W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Stypendia

Wyniki - stypendia
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-29 13:36:54.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego w2018r.
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-20 15:15:37.

Ogłoszenie o możliwość ubiegania się ostypendium sportowe w 2018r.
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-20 15:14:28.

Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej-13.07.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej -13.07.2017 r.


Na spotkaniu Komisji obecni byli:
1 Michał Landowski -przewodniczący Komisji
2 Jacek Dudkiewicz -członek Komisji
3 Beata Czyżewska -członek Komisji
4 Ryszard Zacharski -członek Komisj i
5 Zbigniew Makowski -członek Komisji

Do Komisji wpłynęły następujące wnioski:
l . MKS ZNICZ -14 wnioski -piłka nożna mężczyzn -II liga
1 MKS ZNICZ BASKET -12 wniosków -piłka koszykowa mężczyzn -I liga
2 PTS LIDER -10 wniosków -piłka koszykowa kobiet -I liga

Do podziału 74 000, 00 zł. -dz. 926, rozdz. 92605 § 3250
Razem -36 wniosków

Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej -13.07.2017 r.

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2017-07-13 13:30:00 | Data modyfikacji: 2017-07-13 13:33:10.

Stypendia sportowe na 2017 rok - wyniki

Informuję, że w dniu 23 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie stypendiów sporotwych przyznanych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Zarządzenie w załączeniu.

Zarządzenie o wynikach.2017.publikacja.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2017-01-23 12:14:35.

Wezwanie do składania wniosków o przyznaniestypendium sportowego w 2017 roku.

Informuję, że dnia 21 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał ogłoszenie o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2017 roku dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


W załączeniu ogłoszenie.

Ogłoszenie.stypendia.2017.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 15:50:05.

Korekty w stypendiach sportowych przyznanych na2016 rok

Zarzadzenie Nr 77/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Informuję, że Prezydent Miasta Pruszkowa dokonał korekt w stypendiach sportowych Miasta Pruszkowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, które zostały przyznane na 2016 rok i ogłoszone Zarzadzeniem Nr 7/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 stycznia 2016 r.Zarządzenie o wynikach.lato.2016.publikacja.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-07-26 14:13:12.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKÓW O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH

Na podstawie zapisów punktu 8 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/351/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe informuję, że stowarzyszenia działające na terenie Miasta Pruszków mogą składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego Prezydenta Miasta Pruszkowa za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Zgodnie z zapisami ww. uchwały, prawo zgłaszania kandydatów przysługuje stowarzyszeniom, które działają na terenie Miasta Pruszków minimum cztery pełne lata kalendarzowe oraz posiadają bazę treningową na obiektach zlokalizowanych na terenie Miasta Pruszków.
Lipcowe posiedzenie Komisji Stypendialnej dotyczy wyłącznie gier zespołowych
i ewentualnych korekt w stypendiach wynikających ze zmian w składach zespołów.

Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/351/2013 Rady Miejskiej
w Pruszkowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 22 lipca 2016 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, znajdującej się na parterze budynku przy ul. Kraszewskiego 14/16.

ogłoszenie.wnioski.stypendia.lato.2016.publikacja.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-07-12 08:16:03.

Zarzadzenie Nr 7/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Informuję, że Prezydent Miasta Pruszkowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Informacja o zawodnikach oraz wysokości przyznanych stypendiów stanowi załącznik do ww. zarządzenia.


Poniżej Zarzadzenie Nr 7/2016 z dnia 27.01.2016 r.

Zarządzenie o wynikach.2016.publikacja.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-01-28 09:48:16.

Ogłoszenie
o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe
w 2016 r.


Prezydent Miasta Pruszkowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2016 roku dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Prezydent Miasta Pruszkowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2016 roku dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr XXXVIII/351/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbywania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 12364).

Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące warunki:
1. Jest członkiem stowarzyszenia działającego na terenie Miasta Pruszkowa (zarejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami), a jego licencja zawodnicza uprawniająca do udziału w zawodach, znajduje się w posiadaniu stowarzyszenia.
2. Jest członkiem zespołu jednej z trzech najwyższych klas rozgrywkowych w piłce nożnej oraz jednej z dwóch najwyższych klas rozgrywkowych w pozostałych dyscyplinach zespołowych.
3. Posiada minimum I klasę sportową w sportach indywidualnych i reprezentował Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich lub zajął miejsca I-VI w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub miejsce I-III w Mistrzostwach Polski Seniorów lub medalistą w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski lub Mistrzostwach Polski Juniorów (lecz nie Juniorów Młodszych), osiągnięcia nie dotyczą kategorii drużynowych w sportach indywidualnych.
4. Dyscyplina zaliczana jest do grupy dyscyplin olimpijskich lub jest członkiem Komitetu Olimpijskiego i ponosi z tego tytułu opłaty członkowskie.
5. Ma ukończone 15 lat (punkt ten nie ma zastosowania w momencie, gdy zawodnik osiągnął sukces w kategorii seniorów w sportach indywidualnych lub gdy jest zawodnikiem w kategorii seniorów dyscyplin zespołowych w klasach rozgrywkowych określonych w punkcie 2).
6. Został wytypowany przez stowarzyszenie wymienione w punkcie 1.
7. Wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych.
8. Podczas pobierania stypendium z budżetu Miasta Pruszkowa zawodnik nie może pobierać stypendium z budżetu państwa lub z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem Ministra Sportu.
9. W sezonie regularnie trenuje ze swoim klubem na obiektach zlokalizowanych na terenie Miasta Pruszkowa.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje stowarzyszeniom działającym minimum 4 pełne lata kalendarzowe na terenie Miasta Pruszkowa, które posiadają bazę treningową na obiektach zlokalizowanych na terenie Miasta Pruszkowa.

Wnioski o przyznanie stypendium powinny być szczegółowo umotywowane i udokumentowane w odniesieniu do osiągnięć sportowca:
- w sportach indywidualnych – zaświadczenie wydane przez Polski Związek Sportowy dla danej dyscypliny,
- w grach zespołowych – kopia licencji potwierdzająca zgłoszenie zawodnika do rozgrywek w barwach klubu.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.
w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich wysokość dla zawodników reprezentujących stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Miasta Pruszkowa osiągających wysokie wyniki sportowe.

Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych we wniosku do potrzeb postępowania związanego z przyznaniem stypendium.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów sportowych zostały zawarte w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/351/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbywania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania stypendium sportowego udziela Główny Specjalista ds. sportu – nr tel. (22) 73-58-807.


Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński


Ogłoszenie.stypendia.2016.publikacja.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2015-12-28 14:48:07.

Zarządzenie Nr 90/2015
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 24 lipca 2015 roku

w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Pruszków dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 31 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/351/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbywania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 12364) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Dokonuję korekt w stypendiach sportowych Miasta Pruszków dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przyznanych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
  2. Środki finansowe na realizację zadania wymienionego w ust. 1 zostały zabezpieczone
    w budżecie Miasta Pruszków na 2015 rok w dziale 926, rozdział 92605, § 3250, zadanie: 2120081 - „stypendia w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym stanowiska ds. sportu.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.pruszkow.pl.PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

mgr Jan Starzyński


Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2015
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 24 lipca 2015 roku

INFORMACJA O PRZYZNANYCH STYPENDIACH SPORTOWYCH
MIASTA PRUSZKÓW


MKS „Znicz” (26.000,00 zł):

Misztal Piotr

3.000,00 zł

Wiśniewski Bartosz

3.000,00 zł

Mysiak Maciej

3.000,00 zł

Kita Przemysław

3.000,00 zł

Danilczyk Michał

3.000,00 zł

Grudniewski Karol

3.000,00 zł

Machalski Maciej

3.000,00 zł

Kraska Daniel

2.000,00 zł

Kaczmarek Paweł

3.000,00 zł


MKS „Znicz Basket” (25.500,00 zł):

Janiak Damian

3.000,00 zł

Cechniak Damian

2.200,00 zł

Tokarski Damian

3.000,00 zł

Szwed Mateusz

2.100,00 zł

Put Filip

3.000,00 zł

Kordalski Adrian

1.500,00 zł

Słupiński Dawid

3.000,00 zł

Janik Roman

1.200,00 zł

Przyborowski Patryk

2.800,00 zł

Tarczyk Tomasz

800,00 zł

Czosnowski Kamil

2.600,00 zł

Warmiak Maciej

300,00 złPREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

mgr Jan StarzyńskiZarządzenie o wynikach.publikacja.lato.2015.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 14:00:50.

Załączniki

Powiadom znajomego