W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

Wydział Realizacji Inwestycji

Wydział Realizacji Inwestycji - WRI

Naczelnik Wydziału - Elżbieta Korach tel. 22 735 87 21 fax 758 - 79 - 63

Zastępca Naczelnika - Arnold Hensoldt tel. 22 735 87 16

Nr pokoi: 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112

Kontakty:

1. Inwestycje drogowe (drogi gminne) ( pok. 108); tel. (22) 735 87 75

2. Inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez Gminę Pruszków (pok. 110) - tel. (22) 735 88 30

3. Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych:

w zakresie remontów nawierzchni (pok.107) - tel. (22) 735 87 74,
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - tel. 986, (22) 758 66 49

4. Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach betonowych i gruntowych:

w zakresie remontów nawierzchni (pok.106) - tel. (22) 735 88 44,
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - tel. 986, (22) 758 66 49

5. Utrzymanie dróg gminnych:

w zakresie oznakowania pionowego i poziomego (pok.108) - tel. (22) 735 87 12,
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - tel. 986, (22) 758 66 49

6. Zajęcie pasa drogowego (pok. 105) – tel. (22) 735 87 80

7. Zgoda na zjazd z posesji na drogę gminną (pok. 108) – tel. (22) 735 87 12

8. Sieci kanalizacji deszczowej – zgłaszanie awarii:
w godzinach 8.00 – 16.00 (pok. 112) - (22) 735 88 30, (22) 735 87 76,
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) - 986 , (22) 758 66 49

9. Oświetlenie uliczne – zgłaszanie awarii:
w godzinach 8.00 – 16.00 (pok. 112) - (22) 735 87 76,
po godzinie 16.00 (konserwator) - (22) 886 48 26

 

1. Do zadań Wydziału Realizacji Inwestycji należy realizacja zadań związanych z inwestycjami i remontami dotyczącymi:
1) budynków i budowli stanowiących własność Miasta
2) dróg gminnych,
3) sieci wodno-kanalizacyjnych;
4) sieci deszczowych;
5) oświetlenia dróg i placów gminnych;
6) realizowanie wszelkich innych inwestycji na terenach miejskich w zakresie:
a) opracowywanie propozycji do projektu budżetu Miasta w zakresie zadań inwestycyjnych i prac remontowych;
b) przygotowanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań inwestycyjnych
i prac remontowych realizowanych przez Miasto;
c) prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie pozyskiwania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze stosownymi opiniami i decyzjami administracyjnymi;
d) prowadzenie postepowań na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych
dla zadań poniżej 15 000 EURO zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych;
e) opracowanie materiałów do postępowań przetargowych dla zadań o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO oraz postępowań do 30 000 EURO na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;
f) przygotowanie umów na prace projektowe;
g) przygotowanie umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i inwestorstwo zastępcze robót;
h) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi przez Miasto inwestycjami i remontami;
i) uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
j) opracowanie materiałów umożliwiających rozliczenie finansowe inwestycji: określenie wartości wykonanej inwestycji, przygotowanie dokumentów OT i PT,
7) prowadzenie rejestru umów inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Wydział;
8) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami publicznymi zgodnie z art. 20 Ustawy o drogach publicznych, w tym m.in.:
a) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
b) opracowywanie i wdrażanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych po zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem, opiniowanie projektów organizacji ruchu dla podmiotów zewnętrznych
c) koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych,
d) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych,
e) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg gminnych,
f) dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego,
g) wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg gminnych,
h) wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń, obiektów i reklam w pasach dróg gminnych,
i) wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasach dróg gminnych urządzeń
nie związanych z drogami, obiektów, reklam oraz na zajęcie pasa , naliczanie opłat,
j) wydawanie decyzji na awaryjne zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat
k) opiniowanie decyzji lokalizacji celu publicznego
l) opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy
m) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych zlokalizowanych
w drogach gminnych, wydawanie decyzji na udostepnienie kanału technologicznego, naliczanie opłat;
9) nadzór nad eksploatacją i konserwacją sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych
w pasach dróg gminnych;
10) przygotowanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
11) nadzór nad eksploatacją i konserwacją oświetlenia dróg i placów gminnych;
12) opracowanie materiałów do przeprowadzenia postepowań przetargowych na zakup energii elektrycznej dla Urzędu miasta, jednostek organizacyjnych Gminy Pruszków na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia dróg i placów gminnych;
13) rozbudowa sieci monitoringu miejskiego, przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę przekazania środka trwałego Straży Miejskiej;
14) nadzór nad eksploatacją i konserwacją miejskiej infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji deszczowej i zdrojów ulicznych oraz współpraca z MPWiK w zakresie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków;
15) realizacja zadań zapewniających techniczne utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej
16) współpraca z wydziałem Ochrony Środowiska przy urządzaniu i modernizacji placów zabaw na terenach miejskich;
17) prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
18) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
19) przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu;
20) współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-24 14:12:36 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:38:46.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane