W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta Miasta - BPR
Kierownik Biura - Małgorzata Dyńska

tel.: 22 735 87 04; 22 735 87 77; 22 735 88 26
e-mail: mdynska@miasto.pruszkow.pl
pokój 25

Zadania Biura:

1.obsługa administracyjno–kancelaryjna Prezydenta, Zastępców Prezydenta 
i Sekretarza;
2.organizacja wizyt, spotkań, konferencji i uroczystości z udziałem Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
3.prowadzenie terminarzy spotkań Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
4.organizacja i obsługa spotkań Prezydenta i Zastępców Prezydenta z mieszkańcami, 
w tym ich protokołowanie i przekazywanie dokumentacji zgodnie z właściwością;
5.współorganizacja kontaktów władz miasta z innymi samorządami;
6.prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi;
7.koordynacja obiegu korespondencji i spraw  wpływających do Biura, w tym nadzór nad terminowością i poprawnością przygotowywanych dokumentów;
8.prowadzenie i redagowanie wewnętrznych serwisów informacyjnych urzędu;
9.organizacja wyjazdów służbowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
10.koordynowanie współpracy Prezydenta i Zastępców Prezydenta z organami administracji rządowej, samorządowej różnych szczebli, parlamentarzystami i innymi podmiotami, a w szczególności organizowanie obsługi kontaktów Prezydenta z przedstawicielami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych Rady Miasta i Radnymi;
11.nadawanie biegu składanym do Prezydenta inicjatywom, propozycjom 
i wnioskom przez parlamentarzystów, organizacje gospodarcze i zawodowe, Radnych, kluby radnych oraz mieszkańców;
12.  Prowadzenie rejestrów:
a) zarządzeń Prezydenta;
b) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta;
c) poleceń służbowych Prezydenta;
13.ścisła współpraca z Biurem Promocji i Marketingu, w zakresie prac związanych z wizerunkiem miasta;
14.uzgadnianie planów imprez i innych działań promujących miasto proponowanych przez niezależnych organizatorów w porozumieniu z Biurem Promocji i Marketingu;
15.współpraca w organizacji konferencji prasowych oraz imprez promujących miasto;
16. koordynacja i nadzór w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których miasto posiada udziały lub akcje;
17. monitoring procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
18.analiza wyników gospodarczo-finansowych spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
19.przygotowywanie  sprawozdań i informacji o działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
20.opiniowanie przekształceń podmiotów podległych miastu w spółki prawa handlowego;
21.współpraca z zarządami i radami nadzorczymi spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
22.inicjowanie działań doraźnych np. zwoływanie zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy;
23.współpraca przy tworzeniu strategii spółek z udziałem miasta Pruszków;
24.przechowywanie dokumentacji i uchwał organów spółek w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru właścicielskiego;
25.prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z kapitałowym udziałem miasta we współpracy z właściwą komórką organizacyjną urzędu, do kompetencji której należą zadania z zakresu działalności tworzonej spółki.
26.opracowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego, informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
27.przygotowywanie wniosków o odznaczenia;
28.przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu aktów ustanawiających przepisy porządkowe;
29.przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeń Prezydenta objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej;
30. przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego, projektów odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane