W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 

KARTA INFORMACYJNA WOM

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16
tel.:22/ 735 87 94, 

Sprawa

Licencja/zmiana licencji/wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta Pruszkowa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz.2201)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019r. poz.2377 )
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz.916)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz.U. z 2019r. poz.2463 )

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji/wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Pruszkowa.
Załączniki do w/w wniosku:
- oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,

- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,    

- orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

- orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,          

- prawo jazdy,                                                                

- wykaz kierowców

- wykaz pojazdów do wypisów z licencji,   

-kserokopia dowodu rejestracyjnego wraz z adnotacją TAXI                                                                             

-tytuł prawny do dysponowania pojazdem samochodowym 

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji

Opłaty

Opłata za udzielenie licencji w zależności od okresu ważności licencji:
- od 2 do 15 lat – 200 zł
- powyżej 15 do 30 lat – 250 zł.
- powyżej 30 do 50 lat – 300 zł.
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji - jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, jak za udzielenie licencji, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.
Za wydanie wypisu z licencji – na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Za wydanie wypisu z licencji – na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku (kolejny pojazd lub zmiana pojazdu)o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wys. 11% opłaty , jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Za wydanie wypisu z licencji - w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wys. 5% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Za wydanie wypisu z licencji – w innych przypadkach niż wyżej wymienionych pobiera się opłatę w wys. 1% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłatę wnosi się:
-na rachunek Urzędu Miasta Pruszkowa
-w kasie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 20
Tytuł wpłaty: " za udzielenie licencji na taksówkę i wypisów z tej licencji" lub " za zmianę licencji na taksówkę / wypisów z tej licencji",

Czas realizacji usługi

do 1 miesiąca

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich I Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa ,

ul. Kraszewskiego 14/16,

tel.  22/ 735 87 94

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Odbiór licencji - osobiście l

 

Wniosek o udzielenie licencji/ zmianę licencji/ udzielenie wypisu z licencji


Załączniki

Powiadom znajomego