W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Karta informacyjna WOS-4

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

05-800 Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
tel.: 22 735 87 89 , fax.: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r., poz. 1469)

Uchwała Nr LXXX.737.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r., poz. 8574)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2023r., poz. 1716)

 

Wymagane dokumenty

- Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transporcie nieczystości ciekłych i transporcie nieczystości ciekłych

Do wniosku należy dołączyć:

- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych

- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

- Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną

- Tytuł prawny do miejsca przeznaczonego na garażowanie i zaplecze techniczne

Opłaty

107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych,

53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem,

24 zł – opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia,

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta Pruszkowa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa.

Czas realizacji usługi

Ustawowy
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące i więcej.
Przeciętny czas realizacji w tutejszym Urzędzie - do 30 dni, w zależności od ilości wniosków i stopnia ich skomplikowania.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 13, parter, tel. (22) 735-87-89.

Dokumenty można złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub dostarczyć drogą korespondencyjną.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

wniosek_pozwolenie_opróżnianie_zbiorników_2023

Opublikowane przez: Dorota Ziętek | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:22:22 | Data modyfikacji: 2019-11-13 13:41:46.


Załączniki

Powiadom znajomego