W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wydział Inicjatyw Społecznych

Naczelnik Wydziału: Dorota Matejko-Cichocka

tel.: (22) 735 88 33
pokój 52


Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 87 27
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 87 20
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 87 51
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 88 39
Referat ds. partycypacji społecznej 22 735 88 07

1. W skład Wydziału Inicjatyw Społecznych wchodzą:

Referat ds. kultury, sportu i zdrowia;
Referat ds. partycypacji społecznej.

2. Do zadań Wydziału Inicjatyw Społecznych należy w szczególności:

 • Wykonywanie zadań organizatora gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 • Przygotowywanie aktów tworzenia i statutów gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 • Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora lub powierzeniem zarządzania gminnymi instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 • Prowadzenie spraw związanych z łączeniem, podziałem i likwidacją gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o organizowanych imprezach artystycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o zezwoleniu lub odmowie wydania zezwolenia na przeprowadzenie artystycznej, rozrywkowej, sportowej lub turystycznej imprezy masowej;
 • Zapewnianie warunków działalności i rozwoju podmiotom prowadzącym działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 • Wykonywanie zadań związanych z nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe związane są z działalnością związaną z upowszechnianiem kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 • Przygotowywanie konkursów i umów na zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 • Tworzenie regulaminów, projektów zarządzeń i uchwał, niezbędnych do udzielenia dotacji celowych z budżetu Miasta Pruszkowa organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki;
 • Kontrolowanie pod względem merytorycznym zadań zlecanych do realizacji dla organizacji pozarządowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 • Sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych, w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.
 • Prowadzenie działań mających wpływ na rozwój kultury, sportu, turystyki i rekreacji w Pruszkowie, w tym:
*kreowanie nowych atrakcji w obszarze kultury i produktów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych,
*prowadzenie działań z zakresu informacji turystycznej,
*organizacja imprez miejskich;
 • Gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz turystycznych zasobów Miasta;
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z określaniem szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;
 • Gromadzenie i ocena informacji dotyczących potrzeb zdrowotnych mieszkańców;
 • Tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia, kierowanych do wybranej grupy mieszkańców lub całej społeczności lokalnej;
 • Realizacja zadań Narodowego Programu Zdrowia;
 • Współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prawidłowego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców;
 • Prowadzenie obsługi biurowej i koordynacja działań rad konsultacyjnych;
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do społecznych rad miasta; 
 • Gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego;
 • Organizacja szkoleń, konferencji, wykładów, spotkań tematycznych oraz dyżurów specjalistów z przedstawicielami sektora NGO;
 • Realizacja i koordynacja zadań związanych z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • Koordynowanie spraw związanych z inicjatywą lokalną;
 • Prowadzenie pełnej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w Mieście i umieszczanie oraz aktualizacja tych informacji w serwisie informacyjnym Miasta, aktualizacja mapy aktywności NGO;
 • Informowanie organizacji o możliwościach pozyskania środków na realizację zadań pożytku publicznego z budżetu Miasta i innych źródeł;
 • Współpraca z innymi komórkami Urzędu w obszarze przygotowywania, przeprowadzania i analizowania wyników konsultacji społecznych;
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego, sporządzanie harmonogramu prac, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie budżetu obywatelskiego, przygotowanie, publikowanie, gromadzenie i przetwarzanie materiałów informacyjnych dotyczących działań będących jego przedmiotem;
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Urbs Nova i innych nagród związanych z inicjatywą społeczną;
 • Prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
 • Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, wymaganych przepisami informacji z zakresu merytorycznego Wydziału;
 • Współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu;
 • Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego, projektów odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej;
 • Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie;
 • Organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej w środowisku nauczania i wychowania.

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-25 11:41:13 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:52:53.


Powiadom znajomego