W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Sebastian Dziełak
pok. 81

Tel.:  (22) 735 87 87

adres e-mail: sebastian.dzielak@miasto.pruszkow.pl 


Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego - Monika Woźniak

pok. 85

tel.: (22) 735 88 90

adres e-mail: monika.wozniak@miasto.pruszkow.pl 


Referat ds. organizacji i kadr 22 735 87 85, 22 735 87 82, 22 735 88 90
Referat ds. administracji i obsługi technicznej 22 735 87 15, 22 735 739, 22 735 87 84

 

W skład Wydziału Organizacyjnego wchodzą:


1. Referat ds. organizacji i kadr.

2. Referat ds. administracji i obsługi technicznej.


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:1)       wykonywanie zadań związanych z obsługą narad organizowanych przez Prezydenta Miasta, w tym:

a)    opracowywanie projektów porządku posiedzeń;

b)   współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi 
w zakresie przygotowania materiałów do tematów zgłoszonych na narady organizowane przez Prezydenta Miasta;

c)    sporządzanie protokołów i sprawozdań;

d)   przekazywanie podjętych na posiedzeniach ustaleń komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym – do wiadomości i realizacji;

2)       prowadzenie rejestru skarg i wniosków – kierowanie skarg i wniosków do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu i nadzór nad terminowością 
ich załatwienia;

3)       prowadzenie rejestru wniosków złożonych w trybie informacji publicznej, przekazywanie ich do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu oraz koordynacja udzielania odpowiedzi;

4)       prowadzenie rejestru petycji, przekazywanie ich do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu oraz koordynacja udzielania odpowiedzi;

5)       koordynacja redakcji i publikacji Biuletynu Informacji Publicznej;

6)       zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, wymaganych przepisami informacji 
z zakresu merytorycznego Wydziału;

7)       przekazywanie do Biura Rady otrzymanych projektów uchwał, przygotowywanych przez poszczególne wydziały na sesje Rady Miasta;

8)       koordynacja pracy i nadzór nad osobami wykonującymi prace społeczne na terenie Urzędu Miasta, w ramach orzeczonych przez sąd kar ograniczenia wolności;

9)       organizacja obsługi wyborów i referendów;

10)    prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

11)    planowanie polityki kadrowej i płacowej we współpracy z kierownictwem Urzędu;

12)    prowadzenie spraw dotyczących składanych oświadczeń majątkowych;

13)    prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;

14)    prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej;

15)    wspieranie rozwoju pracowników podnoszenia kwalifikacji w celu zapewnienia Urzędowi wysoko wykwalifikowanej kadry;

16)    kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;

17)    prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników;

18)    prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych;

19)    ocena przydatności stanowisk i optymalna etatyzacja;

20)    współudział w planowaniu funduszu płac i nagród oraz racjonalne gospodarowanie tymi funduszami;

21)    prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym optymalne planowanie funduszu z uwzględnieniem interesu pracowników;

22)    prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk zawodowych i studenckich;

23)    współpraca ze stanowiskiem ds. BHP oraz IOD;

24)    prowadzenie obsługi komisji dyscyplinarnych;

25)    opracowywanie projektów regulaminu pracy Urzędu i regulaminu wynagradzania oraz ich zmian;

26)    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego;

27)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP oraz ochrona mienia Urzędu;

28)    ewidencja środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie;

29)    prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych oraz gospodarka drukami 
i formularzami;

30)    prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu;

31)    zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu, gospodarka środkami rzeczowymi;

32)    utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu Miasta;

33)    prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;

34)    sporządzanie analiz, sprawozdań statystycznych, opinii i innych opracowań w zakresie merytorycznym Wydziału;

35)    współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu;

36)    realizacja zadań dotyczących Budżetu Obywatelskiego w ramach kompetencji wydziału.


Powiadom znajomego