W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

REGULAMIN UDZIELENIA DOFINANSOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA USUWANIE I UTYLIZACJĘ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA

§1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania mieszkańcom dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Pruszkowa.
2. Dofinansowanie mogą uzyskać tylko osoby fizyczne, będące właścicielami obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Pruszkowa.
3. Środki przekazane są w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania, po jego zakończeniu.

§2

Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany i rozbiórki powierzchni pokryć dachowych i elewacji zgłoszonych przez właściciela we wniosku.

§3

Wysokość dofinansowania określonego w §2 wynosi 70%.

§4

Właściciel nieruchomości ubiegający się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Miasta Pruszków następujących dokumentów:
1. wniosek.
2. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki wraz z zaznaczonym na mapie budynkiem będącym przedmiotem wniosku.
3. informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (wg załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki).
4. kopia potwierdzenia zgłoszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie rozpoczęcia robót budowlanych lub rozbiórki obiektu budowlanego, albo decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
5. kopia karty przekazania odpadu pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą z potwierdzeniem przekazania odpadów na składowisko do tego przeznaczone.
6. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur/y VAT lub rachunku/ów wystawionych przez uprawioną firmę odbierającą ww. odpady w celu ich wywozu do unieszkodliwienia z wyszczególnionymi kosztami utylizacji odpadu.
7. pisemna zgoda na kontrolę prac objętych wnioskiem przez pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa.

§5

Prace, o których mowa w §2 mogą być realizowane jedynie przez wykonawcę posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez właściwy organ.

§6

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wysokości posiadanych środków.

§7

Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku przechodzą na rok następny.

§8

Wypłata dofinansowania nastąpi poprzez odbiór przyznanej kwoty w kasie Urzędu Miasta Pruszków lub przelewem na wskazane przez właściciela konto.

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:09:07 | Data modyfikacji: 2015-11-12 13:18:36.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania:

Dokumenty składane przed przystąpieniem do demontażu:
• wniosek,
• kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki wraz z zaznaczonym na mapie budynkiem będącym przedmiotem wniosku,
• informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (wg załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
• kopia potwierdzenia zgłoszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie rozpoczęcia robót budowlanych lub rozbiórki obiektu budowlanego, albo decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
• pisemna zgoda na kontrolę prac objętych wnioskiem przez pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa.

Dokumenty składane po zrealizowaniu demontażu:
• kopia karty przekazania odpadu pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą z potwierdzeniem przekazania odpadów na składowisko do tego przeznaczone,
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur/y VAT lub rachunku/ów wystawionych przez uprawioną firmę odbierającą ww. odpady w celu ich wywozu do unieszkodliwienia z wyszczególnionymi kosztami utylizacji odpadu.


WNIOSEK o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

INFORMACJA o wyrobach zawierajacych azbest

ZGODA na kontrolę prac objętych wnioskiem przez pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:17:32 | Data modyfikacji: 2016-05-05 11:40:43.

Załączniki

Powiadom znajomego