PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA

Zarządzenie nr 277/2022
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1561) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Pruszków, zwaną dalej „Ewidencją”.
  2. Ewidencję prowadzi się w formie zbioru kart adresowych, których wykaz założony dla zabytków nieruchomych oraz stanowisk archeologicznych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Paweł MakuchZałączniki:

Zarządzenie nr 277/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszków - skan
Załącznik do Zarządzenia nr 277/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 listopada 2022 r. - skan
Pozytywna opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kart adresowych GEZ gminy Miasto Pruszków
Zarządzenie nr 277/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszków
Załącznik do Zarządzenia nr 277/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 listopada 2022 r.
1. ul. 3 Maja 6 - Budynek mieszkalny, d. ambulatorium z zespołu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, ok. 1897 r.
2. ul. 3 Maja 8 - Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - rozdzielnia energetyczna (13), 1929 r. – 1961 r.
3. ul. 3 Maja 8 - Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - modelarnia i malarnia (4), 1897 r. -1936 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
4. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - hala napraw wagonów towar. (8), 1898 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
5. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - hala obróbki mechanicznej (9), 1930 r.
6. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - kuźnia (2), 1929 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
7. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego XIX-XX w., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
8. ul. 3 Maja 8, Zespół ZNTK - miejsce pamięci (14) - wieża strażnicza 3, 1944 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
9. ul. 3 Maja 8, Zespół ZNTK - miejsce pamięci (14) - wieża strażnicza 1, 1944 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
10. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - odlewnia (3), 1929 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
11. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - pompownia I (11), 1927 r. - 1929 r.
12. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - pompownia II (12), 1895 r.
13. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - hala remontu obrabiarek (6), 1929 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
14. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - brama wjazdowa z fragm. Murów, 1944 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
15. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego – bunkier, 1944 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
16. ul. 3 Maja 8, Zespół ZNTK - liniowy układ przestrz. obiektów (z ukł. komunikacyjnym i ciągów pieszych) XIX-XX w., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
17. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - hala napraw wagonów osob. (7), 1927 r. -1928 r., nr rej. A-931 x dn. 29.03.1999
18. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - obręczarnia (5) 1929 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
19. ul. 3 Maja 8, Zespół Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - budynek dyrekcji (1), 1899 r., nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
20. ul. 3 Maja 8, Zespół ZNTK - miejsce pamięci (14) - wieża strażnicza 2 z fragmentem muru z napisem Tędy przeszła Warszawa, 1944 r. nr rej. A-931 z dn. 29.03.1999
21. ul. 3 Maja 24, Kamienica, przed 1914 r.
22. ul. 3 Maja 26, Kamienica, przed 1914 r.
23. ul. 3 Maja 27, Kamienica - apteka Bielawskich, ok. 1906 r.
24. ul. 3 Maja 30, Kamienica, XIX-XX w.
25. ul. 3 Maja 124, Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1906 r. -1914 r., nr rej. A-1042 z dn. 27.12.1973
26. ul. 3 Maja 124, Plebania przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1906 r. -1914 r.
27. ul. 3 Maja 159, Willa, pocz. XX w.
28. ul. Armii Krajowej 77, Pałac Teichfeldów wraz z otoczeniem, ok. 1882 r., przebudowany 1907 r., nr rej. A-889 z dn. 24.05.1976; otoczenie - dec. 55-2020 z 2.07.2020
29. ul. Bohaterów Warszawy 8, Dom mieszkalny, ok. 1900 r.
30. ul. Bohaterów Warszawy 29, Dom mieszkalny, 1897 r.
31. ul. Bolesława Prusa 11, Kamienica, lata 20.-30. XX w.
32. ul. Bolesława Prusa 66, Dom mieszkalny, II poł. XIX w.
33. ul. Bolesława Prusa 26-30, Kamienica Józefa Bielawskiego, 1900 r.
34. ul. Bursowa 10, Dom mieszkalny, przed 1914 r.
35. ul. Cmentarna, Cmentarz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza wraz z mauzoleum Bielawskich, 1914 r., nr rej. A- 1338 z dn. 05.09.1988
36. ul. Domaniewska, Cmentarz parafii rzymsko-katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, I poł. XVIII - XX w., nr rej. A-1472 z dn. 20.02.1991
37. ul. Fryderyka Chopina 10, Kamienica, przed 1914 r.
38. ul. Fryderyka Chopina 16, 16a, Kamienica, 1935 r.
39. ul. Gabriela Narutowicza 17, Dom mieszkalny, przed 1939 r.
40. ul. Gabriela Narutowicza 18, Dom mieszkalny, 1914 r.
41. ul. Gabriela Narutowicza 19, Dom mieszkalny, przed 1939 r.
42. ul. Górna 5, Kamienica, przed 1914 r.
43. ul. Henryka Sienkiewicza 2, Zespół dworca PKP - wodociągowa wieża ciśnień, 1926 r. - 1930 r., nr rej. A-778 z dn. 7.01.2008
44. ul. Henryka Sienkiewicza 2, Dworzec PKP, 1924 r., nr rej. A-778 z dn. 07.01.2008
45. ul. Henryka Sienkiewicza 3, Kamienica, 1910 r.
46. ul. Hortensji 1, Dom mieszkalny, przed 1914 r.
47. ul. Ignacego Daszyńskiego 58, Dom mieszkalny, I ćw. XX w.
48. ul. Jarosława Dąbrowskiego 2, Dom mieszkalny, przed 1939 r.
49. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Dom mieszkalny, willa „Orleówka”, 1930 r., nr rej. A-1272 z dn. 23.09.1985
50. ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, Dom mieszkalny, 1930 r.
51. ul. Jarosława Dąbrowskiego 22, Dom mieszkalny, I ćw. XX w.
52. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18, Willa POD BOCIANEM, pocz. XX w., nr rej. A-1541 z dn. 07.11.2019
53. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 23, Kościół parafialny pw. św. Kazimierza, 1908 r. - 1938 r., nr rej. A-1041 z dn. 27.12.1973
54. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 36, Kamienica, przed 1939 r.
55. ul. Kosynierów 12, Willa IRUSIN, lata 20-30. XX w.
56. ul. Kosynierów 14, Dom mieszkalny, lata 20-30. XX w.
57. ul. Kościelna 9, Kamienica, przed 1914 r.
58. ul. Kościelna 11, Kamienica, ok. 1912 r.
59. ul. Kościelna 13, Kamienica, przed 1914 r.
60. ul. Lipowa 50, Cmentarz żydowski wraz z domem pogrzebowym, początek XX w. - lata 30. XX w., nr rej. A-1339 z dn. 27.12.1988
61. ul. Ludowa 30, Dom mieszkalny, przed 1914 r.
62. ul. Majowa 5, Kamienica, przed 1914 r.
63. ul. Majowa 8, Dom mieszkalny, przed 1914 r.
64. ul. Majowa 11, Kamienica, przed 1914 r.
65. ul. Majowa 12, Kamienica, 1928 r.
66. ul. Narodowa 5, Kamienica, przed 1914 r.
67. ul. Narodowa 7, Kamienica, przed 1914 r.
68. ul. Narodowa 23, Kamienica, przed 1914 r.
69. ul. Narodowa 24, Dom mieszkalny, przed 1914 r.
70. ul. Narodowa 31, Kamienica, lata 30. XX w.
71. ul. Narodowa 46, Dom mieszkalny, pocz. XX w.
72. ul. Niecała 7, Kamienica, przed 1914 r.
73. ul. Obrońców Pokoju 8, Zespół d. fabryki ołówków „St. Majewski i S-ka” - stołówka, obecnie restauracja, przed 1914 r.
74. ul. Ogrodowa 6, Dom mieszkalny, XIX-XX w.
75. ul. Ogrodowa 9, Dom mieszkalny, XIX-XX w.
76. ul. Ogrodowa 13_15, Dom mieszkalny, XIX-XX w.
77. ul. Ołówkowa 1, Zespół d. fabryki ołówków „St. Majewski i S-ka” – graficiarnia, koniec XIX w.; przed 1939 r.
78. ul. Ołówkowa 1, Zespół d. fabryki ołówków „St. Majewski i S-ka” – komin, koniec XIX w.; przed 1939 r.
79. ul. Ołówkowa 1, Figura NMP XIX-XX w.
80. ul. Ołówkowa 1, Zespół d. fabryki ołówków „St. Majewski i S-ka” – magazyn, koniec XIX w.; przed 1939 r.
81. ul. Ołówkowa 14, Kamienica, pocz. XX w.
82. ul. Ołówkowa 28, Kamienica, XIX-XX w.
83. ul. Pańska 20, Dom mieszkalny, lata 30. XX w.
84. ul. Parkowa 12, Kamienica, lata 30. XX w.
85. ul. Parkowa 13, Kamienica, lata 30. XX w.
86. ul. Partyzantów 1, Figura NMP (25), 1897 r., nr rej. B-1281 z dn. 02.01.1987
87. ul. Partyzantów 1, Dom mieszkalny (26), przed 1914 r., nr rej., A-1281 z dn. 02.01.1987
88. ul. Partyzantów 2, Dawna kasa biletowa przy stacji EKD-WKD, lata 30. XX w.
89. ul. Partyzantów 6, Kamienica (24), 1934 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
90. ul. Partyzantów 8, Kamienica (24), 1927 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
91. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - pawilon VIII B (22), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
92. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - pawilon XI (8), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
93. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - dom mieszkalny (20), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
94. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - ogrodzenie (1), koniec XIX w., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
95. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. J. Mazurkiewicza - prosektorium, kaplica cmentarna (16), 1923 r. - 1924 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
96. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - pawilon V (12), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
97. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - budynek gospodarczy (9), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
98. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - pawilon III (13), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
99. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. Jana Mazurkiewicza - kaplica, ob. przedszkole (23), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
100. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - cmentarz wojenny (15), 1939 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
101. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. Jana Mazurkiewicza - cmentarz (16), 1924 r., nr rej. A-1342 z dn. 22.08.1988
102. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. J. Mazurkiewicza - dom rozrywki pacjenta, ob. dom kultury (4), 1928 r. - 1930 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
103. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej (ZOZ) im. Jana Mazurkiewicza, lata 1886 – 1891 oraz 1923 – 1939, nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1988
104. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - pawilon VI (5), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
105. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - pawilon XIV (18), 1891 r.; rozbudowany przed 1939 r., nr rej. A-1281 z 2.1.1987
106. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - pawilon IX (14), 1937 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
107. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. J. Mazurkiewicza - dom kwarantanny, ob. dom mieszk. (17), przed 1939 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
108. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - portiernia (1), 1926 r. - 1929 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
109. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. J. Mazurkiewicza - stróżówka (3), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
110. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - pawilon VIII A (21), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
111. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - pawilon IV (6), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
112. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. J. Mazurkiewicza - budynek mieszkalny, tzw. Domek szwajcarski (19), ok. 1900 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
113. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - budynek administracyjny (2), 1935 r.-1937 r., nr rej. A-1281 z dn. 2.1.1987
114. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza - pawilon I (10), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
115. ul. Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. J. Mazurkiewicza - pawilon II (7), 1891 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
116. ul.Partyzantów 2_4, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ im. Jana Mazurkiewicza - cerkiew, ob. kościół pw. Przemienia Pańskiego (11),1906 r.;1930 r., nr rej. A-1281 z dn. 2.1.1987
117. ul. Pilnikowa 2, Dom mieszkalny, przed 1914 r.
118. Pałac i park Potulickich, 1820 r.; 1860 r. -70 r.; koniec XIX w., Pl. Jana Pawła II 1, nr rej. A-1089_491 z dn. 26.03.1962
119. Pl. Jana Pawła II 2, Oficyna pałacu Potulickich i lodownia, III ćw. XIX w., oficyna – nr rej. A-1111 z dn. 17.05.1975; lodownia – nr rej. A-1287 z dn. 16.02.1987
120. ul. Przemysłowa 7, Dom mieszkalny, I ćw. XX w.
121. ul. Stalowa 21, Kamienica, przed 1914 r.
122. ul. Szczęsna 4, Kamienica, przed 1914 r.
123. ul. Szkolna 10, Dom mieszkalny, przed 1914 r.
124. ul. Tadeusza Kościuszki 3, Kamienica, przed 1914 r.
125. ul. Tadeusza Kościuszki 39, Kamienica, lata 20.-30. XX w.
126. ul. Tadeusza Kościuszki 41, Pałac Sokoła, 1867 r., przebudowany w 1926 r., nr rej. A-644 z dn. 04.01.2006
127. ul. Tadeusza Kościuszki 42, Kamienica, przed 1914 r.
