W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Dopisanie do rejestru wyborców

KARTA INFORMACYJNA WOM

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16

tel. 22/ 735 88 14, 22/ 735 88 15, 22/ 735 88 23

Sprawa

 

Dopisanie do rejestru wyborców

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.1277, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1316).

Wymagane dokumenty

- Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

 

Opłaty

Nie podlega opłatom

Czas realizacji usługi

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Prezydent Miasta w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pok. nr 8

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta., w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpatruje skargę w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia.

Uwaga

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

Stały rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyborów parlamentarnych, samorządowych, Prezydenta RP, a także spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

Do rejestru wyborców mogą się dopisać na pisemny wniosek:

- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej samej gminie,

- wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,

- obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi muszą złożyć wniosek w tej sprawie, nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały na obszarze Polski.

Na podstawie Art.20, § 2 Kodeksu Wyborczego (Dz.U.2022,poz.1277)

Prezydent Miasta przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 1, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem
wskazanym we wniosku.

 

 

 

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

 

 


Załączniki

Powiadom znajomego