W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta Miasta - BPR
Kierownik Biura - Małgorzata Dyńska

tel.: 22 735 87 04; 22 735 87 77; 22 735 88 26
e-mail: mdynska@miasto.pruszkow.pl

pokój 25


 

Zadania Biura:

1.Obsługa administracyjno–kancelaryjna Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza.


2.Organizacja wizyt, spotkań, konferencji i uroczystości z udziałem Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza.


3.Prowadzenie terminarzy spotkań Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza.


4.Organizacja i obsługa spotkań Prezydenta i Zastępców Prezydenta z mieszkańcami, w tym ich protokołowanie i przekazywanie dokumentacji zgodnie z właściwością.


5.Współorganizacja kontaktów władz miasta z innymi samorządami.


6.Prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi.


7.Koordynacja obiegu korespondencji i spraw  wpływających do Biura, w tym nadzór nad terminowością i poprawnością przygotowywanych dokumentów.


8.Prowadzenie i redagowanie wewnętrznych serwisów informacyjnych urzędu.


9.Organizacja wyjazdów służbowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza.


10.Koordynowanie współpracy Prezydenta i Zastępców Prezydenta z organami administracji rządowej, samorządowej różnych szczebli, parlamentarzystami i innymi podmiotami, a w szczególności organizowanie obsługi kontaktów Prezydenta z przedstawicielami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych Rady Miasta i Radnymi.


11.Nadawanie biegu składanym do Prezydenta inicjatywom, propozycjom 
i wnioskom przez parlamentarzystów, organizacje gospodarcze i zawodowe, Radnych, kluby radnych oraz mieszkańców.


12.  Prowadzenie rejestrów:


a) zarządzeń Prezydenta;
b) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta;
c) poleceń służbowych Prezydenta.


13.Ścisła współpraca z Biurem Promocji i Marketingu, w zakresie prac związanych z wizerunkiem miasta.


14.Uzgadnianie planów imprez i innych działań promujących miasto proponowanych przez niezależnych organizatorów w porozumieniu z Biurem Promocji i Marketingu.


15.Współpraca w organizacji konferencji prasowych oraz imprez promujących miasto.


16.Koordynacja i nadzór w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których miasto posiada udziały lub akcje.


17.Monitoring procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych spółek prawa handlowego z udziałem miasta.


18.Analiza wyników gospodarczo-finansowych spółek prawa handlowego z udziałem miasta.


19.Przygotowywanie  sprawozdań i informacji o działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta.


20.Opiniowanie przekształceń podmiotów podległych miastu w spółki prawa handlowego.


21.Współpraca z zarządami i radami nadzorczymi spółek prawa handlowego z udziałem miasta.


22.Inicjowanie działań doraźnych np. zwoływanie zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy.


23.Współpraca przy tworzeniu strategii spółek z udziałem miasta Pruszków.


24.Przechowywanie dokumentacji i uchwał organów spółek w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru właścicielskiego.


25.Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z kapitałowym udziałem miasta we współpracy z właściwą komórką organizacyjną urzędu, do kompetencji której należą zadania z zakresu działalności tworzonej spółki.


26.Opracowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego, informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.


27.Przygotowywanie wniosków o odznaczenia.


28.Przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu aktów ustanawiających przepisy porządkowe.


29.Przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeń Prezydenta objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.


30.Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego, projektów odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej.

Powiadom znajomego