W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia:
do wglądu - dowody osobiste lub paszporty;

Cudzoziemcy:
do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula. Jeżeli cudzoziemiec pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula.
Przy składaniu dokumentów narzeczeni podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego.
W momencie składania zapewnienia narzeczeni wybierają nazwiska, jakie będą nosić po ślubie oraz nazwisko dla wspólnych dzieci.
Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.
Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z małżeństwa istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci.

OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.

Opłatę skarbową można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszków lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Urząd Miasta Pruszków
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

Jeżeli małżeństwo będzie zawierane poza Pruszkowem i Gminą Michałowice, dowód zapłaty opłaty skarbowej na konto urzędu stanu cywilnego rejestrującego małżeństwo należy przedłożyć przy odbiorze zaświadczenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego w Pruszkowie.
plac Jana Pawła II nr 1

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zaświadczenie wydaje wybrany przez zainteresowanych, kierownik urzędu stanu cywilnego.
Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

DODATKOWE INFORMACJE:

1.Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego. 
2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc. 
3. Zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682. j.t.).


Powiadom znajomego