W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców

Naczelnik Wydziału - Urszula Grzegorek

tel.: 22/ 735 87 17
pokój  33


Dowody osobiste:

złożenie wniosku – tel.22/ 735 88 08, 22/ 735 88 09
odbiór dowodu –    tel. 22/ 735 88 13, 22/ 735 88 11

Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie): tel. 22/ 735 88 14, 22/ 735 88 15,    22/ 735 88 23

Działalność gospodarcza:   

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - tel.22/735 87 93,

wydawanie licencji na taxi osobowe - tel. 22/ 735 87 94, 

wnioski CEIDG tel. 22/ 735 87 14


W skład Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców wchodzą:

Referat Spraw Obywatelskich.

Referat Obsługi Mieszkańców.


Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość;
2) prowadzenie ewidencji ludności;
3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
4) prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru;
5) prowadzenie spraw i przygotowywanie niezbędnych materiałów do przeprowadzania wyborów prezydenckich, parlamentarnych , samorządowych oraz referendów;
6) występowanie do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych;
7) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
8) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
9) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach;
10) przygotowywanie decyzji orzekających o zakazie zgromadzeń;
11) obsługa przedsiębiorców w zakresie wpisów do CEIDG;
12) prowadzenie zbioru wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców;
13) przyjmowanie wniosków CEIDG-1 i wydawanie potwierdzenia przyjęcia Wniosku;
14) przekształcanie wniosków CEIDG-1 na postać dokumentu elektronicznego; podpisywanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyłanie do CEIDG;
15) wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa do dnia migracji danych do CEIDG;
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, wygaśnięciem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży;
17) prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
18) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
19) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
20) prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, w tym:
a) weryfikowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej zgodnie z zakresem działania komórek organizacyjnych Urzędu;
b) rejestrowanie i skanowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
c) obsługa wpływającej do kancelarii ogólnej Urzędu korespondencji w postaci tradycyjnej oraz przesyłanej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu poprzez rejestrowanie przesyłek w elektronicznym systemie obsługi spraw i dokumentów oraz ich rozdział do komórek organizacyjnych;
d) wystawianie potwierdzeń złożenia korespondencji w Urzędzie,
e) przekazywanie korespondencji kierowanej do gminnych jednostek organizacyjnych i spółek miejskich;
f) prowadzenia punktu wymiany korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu;
g) obsługa kanałów elektronicznych e-PUAP;
h) realizacja zadań związanych z wysyłaniem korespondencji z Urzędu poprzez operatorów pocztowych;
i) przyjmowanie pism w przypadkach określonych w kodeksie postępowania cywilnego i kodeksie postępowania karnego w razie niemożności doręczania ich adresatowi w miejscu zamieszkania;


21) obsługa interesantów Urzędu, w tym:
a) kompleksowe informowanie o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,
b) wydawanie wniosków, formularzy i deklaracji w sprawach prowadzonych przez Urząd;
c) pomoc przy wypełnianiu wniosków, formularzy i deklaracji,
d) weryfikowanie kompletności i prawidłowości składanej przez interesanta dokumentacji;
e) prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny,
f) prowadzenie spraw związanych z Pruszkowską Kartą Dużej Rodziny i Pruszkowską Kartą Mieszkańca;
g) prowadzenie spraw związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora;
h) organizowanie wydawania biletu metropolitalnego.

21a) prowadzenie terenowych Punktów Obsługi Mieszkańców, w tym:
a) przyjmowanie wniosków i wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
b) przyjmowanie wniosków i wydawanie Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny,
c) przyjmowanie wniosków i wydawanie Pruszkowskiej Karty Mieszkańca,
d) przyjmowanie wniosków i wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora,
e) wydawanie biletu metropolitarnego,
f)  przyjmowanie korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta,
g)  kompleksowe informowanie o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;
22) rozdzielanie prasy,
23) inicjowanie i podejmowania działań związanych z podnoszeniem standardów obsługi interesanta,
24) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie obiegu dokumentów,
25) podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń, informacji i zawiadomień od uprawnionych organów, instytucji publicznych i podmiotów, prowadzenia urzędowego rejestru ogłoszeń oraz potwierdzania terminów publikacji stronom i podmiotom uprawnionym,
26) udostępnianie materiałów promujących Miasto i Urząd oraz przekazywanie informacji o bieżących działaniach Urzędu na rzecz społeczności lokalnej,
27) przyjmowanie wniosków wpływających za pośrednictwem platformy e-PUAP,
28) wydawanie korespondencji w ramach doręczenia zastępczego,
29) obsługa osób z niepełnosprawnościami;
30) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
31)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wymaganych przepisami informacji z zakresu merytorycznego Wydziału;
32) współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu;
33) realizacja zadań dotyczących Budżetu Obywatelskiego w ramach kompetencji wydziału;
34) przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego, projektów odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej.                                                                                         35) przyjmowanie wniosków o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - dowody osobiste

klauzula ewidenjca ludności po 1 lipca 2019-1

Klauzula - Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

 

 


Załączniki

Powiadom znajomego