W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wnioski na lokalizację

Urządzenia infrastruktury technicznej

 

                           

Sprawa

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Podstawa prawna

Art.39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2020 r. poz. 470, 471, 1087.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2016 r. poz. 1264) oraz art.104 i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz 256, 695,1298, 2320 z 2021 r. poz. 54)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Załączniki:
1. Mapa do celów projektowych 2 egz. w skali 1:500

2. Wypis z rejestru gruntów dotyczący działek drogowych

3. Ew. pełnomocnictwo jeżeli Inwestor reprezentowany będzie przez pełnomocnika

4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Opłaty

Bez opłat .

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój nr 105.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - tut. Urzędu.

Uwagi

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony . Jeżeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel. Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

 

wniosek na lokalizację urządzenia

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-01-29 09:03:21 | Data modyfikacji: 2016-01-29 10:07:58.


reklama/obiekt handlowy

Karta informacyjna WRI-2

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16

(22) 735 87 80, fax: (22) 758 66 50

Sprawa

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy/* obiektu handlowego

Podstawa prawna

Art.39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.2020 r. poz. 470, 471, 1087.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2016 r. poz. 1264) oraz art.104 i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz 256, 695, 1298, 2320 z 2021 r. poz. 54)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy/* obiektu handlowego

załączniki:

1. Aktualna mapa sytuacyjno- wysokościowa -2 egz. w skali 1:500 z naniesioną lokalizacja reklamy/* obiektu handlowego

2. Projekt lub szkic reklamy z treścią i wymiarami /* projekt obiektu handlowego

3. Ew. pełnomocnictwo jeżeli inwestor reprezentowany będzie przez pełnomocnika

4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł

 

Opłaty

Brak

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 105.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – tut. Urzędu.

Uwagi

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony .

Jeżeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia reklamy /*obiektu handlowego koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel.

Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację reklamy /* obiektu handlowego w pasie drogowym jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

 

wniosek_lokalizacja_reklamy.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-01-29 10:52:12.


Załączniki

Powiadom znajomego