W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

KARTA INFORMACYJNA WOM

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

05-800 Pruszków,
ul. Kraszewskiego 14/16

22/ 735 87 93

Sprawa

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 wydawane są na okresy:

co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego
co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych

Podstawa prawna

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r.    o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.165)

uchwała XLVII.532.2018
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Pruszkowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=7306   

uchwała XLVII.533.2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Pruszkowa.  http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=7307

UCHWAŁA Nr XXXIX.362.2013
RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie: określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Pruszkowa. - w załączniku

Wymagane dokumenty

1/ Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami umieszczonymi we wniosku - dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza (wniosek poniżej)

2/ Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (oświadczenie poniżej)

3/ Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami umieszczonymi we wniosku - dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza (wniosek poniżej)

4/ Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć (wniosek poniżej)

5/ Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (wniosek poniżej)

Opłaty

opłata - według ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - j. w.                                            
OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:   

  525 zł -  do 4,5%  alkoholu oraz piwo rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł                         
  525 zł -  4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)
rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
2100 zł -  powyżej 18% alkoholu
rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

1,4% wartości sprzedaży -  do 4,5%     alkoholu oraz piwo, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł    
 1,4% wartości sprzedaży -  4,5%-18%  alkoholu  (bez piwa),którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
  2,7% wartości sprzedaży -  powyżej 18% alkoholu,
 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł
W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:
* gotówką lub za pomocą kart płatniczych w  kasie Urzędu Miasta w Pruszkowie
* bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu: Bank PEKAO SA 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623        z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie              z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaznaczając jego rodzaj.

Opłatę należy dokonać jednorazowo lub (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.                                              
Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe
* 43,75 zł -  do 4,5% alkoholu oraz piwo
* 43,75 zł -  4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
* 175 zł -  powyżej 18% alkoholu

Czas realizacji usługi

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do miesiąca

wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 14 dni

wydanie zezwolenia kateringowego – do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich I Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii urzędu miasta  bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

1) Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim ( w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2) Odbiór zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje osobiście przez wnioskodawcę

 


Załączniki

Powiadom znajomego