W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Uchwała nr Uchwała Nr XXXIX.408.2021

Uchwała Nr XXXIX.408.2021

w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

Uchwała Nr XXXIX.408.2021


Uchwała Nr XXXIX.407.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyspieszenia prac nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek przy ul. Dobrej w Pruszkowie.

Uchwała Nr XXXIX.407.2021


Uchwała Nr XXXIX.406.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Pruszków prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, w rejonie Parku Żwirowisko, stanowiących działki nr 128i nr 315 w obr. nr 20 

Uchwała Nr XXXIX.406.2021


Uchwała Nr XXXIX.405.2021

w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX.405.2021


Uchwała Nr XXXIX.404.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Pruszków prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, w rejonie ul. A. Mickiewicza, stanowiącej działki nr 42/1 w obr. nr 06.

Uchwała Nr XXXIX.404.2021


Uchwała Nr XXXIX.403.2021

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy DW 719 w Pruszkowie.

Uchwała Nr XXXIX.403.2021


Uchwała Nr XXXIX.402.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim, dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Wańkowicza wraz z infrastrukturą techniczną w Pruszkowie".

Uchwała Nr XXXIX.402.2021


Uchwała Nr XXXIX.401.2021

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr XXXIX.401.2021


Uchwała Nr XXXIX.400.2021

w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Pruszków za 2020 rok.

Uchwała Nr XXXIX.400.2021


Uchwała Nr XXXVIII.399.2021

zmieniającej uchwałę nr XXX.312.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 listopada 2020 r. sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, znajdujących się na terenie Miasta Pruszkowa, w ramach Stypendium Miasta Pruszkowa.

Uchwała Nr XXXVIII.399.2021


Uchwała Nr XXXVIII.398.2021

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI.375.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 25 marca 2021r. zmieniającą uchwałę NR XXX.312.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, znajdujących się na terenie Miasta Pruszkowa, w ramach Stypendium Miasta Pruszkowa

Uchwała Nr XXXVIII.398.2021


Uchwała nr XXXVII.397.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Pruszkowa

Uchwała nr XXXVII.397.2021


Uchwała nr XXXVII.396.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pruszkowa.

Uchwała nr XXXVII.396.2021


Uchwała nr XXXVII.395.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.

Uchwała nr XXXVII.395.2021


Uchwała nr XXXVII.394.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Pruszków prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, w rejonie Parku Żwirowisko, stanowiących działki nr 128 i nr 315 w obr. nr 20.

Uchwała nr XXXVII.394.2021


Uchwała nr XXXVII.393.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Parku Potulickich oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Uchwała nr XXXVII.393.2021


Uchwała nr XXXVII.392.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szarych Szeregów oraz zgody    na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Uchwała nr XXXVII.392.2021


Uchwała nr XXXVII.391.2021

w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania lokalowym zasobem Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030.

Uchwała nr XXXVII.391.2021

 


Uchwała nr XXXVII.390.2021

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Uchwała nr XXXVII.390.2021


Uchwała nr XXXVII.389.2021

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Miasto Pruszków.

Uchwała nr XXXVII.389.2021


Uchwała nr XXXVII.388.2021

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XXXVII.388.2021


Uchwała nr XXXVII.387.2021

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Pruszkowie

Uchwała nr XXXVII.387.2021


Uchwała nr XXXVII.386.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich  w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E – usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużenia się epidemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Uchwała nr XXXVII.386.2021


 

Uchwała nr XXXVII.385.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Pruszków a Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie dotyczącego współpracy w zakresie integracji systemów : Pruszkowskiego Roweru Miejskiego oraz Warszawskiego Roweru Publicznego

Uchwała nr XXXVII.385.2021


Uchwała nr XXXVII.384.2021

zmieniająca uchwałę nr XXXVI.370,2021 z dnia 25 marca 2021r w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2021 roku.

Uchwała nr XXXVII.384.2021


Uchwała nr XXXVII.383.2021

w sprawie wprowadzeni zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2021 rok

Uchwała nr XXXVII.383.2021


Uchwała nr XXXVII.382.2021

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata  2021-2045.

Uchwała nr XXXVII.382.2021


Uchwała nr XXXVI.381.2021

w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

Uchwała nr XXXVI.381.2021


Uchwała nr XXXVI.380.2021

w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

Uchwała nr XXXVI.380.2021


Uchwała nr XXXVI.379.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Pruszkowa

Uchwała nr XXXVI.379.2021


Uchwała nr XXXVI.378.2021

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi Zastępcy Prezydenta Miasta Pruszkowa Pana Konrada Sipiery na Radę Miasta Pruszkowa  

Uchwała nr XXXVI.378.2021


Uchwała nr XXXVI.377.2021

w sprawie wyboru radnych do Rady Społecznej do spraw konsultacji społecznych

Uchwała nr XXXVI.377.2021


Uchwała nr XXXVI.376.2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Pruszkowa w drodze przetargu

Uchwała nr XXXVI.376.2021


Uchwała nr XXXVI.375.2021

zmieniająca Uchwałę nr XXX.312.2020 z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie Miasta Pruszkowa, w ramach Stypendium Miasta Pruszkowa.

Uchwała nr XXXVI.375.2021


Uchwała nr XXXVI.374.2021

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała nr XXXVI.374.2021


Uchwała nr XXXVI.373.2021

w sprawie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki takiej opłaty.

Uchwała nr XXXVI.373.2021


Uchwała nr XXXVI.372.2021

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa na 2021r. 

Uchwała nr XXXVI.372.2021


Uchwała nr XXXVI.371.2021

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszków na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

Uchwała nr XXXVI.371.2021

POŚ załącznik do uchwały.


Uchwała nr XXXVI.370.2021

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2021 roku.

Uchwała nr XXXVI.370.2021


Uchwała nr XXXVI.369.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2021 rok.

Uchwała nr XXXVI.369.2021


Uchwała nr XXXVI.368.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2021-2045.

Uchwała nr XXXVI.368.2021.


Uchwała nr XXXV.367.2021

w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

Uchwała nr XXXV.367.2021


Uchwała nr XXXV.366.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Pruszkowa

Uchwała nr XXXV.366.2021


Uchwała nr XXXV.365.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Miasta Pruszków do podjęcia uchwały wyrażającej stanowisko dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2

Uchwała nr XXXV.365.2021


Uchwała nr XXXV.364.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Miasta Pruszków do podjęcia uchwały, zakazującej stosowania różnych form nakazu, nacisku  lub/i segregowania obywateli na zaszczepionych i nie zaszczepionych, w związku z planowanymi przez rząd masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Uchwała nr XXXV.364.2021


Uchwała nr XXXV.363.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Miasta Pruszków do pilnego podjęcia uchwały dotyczącej równości wszystkich wobec prawa oraz masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Uchwała nr XXXV.363.2021


Uchwała nr XXXV.362.2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Pruszków w drodze przetargu

Uchwała nr XXXV.362.2021


Uchwała nr XXXV.361.2021

w sprawie przyjęcia przez Miasto Pruszków do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych.

Uchwała nr XXXV.361.2021


Uchwała nr XXXV.360.2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spacerowej oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. (dz. nr 453/4 obr.27).

Uchwała nr XXXV.360.2021


Uchwała nr XXXV.359.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łódzkiej oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. (dz. nr 79/2 obr.23).

Uchwała nr XXXV.359.2021


Uchwała nr XXXV.358.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kraszewskiego oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. (dz. nr 79/2 obr.23)

Uchwała nr XXXV.358.2021


Uchwała nr XXXV.357.2021  

w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Pruszkowa w 2021 roku.

Uchwała nr XXXV.357.2021


Uchwała nr XXXV.356.2021  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim, dotyczącego współpracy        w zakresie realizacji projektu pn. „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Uchwala nr XXXV.356.2021


Uchwała nr XXXV.355.2021  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Województwem Mazowieckim dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w m. Brwinów”.

Uchwala nrXXXV.355.2021


Uchwała nr XXXV.354.2021  

zmieniająca Uchwałę nr XLII.434.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.

Uchwala nrXXXV.354.4021


Uchwała nr XXXV.353.2021  

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Pruszkowa w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Miasto Pruszków na dofinasowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Uchwala nrXXXV.353.2021

Uchwała nr XXXIV.352.2021

Uchwała nr XXXIV.352.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIV.352.2021.doc

Uzasadnienie do projektu uchwały.docx

UCHWAŁA NR XXXIV.352.2021 z załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-19 13:22:08.


Uchwała nr XXXIV.351.2021

Uchwała nr XXXIV.351.2021 z 11.02.2021 - WPF - uchwała Rady Miasta w sprawie WPF 2021-2045 (uchwała z elektrornicznym podpisem wygenerowana z systemu Bestia)

Uchwała nr XXXIV.351.2021 z 11.02.2021 - WPF.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 18:22:26.


Uchwała nr XXXIII.350.2021

Uchwała nr XXXIII.350.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Miasta Pruszkowa na 2021

Uchwała XXXIII.350.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.350.2021.doc

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 18:06:36.


Uchwała nr XXXIII.349.2021

Uchwała nr XXXIII.349.2021 w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

Uchwała XXXIII.349.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.349.2021.doc

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 18:03:13.


Uchwała nr XXXIII.348.2021

Uchwała nr XXXIII.348.2021 w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

Uchwała XXXIII.348.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.348.2021.doc

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 18:00:57.


Uchwała nr XXXIII.347.2021

Uchwała nr XXXIII.347.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa (skarga Stowarzyszenia Za Pruszków)

Uchwała XXXIII.347.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.347.2021.doc

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:55:22 | Data modyfikacji: 2021-02-17 17:59:16.


Uchwała nr XXXIII.346.2021

Uchwała nr XXXIII.346.2021 w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta Pruszkowa

Uchwała XXXIII.346.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.346.2021.doc

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:52:58.


Uchwała nr XXXIII.345.2021

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:50:09.


Uchwała nr XXXIII.344.2021

Uchwała nr XXXIII.344.2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030.

Uchwała XXXIII.344.2021.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:43:34.


Uchwała nr XXXIII.343.2021

Uchwała nr XXXIII.343.2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków.

Uchwała XXXIII.343.2021.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:42:09.


Uchwała nr XXXIII.342.2021

Uchwała nr XXXIII.342.2021 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Uchwała XXXIII.342.2021.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:39:33.


Uchwała nr XXXIII.341.2021

Uchwała nr XXXIII.341.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII.450.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Pruszkowie oraz nadania mu statutu.

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:37:26.


Uchwała nr XXXIII.340.2021

Uchwała nr XXXIII.340.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.

Uchwała XXXIII.340.2021.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:34:56 | Data modyfikacji: 2021-02-17 17:36:34.


Uchwała nr XXXIII.339.2021

Uchwała nr XXXIII.339.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 2 oraz nadania mu statutu.

Uchwała nr XXXIII.339.2021.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:25:28.


Uchwała nr XXXIII.338.2021

Uchwała nr XXXIII.338.2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Miasto Pruszków na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Uchwała nr XXXIII.338.2021.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:23:21.


Uchwała nr XXXIII.337.2021

Uchwała nr XXXIII.337.2021 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Pruszkowa nr XXV.262.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa.

Uchwała nr XXXIII.337.2021.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:21:56.


Uchwała nr XXXIII.336.2021

Uchwała nr XXXIII.336.2021 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszkowa za lata 2018-2019.

Uchwała nr XXXIII.336.2021.pdf

Załącznik do uchwały nr XXXIII.336.2021 - RAPORT z POŚ Pruszków.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:19:38.


Uchwała nr XXXIII.335.2021

Uchwała nr XXXIII.335.2021 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pruszkowskim dot. przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej przy Al. Wojska Polskiego i ul. Plantowej w Pruszkowie.

Uchwała nr XXXIII.335.2021.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 17:17:48.


Uchwała nr XXXIII.334.2021

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 15:49:35.


Załączniki

Powiadom znajomego