W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wydział Strategii i Rozwoju

Naczelnik - Monika Golędzinowska

tel.: 22 735 87 97
pokój 104
email: mgoledzinowska@miasto.pruszkow.pl


 

1. W skład Wydziału Strategii i Rozwoju wchodzą:
1) Referat ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
2) Referat ds. transportu publicznego,
3) Referat ds. zamówień publicznych;

2. Do zadań Wydziału Strategii i Rozwoju należy w szczególności:
1) Poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań budżetowych;
2) Wskazywanie inwestycji, które mogą być dofinansowane ze źródeł zewnętrznych;
3) Koordynowanie działań zmierzających do pozyskiwania i wdrażania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
4) Udział w przygotowywaniu projektów będących podstawą wystąpień o środki zewnętrzne;
5) Nadzór nad terminowym, formalnym i merytorycznym procesem przygotowania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;
6) Rozliczanie dofinansowywanych projektów;
7) Opracowanie i aktualizacja strategii rozwoju Miasta przy współpracy Wydziałów;
8) Analiza i popularyzacja polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do uwarunkowań miejskich;
9) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz integracji europejskiej;
10) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
11) Przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych i obowiązującym regulaminem;
12) Opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowania;
13) Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia w części formalnej dotyczącej wszystkich wymagań ustawowych;
14) Przygotowanie ogłoszeń wymaganych dla danego trybu i wartości zamówienia;
15) Kierowanie ogłoszeń odpowiednio do: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, na strony portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, umieszczanie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu;
16) Przekazywanie wykonawcom wyjaśnień, odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia;
17) Zapewnienie obsługi komisji przetargowych oraz uczestniczenie w jej pracach;
18) Prowadzenie dokumentacji postępowań;
19) Udział w postępowaniu odwoławczym;
20) Prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
21) Sporządzanie sprawozdania z prowadzonych zamówień publicznych;
22) Sporządzanie planu zamówień publicznych;
23) Prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejska, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników;
24) Organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej;
25) Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie organizacji komunikacji autobusowej, w tym komunikacji organizowanej przez te gminy, wjeżdżającej na teren Pruszkowa;
26) Współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i innymi podmiotami;
27) Rozpatrywanie wniosków i kontrola nad wydawaniem zezwoleń na przewóz osób w transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym;
28) Nadzór nad infrastrukturą przystankową;
29) Prowadzenie zadań związanych z funkcjonowaniem Pruszkowskiego Roweru Miejskiego;
30) Prowadzenie spraw związanych z organizacją gminnej komunikacji miejskiej, opracowywanie tras, lokalizacja przystanków, uzgadnianie rozkładów jazdy, wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydawanie zezwoleń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników korzystających
z przystanków będących w zarządzie Miasta;
31) Prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
32) Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
33) Przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu;
34) Współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:15:36 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:00:49.


Powiadom znajomego