W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - załączają niepełnoletnie kobiety. 

2. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. 

3. Gdy małżeństwo będzie zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć: 

a)  prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,             

b)  pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.                                                                           

4. Do wglądu: ważne dokumenty tożsamości nupturientów

5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.

Opłatę skarbową można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszków lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Urząd Miasta Pruszków
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

Jeżeli małżeństwo będzie zawierane poza Pruszkowem i Gminą Michałowice, dowód zapłaty opłaty skarbowej na konto urzędu stanu cywilnego rejestrującego małżeństwo należy przedłożyć przy odbiorze zaświadczenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego w Pruszkowie.
plac Jana Pawła II nr 1

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. 

DODATKOWE INFORMACJE:

1.Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza. 
2.Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
3.W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2018.2224 j.t.).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2019.1000 j.t.).
3.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017.682. j.t.).


Powiadom znajomego