W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu

Karta informacyjna WPP-4

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
centrala (22) 735-88-88, fax: (22) 758-66-50

Sprawa

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu wraz z załącznikami (Wzór wniosku zamieszczony poniżej).
2. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji (Formularz oświadczenia zamieszczony poniżej).
3. Zgoda dotychczasowego podmiotu decyzji na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu (Formularz oświadczenia -zgody zamieszczony poniżej).
4. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (dot. osób prawnych), wydanego nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
5. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
6. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia
wniosku

W Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa- pokój nr 1
lub pocztą: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Opłaty

56 zł – za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu,
17 zł – od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

Czas realizacji
usługi

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pruszkowa
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pokój 69, tel. (22) 735-87-49.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni (zgodnie z art. 64 §2 kpa). Nieuzupełnienie w podanym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.Uzupełnienie wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa- pokój nr 1 lub przesłać pocztą: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

 

Wzór wniosku o przeniesienie_ decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby lub firmy.doc

Formularz_ oświadczenia o przyjęciu warunków wynikających z decyzji o warunkach zabudowy.doc

Formularz oświadczenia_zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy .doc

Załączniki

Powiadom znajomego