W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna WPP-8

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
centrala (22) 735-88-88, fax: (22) 758-66-50

Sprawa

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu, z precyzyjnym określeniem numeru ewidencyjnego działki (Wzór formularza uwag poniżej)

Miejsce złożenia
uwagi

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.

Czas realizacji
usługi

W/w uwagi nie są wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu przepisów kpa, stąd rozpatrzenie nie jest określone żadnym terminem.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pokój 70, tel. (22) 735-87-26

Uwagi

Zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Pruszkowa o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Prezydent Miasta Pruszkowa rozpatruje uwagi złożone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada Miejska w Pruszkowie, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik do uchwały.

 

Wzór uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Powiadom znajomego