W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wydział Strategii i Rozwoju

Naczelnik - Monika Golędzinowska

tel.: 22 735 87 97
pokój 104
email: mgoledzinowska@miasto.pruszkow.pl


 

1. W skład Wydziału Strategii i Rozwoju wchodzą:
1) Referat ds. strategii i polityki rozwoju miasta;
2) Referat ds. transportu publicznego,
3) Referat ds. zamówień publicznych;

2. Do zadań Wydziału Strategii i Rozwoju należy w szczególności:

1) Opracowanie i aktualizacja strategii rozwoju Miasta przy współpracy Wydziałów;

2) Monitorowanie realizacji strategii rozwoju Gminy oraz ocena procesu osiągania zakładanych celów;

3) Inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie wdrażania działań wskazanych w strategii rozwoju Gminy;

4) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania zapisane w strategii rozwoju Gminy;

5) Opracowywanie dokumentów wykonawczych do Strategii Rozwoju Miasta 
oraz współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie;

6) Ocena zgodności planów wieloletnich z celami strategicznymi Gminy;

7) Koordynacja spraw związanych z przystąpieniem do organizacji społecznych i zawodowych.”

8) Analiza i popularyzacja polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do uwarunkowań miejskich;


9) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz integracji europejskiej;


10) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;


11) Przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych i obowiązującym regulaminem;


12) Opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowania;


13) Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia w części formalnej dotyczącej wszystkich wymagań ustawowych;


14) Przygotowanie ogłoszeń wymaganych dla danego trybu i wartości zamówienia;


15) Kierowanie ogłoszeń odpowiednio do: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, na strony portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, umieszczanie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu;


16) Przekazywanie wykonawcom wyjaśnień, odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia;


17) Zapewnienie obsługi komisji przetargowych oraz uczestniczenie w jej pracach;


18) Prowadzenie dokumentacji postępowań;


19) Udział w postępowaniu odwoławczym;


20) Prowadzenie rejestru zamówień publicznych;


21) Sporządzanie sprawozdania z prowadzonych zamówień publicznych;


22) Sporządzanie planu zamówień publicznych;


23) Prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejska, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników;


24) Organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej;


25) Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie organizacji komunikacji autobusowej, w tym komunikacji organizowanej przez te gminy, wjeżdżającej na teren Pruszkowa;


26) Współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i innymi podmiotami;


27) Rozpatrywanie wniosków i kontrola nad wydawaniem zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym;


28) Nadzór nad infrastrukturą przystankową;


29) Prowadzenie zadań związanych z funkcjonowaniem Pruszkowskiego Roweru Miejskiego;


30) Prowadzenie spraw związanych z organizacją gminnej komunikacji miejskiej, opracowywanie tras, lokalizacja przystanków, uzgadnianie rozkładów jazdy, wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydawanie zezwoleń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników korzystających z przystanków będących w zarządzie Miasta;


31) Prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;


32) Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;


33) Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, wymaganych przepisami informacji z zakresu merytorycznego Wydziału;


34) Współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

35) Realizacja zadań dotyczących Budżetu Obywatelskiego, w ramach kompetencji wydziału;

36) Przygotowanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego, projektów odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej.

37) Przygotowanie sprawozdań dotyczących Programu Rewitalizacji w gminie. 

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:15:36 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:00:49.


Powiadom znajomego