W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wykaz telefonów

Wykaz telefonów


Centrala 22 735 88 88
Kancelaria 22 735 87 29; fax 22 758 66 50
Sekretariat  22 735 87 77; 22 735 87 04 

 

Sekretarz Miasta


Sekretarz Miasta - Karolina Sorbian-Jamiołkowska 22 735 87 03

 

Skarbnik Miasta


Skarbnik Miasta - Anna Mielniczek 22 735 87 30

 

Biuro Prezydenta Miasta 


Kierownik Biura - Anna Skuza  22 735 88 26

 

Biuro Rady Miasta 


Kierownik Biura - Agnieszka Pawlik 

Zastępca Kierownika - Anna Popłońska

22 735 87 50; 22 735 87 22; 22 735 87 56
Przewodniczący Rady Miasta - Karol Chlebiński

22 735 88 32; 22 735 87 50

 

 


Audytor wewnętrzny
 
Biuro Prawne 22 735 87 91; 22 735 88 85; 22 735 88 11
Biuro Zarządzania Kryzysowego 22 735 87 13; 22 735 78 25 
Inspektor Ochrony Danych  22 735 88 87
Koordynator ds. dostępności  22 735 88 04
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Dariusz Bubrowiecki  22 735 87 13
Archiwum Urzędu Miasta  22 735 88 89

 

 

Biuro Promocji i Marketingu 


Kierownik Biura - Małgorzata Makuch-Twarowska  22 735 88 36

 

Wydział Edukacji - al. Armii Krajowej 46, Pruszków 


Naczelnik Wydziału - Marzanna Geisler 530 625 515
Zastępca Naczelnika Wydziału - Paulina Chacińska 534 239 610
Marta Zaręba-Worek 533 086 079
Kinga Kajstura 533 086 079
Beata Szkodzińska 530 480 771
Agnieszka Frelak 530 480 771

 

Wydział Finansów i Budżetu 


Naczelnik Wydziału - Łukasz Stępień 22 735 87 38
Zastępca Naczelnika Wydziału - Anna Miler 22 735 87 98
Zastępca Naczelnika Wydziału - Barbara Ziętek 22 735 87 25
Wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego 22 735 87 57; 22 735 87 61; 22 735 87 64; 22 735 88 22
Rozliczenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego 22 735 87 62; 22 735 87 63
Podatek od środków transportowych i informacje w zakresie podatku rolnego 22 735 87 59
Rozliczenia opłaty za dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie gruntów 22 735 88 06
Rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22 735 88 12
Rozliczenia opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, opłaty za zajęcie pasa drogi oraz opłaty za wycinkę drzew 22 735 87 34
Rozliczenie opłaty za mandaty nakładane przez Straż Miejską 22 735 87 65

 

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta 


Naczelnik Wydziału - Andrzej Guzik 22 735 88 24
Kierownik Referatu ds. lokalowych - Izabela Fedak 22 735 8827
Kierownik Referatu ds. geodezji - Katarzyna Kozińska-Suska 22 735 87 23
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych 22 735 87 92
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości 22 735 87 92
Opłaty adiacenckie 22 735 87 92
Służebności przesyłu 22 735 87 92
Nadawanie numeracji porządkowej 22 735 88 03
Odszkodowania za grunty 22 735 88 03
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22 735 87 70; 22 735 87 71
Zbywanie nieruchomości 22 735 87 23
Dzierżawy gruntów 22 735 87 69
Wykup gruntów pod inwestycje miejskie  22 735 87 33
Regulacja stanu prawnego nieruchomości 22 735 87 73
Lokale komunalne 22 735 88 27; 22 735 87 95

                                 

 Wydział Inicjatyw Społecznych


Naczelnik Wydziału - Dorota Matejko-Cichocka 22 735 88 33
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 87 27
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 87 20
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 87 51
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 88 39
Referat ds. partycypacji społecznej 22 735 88 07

 

Wydział Ochrony Środowiska


Naczelnik Wydziału - Elżbieta Jakubczak-Garczyńska  22 735 87 19
Zastępca Naczelnika Wydziału - Aneta Kozłowska 22 735 88 18
Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja terenów zieleni, opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt

22 735 87 88

22 735 88 16

22 735 88 10

22 735 87 90

22 735 88 19

Wnioski i zgłoszenia na usunięcie drzew, pielęgnacja drzew   22 735 87 90; 22 735 88 10
Odbiór odpadów komunalnych 22 735 87 99; 22 735 88 17; 22 735 87 86; 22 735 87 40
Budowa i modernizacja terenów zieleni, placów zabaw i siłowni  22 735 88 18
Dofinansowanie do wymiany pieców, do termomodernizacji, wnioski i uwagi dotyczące stanu środowiska, dofinansowanie do utylizacji azbestu, punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze, edukacja ekologiczna, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

