W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Program Czyste Powietrze

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Punkt Konsultacyjny Programu:

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J.I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

pokój 13

tel. 22 735 88 20

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Gmina w ramach Porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie z dnia 11.07.2019 r. udziela informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania 

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
66 000 zł (z instalacją PV)
60 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:
41 000 zł (z instalacją PV)
35 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
56 000 zł (z instalacją PV)
50 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:
31 000 zł (z instalacją PV)
25 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

Przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł
Przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł
Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Podwyższony poziom dofinansowania

(wymaga dołączenia do wniosku zaświadczenia o dochodach, które w Pruszkowie wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Opcja 1

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
99 000 zł (z instalacją PV)
90 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:
59 000 zł (z instalacją PV)
50 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)
 
Opcja 2

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizacją:
81 000 zł (z instalacją PV)
72 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:
41 000 zł (z instalacją PV)
32 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 3

Kwota maksymalnej dotacji:

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 48 000 zł
Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Najwyższy poziom dofinansowania 
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,

Opcja 1

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
135 000 zł (z instalacją PV)
120 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:
79 000 zł (z instalacją PV)
70 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 2

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:
115 000 zł (z instalacją PV)
100 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:
59 000 zł (z instalacją PV)
50 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 3

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 70 000 zł
Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł
Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

W ramach Programu możliwe jest ubieganie się o dotację na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w wysokości do 5 000 zł, ale nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów na mikroinstalację. Warunkiem uzyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną jest likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż (w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie) nowego źródła ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w Programie. Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej w budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu odbywa się:

1. przez serwis gov.pl:

Za pomocą systemu GWD. Formularz wniosku dostępny jest w generatorze wniosków o dofinansowanie (GWD) – www.gwd.nfosigw.gov.pl Przed wypełnieniem wniosku należy założyć konto w GWD, z którego użytkownik/wnioskodawca będzie korzystał również w kolejnych etapach obsługi wniosku o dofinansowanie, w tym składając wniosek o płatność

2. bezpośrednio przez system GWD:

W celu złożenia wniosku elektronicznie bezpośrednio w systemie GWD należy wypełnić wniosek i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie", a następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW.

3. w gminnym punkcie konsultacyjno‐informacyjnym znajdującym się w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 13

Aktualnie obowiązująca dokumentacja do programu oraz regulamin, wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność wraz z załącznikami dostępna jest na stronie  www.czystepowietrze.gov.pl, w zakładce DOKUMENTY PROGRAMOWE

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska pod numerem 22 735 88 20 lub na adres srodowisko@miasto.pruszkow.pl.

Powiadom znajomego