W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Zmiana imienia lub nazwiska

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska wraz z uzasadnieniem.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (gdy wniosek składany jest osobiście).

OPŁATY:

Opłatę wnosi się podczas składania wniosku w wysokości 37 zł.

Opłatę skarbową można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszków lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Nr rachunku bankowego z tytułu wpłat opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Pruszków
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego w Pruszkowie.
plac Jana Pawła II nr 1

UZASADNIENIE WNIOSKU I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
• imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
• na imię lub nazwisko używane,
• na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
• na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Pruszków, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFOTMACJE:

1. Zmiana imienia i nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia i nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia i nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia i nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
4. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
a)      nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
b)      na nazwisko używane,
c)      na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
d)      na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
5. Zmiana nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
6. Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy) 
7. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem   Konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany. 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2020.707 j.t.)
2.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t.).
3.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 j.t.).


Powiadom znajomego