22 735 88 20

22 735 87 89

22 735 88 48

Dofinansowanie do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, deklaracje dotyczące źródeł ciepła (baza CEEB), opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

22 735 87 31

22 735 88 84

 

Wydział Organizacyjny


Naczelnik Wydziału
 
Zastępca Naczelnika Wydziału - Monika Woźniak 22 735 88 90
Referat ds. organizacji i  kadr 22 735 88 90; 22 735 87 82; 22 735 87 85; 22 735 88 95
Referat ds. administracji i obsługi technicznej  22 735 87 39; 22 735 87 84;Wydział Planowania Przestrzennego


Naczelnik Wydziału - mgr inż. arch. Piotr Lewandowski

22 735 87 36
Zastępca Naczelnika Wydziału - Lidia Micberger 22 735 88 05
Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa, opinie o podziale nieruchomości, wydawanie zaświadczeń   22 735 87 48
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o wysokości opłat z art. 36 upzp  22 735 87 49
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa, nazewnictwo ulic i placów 22 735 87 26 

 

Wydział Realizacji Inwestycji 


Naczelnik Wydziału - Elżbieta Korach 22 735 87 21
Zastępca Naczelnika Wydziału - Arnold Hensoldt 22 735 87 16
Inwestycje drogowe (drogi gminne) 22 735 87 81
Inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez Gminę Pruszków 22 735 88 30
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych: w zakresie remontów nawierzchni 22 735 87 74; po godzinie 16.00 (Straż Miejska) 986; 22 758 66 49
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach betonowych i gruntowych: w zakresie remontów nawierzchni  22 735 87 12; po godzinie 16.00 (Straż Miejska) 986; 22 758 66 49
Utrzymanie dróg gminnych: w zakresie oznakowania pionowego i poziomego  22 735 87 12; po godzinie 16.00 (Straż Miejska) 986, 22 758 66 49
Zajęcie pasa drogowego 22 735 87 80
Zgoda na zjazd z posesji na drogę gminną 22 735 87 80
Sieci kanalizacji deszczowej - zgłaszanie awarii 22 735 88 30 (w godz. 8.00-16.00); po godz. 16.00 (Straż Miejska) 986, 22 758 66 49
Oświetlenie uliczne - zgłaszanie awarii

22 735 87 76; 22 735 88 77  (w godz. 8.00-16.00);

po godz. 16.00 ( konserwator) 22 886 48 26

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców


Naczelnik Wydziału - Urszula Grzegorek 22 735 87 17
   
Dowody osobiste - złożenie wniosku   22 735 88 08, 22 735 88 09
Dowody osobiste - odbiór dowodu  22 735 88 13, 22 735 88 11
Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie) 22 735 88 14, 22 735 88 23, 22 735 88 15
Działalność gospodarcza 

CEIDG1 - 22 735 87 14

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 22 735 87 93

Licencje Taxi - 22 735 87 94

Punkt Obsługi Mieszkańców (POM) - budynek stacji PKP - obsługa kart Mieszkańca  Z powodów technicznych, Punkt Obsługi Mieszkańców przy ul. Sienkiewicza 2 w Pruszkowie jest nieczynny do odwołania. Przepraszamy za zaistniałą sytuacją.
   

 

Wydział Strategii i Rozwoju


Naczelnik Wydziału -  Monika Golędzinowska 22 735 87 97

Komunikacja miejska autobusowa

22 735 88 35
Zamówienia publiczne 22 735 87 10
Strategia i polityka rozwoju miasta 22 735 87 15

 


Urząd Stanu Cywilnego


centrala 22 738 45 60; fax 22 738 45 66
Kierownik - Anna Kotlarska 22 738 45 61
Zastępca Kierownika - Ewa Iwańczuk 22 738 45 62
Rejestracja urodzeń 22 738 45 62
Rejestracja małżeństw 22 738 45 62
Rejestr zgonów  22 738 45 62
Transkrypcje, sprostowania, uzupełnienia w aktach stanu cywilnego 22 738 45 63
Archiwum (korespondencja, wydawanie odpisów, ePUAP) 22 738 45 64; 22 738 45 65

Wydział Teleinformatyki


   
Kierownik Referatu
ds. informatycznych - Maksymilian Krasuski
22 735 88 82
Referat ds. informatycznych 22 735 88 81; 22 735 80 00
Archiwum 22 735 88 89

Powiadom znajomego