W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wydział Realizacji Inwestycji

Wydział Realizacji Inwestycji - WRI

Naczelnik Wydziału - Elżbieta Korach tel. 22 735 87 21 fax 758 - 79 - 63

Zastępca Naczelnika - Arnold Hensoldt tel. 22 735 87 16

Nr pokoi: 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112


Kontakty:


1. Inwestycje drogowe (drogi gminne) ( pok.108); tel. (22) 735 87 75, (22) 735 87 81

2. Inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez Gminę Pruszków (pok. 110) - tel. (22) 735 88 30

3. Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych:

w zakresie remontów nawierzchni (pok.107) - tel. (22) 735 87 74,
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - tel. 986, (22) 758 66 49

4. Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach betonowych i gruntowych:

w zakresie remontów nawierzchni (pok.108) - tel. (22) 735 87 12,
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - tel. 986, (22) 758 66 49

5. Utrzymanie dróg gminnych:

w zakresie oznakowania pionowego i poziomego (pok.108) - tel. (22) 735 87 12,
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - tel. 986, (22) 758 66 49

6. Zajęcie pasa drogowego (pok. 105) – tel. (22) 735 87 80

7. Zgoda na zjazd z posesji na drogę gminną (pok. 105) – tel. (22) 735 87 80

8. Sieci kanalizacji deszczowej – zgłaszanie awarii:
w godzinach 8.00 – 16.00 (pok. 110) - (22) 735 88 30, (22) 735 87 76,
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - 986 , (22) 758 66 49

9. Oświetlenie uliczne – zgłaszanie awarii:
w godzinach 8.00 – 16.00 (pok. 112) - (22) 735 87 76, (22) 735 88 77,
po godzinie 16.00 (konserwator) - (22) 886 48 26

 

Do zadań Wydziału Realizacji Inwestycji należy realizacja zadań związanych z inwestycjami i remontami dotyczącymi:
1.Budynków i budowli stanowiących własność Miasta.
2.Dróg gminnych,
3.Sieci wodno-kanalizacyjnych.
4. Sieci deszczowych.
5.Oświetlenia dróg i placów gminnych.
6.Realizowanie wszelkich innych inwestycji na terenach miejskich w zakresie:

a) opracowywanie propozycji do projektu budżetu Miasta w zakresie zadań inwestycyjnych i prac remontowych;
b) przygotowanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań inwestycyjnych
i prac remontowych realizowanych przez Miasto;
c) prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie pozyskiwania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze stosownymi opiniami i decyzjami administracyjnymi;
d) prowadzenie postepowań na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych
dla zadań poniżej 15 000 EURO zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych;
e) opracowanie materiałów do postępowań przetargowych dla zadań o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO oraz postępowań do 30 000 EURO na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;
f) przygotowanie umów na prace projektowe;
g) przygotowanie umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót;
h) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi przez Miasto inwestycjami i remontami;
i) uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
j) opracowanie materiałów umożliwiających rozliczenie finansowe inwestycji: określenie wartości wykonanej inwestycji, przygotowanie dokumentów OT i PT.

7.Prowadzenie rejestru umów inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Wydział.
8.Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami publicznymi zgodnie z art. 20 Ustawy o drogach publicznych, w tym m.in.:

a) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
b) opracowywanie i wdrażanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych po zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem, opiniowanie projektów organizacji ruchu dla podmiotów zewnętrznych
c) koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych,
d) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych,
e) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg gminnych,
f) dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego,
g) wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg gminnych,
h) wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń, obiektów i reklam w pasach dróg gminnych,
i) wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasach dróg gminnych urządzeń
nie związanych z drogami, obiektów, reklam oraz na zajęcie pasa , naliczanie opłat,
j) wydawanie decyzji na awaryjne zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat
k) opiniowanie decyzji lokalizacji celu publicznego
l) opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy
m) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych zlokalizowanych
w drogach gminnych, wydawanie decyzji na udostepnienie kanału technologicznego, naliczanie opłat.

9.Nadzór nad eksploatacją i konserwacją sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w pasach dróg gminnych.
10.Przygotowanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
11.Nadzór nad eksploatacją i konserwacją oświetlenia dróg i placów gminnych.

11a)  wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasach dróg wewnętrznych urządzeń niezwiązanych z drogami, obiektów, reklam oraz na zajęcie pasa, naliczanie opłat;
12.Opracowanie materiałów do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej dla Urzędu miasta, jednostek organizacyjnych Gminy Pruszków na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia dróg i placów gminnych.
13.Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego, przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę przekazania środka trwałego Straży Miejskiej.
14.Nadzór nad eksploatacją i konserwacją miejskiej infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji deszczowej i zdrojów ulicznych oraz współpraca z MPWiK w zakresie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków;
15.Realizacja zadań zapewniających techniczne utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.
16.Współpraca z wydziałem Ochrony Środowiska przy urządzaniu i modernizacji placów zabaw na terenach miejskich.
17 Prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział.
18.Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału.
19. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wymaganych przepisami informacji z zakresu merytorycznego Wydziału;
20.Współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.
21. Realizacja zadań dotyczących Budżetu Obywatelskiego w ramach kompetencji Wydziału.
22. Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego, projektów odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-24 14:12:36 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:38:46.


Powiadom znajomego