W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE


W nowym roku szkolnym 2024/2025 uczniowie zamieszkujący teren Gminy Miasto Pruszków, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą mogli skorzystać z pomocy w postaci stypendium szkolnego. 

Pomoc taka przysługuje:

·     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

.     wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

·     uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne będzie mógł otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2024 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: od 1 do 15 września 2024r.
W przypadku uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków, wniosek należy złożyć do tej szkoły. 
Jeżeli szkoła znajduje się w innej miejscowości, lub której Gmina Miasto Pruszków nie jest organem prowadzącym, to wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, Pruszków.

Formą pomocy materialnej dla ucznia jest także zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej np. z powodu zdarzenia losowego takiego jak śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących, ciężkiego wypadku ucznia powodującego uszczerbek na zdrowiu, nagłej lub nieuleczalnej choroby ucznia lub rodzica.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2024.750).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023.901 ze zm.)

Załączniki

Powiadom znajomego