128. ul. Tadeusza Kościuszki 44, Kamienica, przed 1939 r.
129. ul. Tadeusza Kościuszki 54, Kamienica, przed 1914 r.
130. ul. Tadeusza Kościuszki 56, Kamienica, przed 1914 r.
131. ul. Władysława Broniewskiego 3, Szpital Kolejowy Zespołu ZNTK, - d. przyzakładowa szkoła powszechna, 1904 r., nr rej. A-1030 z dn. 30.08.2011
132. ul. Władysława Broniewskiego 1a, Budynek papierni, ob. dom mieszkalny, w Zespole ZNTK, ok. 1890 r., nr rej. A-1426 z dn. 22.05.2018
133. ul. Wysoka 1, Kamienica (24), 1934 r., nr rej. A-1281 z dn. 02.01.1987
134. ul. Zacisze 57, Dom mieszkalny, przed 1939 r.
135. ul. Zacisze 59, Dom mieszkalny, przed 1939 r.
136. ul. Żbikowska 40, Dom Opieki Społecznej dla Dzieci Głęboko Niedorozwiniętych Umysłowo, I ćw. XX w.
137. ul. Żbikowska 51, Zespół Ogrodniczy P. Hoser, 1896 r. - 1898 r.; 1910 r.; 1918 r. - 1922 r., nr rej. A-1500 z dn. 8.01.1992
138. ul. Żbikowska 51, Zespół Ogrodniczy P. Hoser – transformator, XIXXX w., nr rej. A-1500 z dn. 8.01.1992
139. ul. Żbikowska 51, Zespół Ogrodniczy P. Hoser – szklarnia, 1898 r. - 1899 r., nr rej. A-1500 z dn. 8.01.1992
140. ul. Żbikowska 51, Zespół Ogrodniczy P. Hoser - dom zarządcy, 1898 r.; 1918 r., nr rej. A-1500 z dn. 8.01.1992
141. ul. Żbikowska 51, Zespół Ogrodniczy P. Hoser – ogrodzenie, XIX_XX w., nr rej. A-1500 z dn. 8.01.1992
142. ul. Żbikowska 51, Zespół Ogrodniczy P. Hoser – piwnica, XIX_XX w., nr rej. A-1500 z dn. 8.01.1992
143. ul. Żbikowska 51, Zespół Ogrodniczy P. Hoser – ogród, 1896 r. - 1898 r., nr rej. A-1500 z dn. 8.01.1992
144. ul. Żbikowska 51, Zespół Ogrodniczy P. Hoser – wiatrak, 1910 r., nr rej. A-1500 z dn. 8.01.1992
145. ul. Żbikowska 51, Zespół Ogrodniczy P. Hoser – stodoła, 1922 r., nr rej. A-1500 z dn. 8.01.1992
146. ul. Żbikowska 51, Zespół Ogrodniczy P. Hoser – stajnia, 1898 r., nr rej. A-1500 z dn. 8.01.1992
147. ul. Żbikowska 56, Zespół Ogrodniczy P. Hoser – willa, 1898 r., nr rej. A-1501 z dn. 8.01.1992
148. ul. Żbikowska 56, Zespół Ogrodniczy P. Hoser - park-arboretum, 1898 r. - XX w., nr rej. A-1501 z dn. 08.01.1992
1. stanowisko archeologiczne 58-64;9, nr rej. C-103 z dn. 18.11.1974
2. stanowisko archeologiczne 58-64;8, nr rej. C-103 z dn. 18.11.1974
3. stanowisko archeologiczne 58-64;7, nr rej. C-103 z dn. 18.11.1974
4. stanowisko archeologiczne 58-64;6
5. stanowisko archeologiczne 58-65;41
6. stanowisko archeologiczne 57-64;40
7. stanowisko archeologiczne 58-64;34
8. stanowisko archeologiczne 58-64;17
9. stanowisko archeologiczne 58-64;29
10. stanowisko archeologiczne 58-64;27
11. stanowisko archeologiczne 58-64;26
12. stanowisko archeologiczne 58-64;25
13. stanowisko archeologiczne 58-64;18
14. stanowisko archeologiczne 58-64;15
15. stanowisko archeologiczne 58-64;11
16. stanowisko archeologiczne 58-64;10, nr rej. C-96 z dn. 5.10.1974