W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wykaz telefonów

Wykaz telefonów


Centrala 22 735 88 88
Kancelaria 22 735 87 29; fax 22 758 66 50
Sekretariat  22 735 87 77; 22 735 87 04 

 

Sekretarz Miasta


Sekretarz Miasta - Karolina Sorbian-Jamiołkowska 22 735 87 03

 

Skarbnik Miasta


Skarbnik Miasta - Anna Mielniczek 22 735 88 06

 

Biuro Prezydenta Miasta 


Kierownik Biura - Małgorzata Dyńska  22 735 88 26

 

Biuro Rady Miasta 


Kierownik Biura - Agnieszka Pawlik  22 735 87 50; 22 735 87 22; 22 735 87 56
Przewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Biskupski 

22 735 88 32; 22 735 87 50

 

 


Audytor wewnętrzny - Ewelina Tulosz-Marchewka 22 735 88 38  
Biuro Prawne 22 735 87 91; 22 735 88 85; 22 735 88 11
Biuro Zarządzania Kryzysowego 22 735 87 13; 22 735 78 25 
Inspektor Ochrony Danych - Małgorzata Kikta 22 735 88 87
Koordynator ds. dostępności - Magdalena Gizińska 22 735 88 02
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Dariusz Bubrowiecki  22 735 87 13
Archiwum Urzędu Miasta  22 735 87 83

 

 

Biuro Promocji i Marketingu 


Kierownik Biura - Małgorzata Makuch-Twarowska  22 735 88 36

 

Wydział Edukacji - al. Armii Krajowej 46, Pruszków 


Naczelnik Wydziału - Marzanna Geisler 22 735 87 41; 530 625 515
Zastępca Naczelnika Wydziału - Paulina Chacińska 22 735 87 52; 534 239 610
Marta Zaręba-Worek 22 735 87 32; 533 086 079
Kinga Kajstura 22 735 87 53; 533 086 079
Magdalena Łęcka 22 735 87 44; 530 480 771
Beata Szkodzińska 22 735 87 54; 530 480 771
Agnieszka Frelak 22 735 87 45; 530 480 771

 

Wydział Finansów i Budżetu 


Naczelnik Wydziału - Łukasz Stępień 22 735 87 38
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - Magdalena Grządkowska 22 735 87 34
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału - Barbara Ziętek 22 735 87 25
Wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego 22 735 87 57; 22 735 87 61; 22 735 87 64; 22 735 88 22
Rozliczenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego 22 735 87 62; 22 735 87 63
Podatek od środków transportowych i informacje w zakresie podatku rolnego 22 735 87 59
Rozliczenia opłaty za dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie gruntów 22 735 88 06
Rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22 735 88 12
Rozliczenia opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, opłaty za zajęcie pasa drogi oraz opłaty za wycinkę drzew 22 735 87 34
Rozliczenie opłaty za mandaty nakładane przez Straż Miejską 22 735 87 65

 

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta 


Naczelnik Wydziału - Andrzej Guzik 22 735 88 24
Kierownik Referatu ds. lokalowych - Ewa Pol 22 735 87 95
Kierownik Referatu ds. geodezji - Katarzyna Kozińska-Suska 22 735 87 23
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych 22 735 87 92
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości 22 735 87 92
Opłaty adiacenckie 22 735 87 92
Służebności przesyłu 22 735 87 92
Nadawanie numeracji porządkowej 22 735 88 03
Odszkodowania za grunty 22 735 88 03
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22 735 87 70; 22 735 87 71
Zbywanie nieruchomości 22 735 87 23
Dzierżawy gruntów 22 735 87 69
Wykup gruntów pod inwestycje miejskie  22 735 87 33
Regulacja stanu prawnego nieruchomości 22 735 87 73
Lokale komunalne 22 735 88 27; 22 735 87 95

                                 

 Wydział Inicjatyw Społecznych


Naczelnik Wydziału - Dorota Matejko-Cichocka 22 735 88 33
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 87 27
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 87 20
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 87 51
Referat ds. kultury, sportu i zdrowia 22 735 88 39
Referat ds. partycypacji społecznej 22 735 88 07

 

