W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:


Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Miasta Pruszkowa może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Urząd Miasta Pruszkowa nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawdzenia można dokonać poprzez: użycie "wyszukiwarki" - szukaj w serwisie (prawy górny róg)

Zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa, nie podlegają realizacji wnioski przesłane w postaci ankiet internetowych, odnośników samorozpakowujących. Każdorazowo wnioskodawca wzywany jest do przesłania pytań w wersji „do odczytu” lub „do edycji”.

(wyjaśnienie: Zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa  zabronione jest wchodzenie na nieautoryzowane linki internetowe, otwieranie załączników z plikami samorozpakowującymi się bądź wykonalnymi typu: exe, com, itp., co może skutkować  ściągnięciem niebezpiecznego oprogramowania lub doprowadzić do naruszenia integralności systemów informatycznych).

Jak dostarczyć wniosek:


Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta Pruszkowa w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków;
 • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta;
 • przesłać na numer fax: (+48) 22 758 66 50;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@miasto.pruszkow.pl;
 • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  * Pole wymagane

Opłaty:


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:


Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. 

W przypadku bezczynności urzędu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Powiadom znajomego