W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wnioski na umieszczenie

Urządzenia infrastruktury technicznej

 

Karta informacyjna WRI-3

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA 
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16

(22) 735 87 80, fax: (22) 758 66 50

Sprawa

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Podstawa prawna

Art.39 ust. 3 i art. 40 ust.1, ust. 2 pkt.2, 3,5,10, 11 , 13, 13a oraz art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2020 r. poz. 470,471,1087.), Uchwała Nr XV.165.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z dnia 17 sierpnia 2016 r. poz.1264) oraz art. 104 i art. 130 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020 r. poz .256, 695,1298,2320 z 2021 r. poz.54)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Załączniki:
1. 2 egz. mapy w skali 1:500, z lokalizacją urządzenia uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostę Pruszkowskiego

Opłaty

Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nalicza się opłatę . Opłata roczna jest iloczynem: liczby m 2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia , stawki opłaty za zajęcie 1m 2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym . Za umieszczenie urządzeń za okres krótszy niż rok opłata jest naliczana proporcjonalnie do ilości dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój nr 105.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję- tut. Urzędu.

Uwagi

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony .

Jeżeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel. Zarządca drogi określi w formie pisemnej termin przełożenia urządzenia .

Wniosek na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2016-01-29 11:08:57 | Data modyfikacji: 2020-02-28 14:01:41.


reklama, obiekt handlowy

 

 

Karta informacyjna WRI-4

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16

(22) 735 87 80, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy/*obiektu handlowego w pasie drogowym

Podstawa prawna

Art.40 ust. 1, ust. 2 pkt.3, ust. 3, ust.6, ust. 13 oraz art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2020 r. poz.470, 471, 1087), Uchwała Nr XV.165.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z dnia 17 sierpnia 2016 poz. 1264) oraz art. 104 i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020 r. poz. 256, 695,1298, 2320 z 2021 r. poz. 54).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy/*obiektu handlowego w pasie drogowym

Załączniki:
1. 2 egz. mapy sytuacyjnej w skali 1:500, z naniesioną lokalizacją reklamy/*obiektu handlowego

2. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie / kopia /

Opłaty

Za umieszczenie reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym nalicza się opłatę .

Opłatę za umieszczenie reklamy ustala się jako iloczyn liczby m 2 powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m 2

Stawka dzienna za 1m 2 powierzchni reklamy wynosi 1,50zł dla reklam wolnostojących i 0,50zł dla reklam zamocowanych na obiekcie

Opłatę za umieszczenie obiektu ustala się jako iloczyn liczby m 2 powierzchni rzutu poziomego , liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m 2

Stawka dzienna za 1m 2 powierzchni rzutu poziomego obiektu wynosi 0,20 zł.

 

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój nr 105.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – tut. Urzędu.

Uwagi

Zezwolenie wydaje się na czas określony .

Jeżeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia reklamy /* obiektu handlowego koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel. Zarządca drogi określi w formie pisemnej termin przełożenia reklamy/*obiektu

 

reklamy,obiektu handlowego.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-01-29 11:14:41.


Załączniki

Powiadom znajomego