W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Konkursy ofert na 2023 r.

!!! UWAGA !!! 

Informacja o aktualnie trwających konkursach dostępna jest w Generatorze eNGO na stronie https://pruszkow.engo.org.pl/konkursy-trwajace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 14.12.2022 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2022 roku o wykazie ofert, które zostały odrzucone po ocenie formalnej w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Ogłoszenie o wykazie ofert odrzuconych po ocenie formalnej (pdf)

Ogłoszenie o wykazie ofert odrzuconych po ocenie formalnej (docx)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 06.12.2022 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa informuje o możliwości składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2023 roku.
Warunki konkursu zostały określone w Zarządzeniu nr 286/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2022 roku.

Zarządzenie nr 286/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wezwania do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2023 roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 01.12.2022 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Zapewnienie czasowej opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie ich bezdomności".

Zarządzenie nr 280/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 01 grudnia 2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie czasowej opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie ich bezdomności.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 28.11.2022 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Realizacja programów zdrowotnych w zakresie psychoterapii oraz udzielanych indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin".

Zarządzenie nr 274/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 listopada 2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 28.11.2022 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Rehabilitacyjne programy wspierania lokalnego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zdrowego i trzeźwego stylu życia".

Zarządzenie nr 273/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 listopada 2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Załącznik nr 2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 28.11.2022 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Prowadzenie opiekuńczych i specjalistycznych placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Pruszkowa".

Zarządzenie nr 273/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 listopada 2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Załącznik nr 1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 24.11.2022 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Edukacja muzyczna mieszkańców Pruszkowa".

Zarządzenie nr 271/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 22.11.2022 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych

Prezydent Miasta Pruszkowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zwanych dalej „Konkursami”.

I. Informacje ogólne:
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy. 
2. Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie składanych ofert w ramach Konkursów. 
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:
* nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ocenianym przez komisję konkursie,
* nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Miejsce i termin złożenia dokumentu:
Zgłoszenia, na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej/ego),
należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.
Termin składania dokumentów – 30 listopada 2022 roku do godziny 16:00.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych (skan)

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych (docx)

Zgłoszenie kandydata do komisji kokursowej (skan)

Zgłoszenie kandydata do komisji kokursowej (docx)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 16.11.2022 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku p.n.: "Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów pruszkowskich szkół podstawowych w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej".

Zarządzenie nr 261/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku pod nazwą: Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów pruszkowskich szkół podstawowych w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 16.11.2022 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n.: "Szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 2004 i młodsi w różnych dyscyplinach sportu"

Zarządzenie nr 258/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki

Powiadom znajomego