W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta Miasta - BPR
Kierownik Biura - Anna Skuza

tel.: 22 735 87 04; 22 735 87 77; 22 735 88 26
e-mail: askuza@miasto.pruszkow.pl 

pokój 25


 

Zadania Biura:1) obsługa administracyjno-kancelaryjna Prezydenta, Zastępcy lub Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika; 

2) organizacja wizyt, spotkań, konferencji i uroczystości z udziałem Prezydenta, Zastępcy lub Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika; 

3) prowadzenie terminarzy spotkań Prezydenta, Zastępcy lub Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika; 

4) organizacja i obsługa spotkań Prezydenta, Zastępcy lub Zastępców Prezydenta z mieszkańcami, w tym ich protokołowanie i przekazywanie dokumentacji zgodnie z właściwością;

5) współorganizacja kontaktów władz miasta z innymi samorządami; 

6) prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi;

7) koordynacja obiegu korespondencji i spraw  wpływających do Biura, w tym nadzór nad terminowością i poprawnością przygotowywanych dokumentów;

8) prowadzenie i redagowanie wewnętrznych serwisów informacyjnych urzędu;

9) organizacja wyjazdów służbowych Prezydenta, Zastępcy lub Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika;

10) koordynowanie współpracy Prezydenta i Zastępcy lub Zastępców Prezydenta z organami administracji rządowej, samorządowej różnych szczebli, parlamentarzystami i innymi podmiotami, a w szczególności organizowanie obsługi kontaktów Prezydenta z przedstawicielami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych Rady Miasta i Radnymi; 

11) nadawanie biegu składanym do Prezydenta inicjatywom, propozycjom i wnioskom przez parlamentarzystów, organizacje gospodarcze i zawodowe, Radnych, kluby radnych oraz mieszkańców;

12) Prowadzenie rejestrów:

a) zarządzeń Prezydenta,

b) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta,

c) poleceń służbowych Prezydenta;

13) ścisła współpraca z Biurem Promocji i Marketingu, w zakresie prac związanych z wizerunkiem miasta;

14) uzgadnianie planów imprez i innych działań promujących miasto proponowanych przez niezależnych organizatorów w porozumieniu z Biurem Promocji i Marketingu;

15) współpraca w organizacji konferencji prasowych oraz imprez promujących miasto;

16) koordynacja i nadzór w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których miasto posiada udziały lub akcje;

17) monitoring procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych spółek prawa handlowego z udziałem miasta;

18) analiza wyników gospodarczo-finansowych spółek prawa handlowego z udziałem miasta; 

19) przygotowywanie sprawozdań i informacji o działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta; 

20) opiniowanie przekształceń podmiotów podległych miastu w spółki prawa handlowego;

21) współpraca z zarządami i radami nadzorczymi spółek prawa handlowego z udziałem miasta; 

22) inicjowanie działań doraźnych np. zwoływanie zgromadzeń wspólników/ akcjonariuszy; 

23) współpraca przy tworzeniu strategii spółek z udziałem miasta Pruszków;

24) przechowywanie dokumentacji i uchwał organów spółek w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru właścicielskiego;

25) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z kapitałowym udziałem miasta we współpracy z właściwą komórką organizacyjną urzędu, do kompetencji której należą zadania z zakresu działalności tworzonej spółki;

26) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, wymaganych przepisami informacji z zakresu merytorycznego Biura;

27) przygotowywanie wniosków o odznaczenia;

28) przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu aktów ustanawiających przepisy porządkowe;

29) przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeń Prezydenta objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej;

30) przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego, projektów odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej;

31) przygotowywanie na sesje Rady Miasta Informacji z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.Powiadom znajomego