Wydział Ochrony Środowiska


Naczelnik Wydziału - Elżbieta Jakubczak-Garczyńska  22 735 87 19
Zastępca Naczelnika Wydziału - Aneta Kozłowska 22 735 88 18
Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja terenów zieleni, opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt, dofinansowanie do usunięcia azbestu  22 735 87 88; 22 735 88 16; 22 735 88 10; 22 735 88 19
Wnioski i zgłoszenia na usunięcie drzew, pielęgnacja drzew   22 735 87 90; 22 735 88 10
Odbiór odpadów komunalnych 22 735 87 99; 22 735 88 17; 22 735 87 86; 22 735 87 40
Budowa i modernizacja terenów zieleni, placów zabaw i siłowni  22 735 88 18
Decyzje środowiskowe, dofinansowanie do wymiany pieców, wnioski i uwagi dotyczące stanu środowiska  22 735 87 89
Decyzje środowiskowe, edukacja ekologiczna, dofinansowanie do gromadzenia wód opadowych i roztopowych wnioski i uwagi dotyczące stanu środowiska 22 735 88 20

 

Wydział Organizacyjny


Naczelnik Wydziału -  Sebastian Dziełak 22 735 87 87
Zastępca Naczelnika Wydziału - Monika Woźniak 22 735 88 90
Referat ds. organizacji i  kadr 22 735 88 90; 22 735 87 82; 22 735 87 85
Referat ds. administracji i obsługi technicznej  22 735 87 39; 22 735 87 84;Wydział Planowania Przestrzennego


   
Zastępca Naczelnika Wydziału - Lidia Micberger 22 735 88 05
Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa, opinie o podziale nieruchomości, wydawanie zaświadczeń   22 735 87 48
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o wysokości opłat z art. 36 upzp  22 735 87 49
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa, nazewnictwo ulic i placów 22 735 87 26 

 

Wydział Realizacji Inwestycji 


Naczelnik Wydziału - Elżbieta Korach 22 735 87 21
Zastępca Naczelnika Wydziału - Arnold Hensoldt 22 735 87 16
Inwestycje drogowe (drogi gminne) 22 735 87 81
Inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez Gminę Pruszków 22 735 88 30
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych: w zakresie remontów nawierzchni 22 735 87 74; po godzinie 16.00 (Straż Miejska) 986; 22 758 66 49
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach betonowych i gruntowych: w zakresie remontów nawierzchni  22 735 87 12; po godzinie 16.00 (Straż Miejska) 986; 22 758 66 49
Utrzymanie dróg gminnych: w zakresie oznakowania pionowego i poziomego  22 735 87 12; po godzinie 16.00 (Straż Miejska) 986, 22 758 66 49
Zajęcie pasa drogowego 22 735 87 80
Zgoda na zjazd z posesji na drogę gminną 22 735 87 80
Sieci kanalizacji deszczowej - zgłaszanie awarii 22 735 88 30 (w godz. 8.00-16.00); po godz. 16.00 (Straż Miejska) 986, 22 758 66 49
Oświetlenie uliczne - zgłaszanie awarii 22 735 87 76 (w godz. 8.00-16.00); po godz. 16.00 ( konserwator) 22 886 48 26

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców


Naczelnik Wydziału - Urszula Grzegorek 22 735 87 17 
Zastępca Naczelnika Wydziału - Magdalena Gizińska  22 735 88 02 
Dowody osobiste - złożenie wniosku   793 304 694
Dowody osobiste - odbiór dowodu  793 304 796
Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie) 793 304 694
Działalność gospodarcza 

 * CEIDG 1    -  22 735 87 14;           * Zezwolenia na sprzedaż napojów      alkoholowych-  22 735 87 93;       * Licencje Taxi -   22 735 87 94

Punkt Obsługi Mieszkańców (POM) - budynek stacji PKP - obsługa kart Mieszkańca  660 493 021
Punkt Obsługi Mieszkańców (POM) - budynek stacji PKP - punkt kancelaryjny 539 952 714

 

Wydział Strategii i Rozwoju


Naczelnik Wydziału -  Monika Golędzinowska 22 735 87 97

Komunikacja miejska autobusowa

22 735 88 35
Zamówienia publiczne 22 735 87 10
Strategia i polityka rozwoju miasta 22 735 87 15

 


Urząd Stanu Cywilnego


centrala 22 738 45 60; fax 22 738 45 66
Kierownik - Anna Kotlarska 22 738 45 61
Zastępca Kierownika - Ewa Iwańczuk 22 738 45 62
Rejestracja urodzeń 22 738 45 62
Rejestracja małżeństw 22 738 45 62
Rejestr zgonów  22 738 45 62
Transkrypcje, sprostowania, uzupełnienia w aktach stanu cywilnego 22 738 45 63
Archiwum (korespondencja, wydawanie odpisów, ePUAP) 22 738 45 64; 22 738 45 65

Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Teleinformatyki


Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Teleinformatyki - Małgorzata Kikta 22 735 88 87
Referat ds. ochrony informacji  
Referat ds. informatycznych 22 735 88 81

Powiadom znajomego