W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Teleinformatyki

 

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Teleinformatyki
Małgorzata Kikta
pokój 92 

tel. (22) 735 88 87

adres e-mail: malgorzata.kikta@miasto.pruszkow.plW skład Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Teleinformatyki wchodzą:

1) Referat ds. ochrony informacji.

2) Referat ds. informatycznych.

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Teleinformatyki należy w szczególności:

1. Monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

2. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych 
oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO;

3. Współpraca z organem nadzorczym;

4. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

5. Opiniowanie umów, projektów uchwał, zarządzeń, wniosków o udostępnienie danych pod względem ochrony danych osobowych;

6. Opracowanie projektów procedur, instrukcji i wytycznych z zakresu ochrony danych;

7. Konsultacje z pracownikami, udzielanie rekomendacji;

8. Monitorowanie, sprawdzenia i audyty w zakresie przestrzegania ochrony d.o.;

9. Informowanie administratora i pracowników urzędu o obowiązkach związanych 
z ochroną danych osobowych;

10. Prowadzenie analiz i rejestrów wymaganych przez przepisy prawa krajowego i UE 
w zakresie j.w.;

11. Prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Pruszkowa zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

12. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania akt do złożenia w Archiwum Zakładowym Urzędu w oparciu o spisy zdawczo-odbiorcze wykonane przez komórki organizacyjne;

13. Nadzór nad właściwym przekazywaniem akt do Archiwum Zakładowego 
przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu;

14.  Udostępnienie akt i innej dokumentacji przechowywanej w archiwum do celów służbowych i naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

15.  Wydawanie zainteresowanym stosownych zaświadczeń na podstawie akt znajdujących się w Archiwum Urzędu i ich ewidencjonowanie;

16. Opracowywanie i wdrażanie kompleksowego programu informatyzacji Urzędu Miasta;

17. Dbanie o zgodność rozwiązań planowanych do zastosowania w Urzędzie z modelem przyjętym w administracji publicznej;

18. Określenie i nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie standardów oraz parametrów sprzętu i oprogramowania, opiniowanie zakupów i inwestycji w tym zakresie;

19. Zarządzanie, administrowanie oraz obsługa techniczna systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie;

20. Instalowanie, konfiguracja i konserwacja urządzeń komputerowych oraz wszelkiego oprogramowania w Urzędzie;

21. Załatwianie spraw serwisowych i gwarancyjnych;

22. Wsparcie techniczne usług związanych z uwierzytelnianiem – instalacja i aktualizacja oprogramowania do podpisów elektronicznych;

23. Instalacja telefonów w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz administrowanie centralą telefoniczną;

24. Koordynacja i nadzór nad przygotowaniem założeń do programów, projektowanie, produkcja, zakup i wdrażanie systemów aplikacyjnych;

25. Nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);

26. Udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy związanej z pracą ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym;

27. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego;

28.  Pełnienie funkcji „administratora systemu” w myśl przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;

29. Obsługa i realizacja wniosków o nadanie uprawnień do systemów informatycznych oraz prowadzenie ewidencji osób uprawnionych;

30.  Wykonywanie zadań przypisanych podmiotowi publicznemu na mocy przepisów o cyberbezpieczeństwie;

31. Zapewnienie informatycznej obsługi wyborów i referendów;

32. Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego projektów odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej;

33. Prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;

34.  Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wymaganych przepisami informacji z zakresu merytorycznego Wydział;

35. Współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

Powiadom znajomego