W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Konkursy ofert na 2017r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta - zakup budek dla kotów.

ZADANIE PUBLICZNE.pdf
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-04 11:54:26.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-31 15:36:05 | Data modyfikacji: 2017-08-01 14:50:13.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert narealizację zadania publicznego w zakresiewychowania przedszkolnego.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa” .

Jedynka ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego VI 2016r._doc
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-22 09:32:54.

Informacja o wynikach konkursu - turystyka 2017r.
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:14:21.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert narealizację zadania publicznego w zakresiewychowania przedszkolnego.
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:52:40.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert -2017r.
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-30 11:56:46 | Data modyfikacji: 2017-05-30 11:59:19.

Ogłoszenie o konkursie ofert - wychowanieprzedszkolne
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-19 14:38:25 | Data modyfikacji: 2017-05-19 14:40:24.

Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.- turystyka
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:12:57 | Data modyfikacji: 2017-05-16 13:22:46.

Ogłoszenie o konkursie na zagospodarowaniedziałek

OGŁOSZENIE


Gmina Miasto Pruszków ogłasza publiczny nieograniczony konkurs urbanistyczny na zadanie pn.: „Zagospodarowanie działek o nr ew. 66/3; 66/4; 69/4; 257/1; 257/2; 285; 286/1; 500; część dz. 501 w obrębie 23 z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne w Pruszkowie”

Ogłoszenie

Zarządzenie 50/2017

Regulamin

Mapa terenu

Mapa zasadnicza z zaznaczonym obszarem objęty konkursem

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Oświadczenie

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-03-17 14:31:03 | Data modyfikacji: 2017-03-17 15:13:53.

Wyniki otwartego konkursu w zakresie kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwanarodowego
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-02-01 14:51:58.

Wyniki otwartego konkursu - wspieranie iupowszechnianie kultury fizycznej i sportu orazturystyki.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.

Informacja owynikach -sport i turystyka.doc
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-31 10:36:14.

Wyniki otwartego konkursu z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwanarodowego
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:31:55.

Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.- edukacjamuzyczna mieszkańców Pruszkowa.
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:29:41.

Wyniki otwartego konkursu z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwanarodowego
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-04 15:23:46.

Wyniki otwartego konkursu z zakresu zapewnieniaopieki bezdomnym zwierzętom wolnożyjącym

Ogłaszam wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie , lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarzadzenie 4.2017.doc
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-04 12:04:16.

Wyniki otwartego konkursu z zakresu profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Pruszkowa o wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

wyniki konk. z zakresu prof. i rozw. problemów alkoholowych..pdf
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:59:31.

Wyniki otwartego konkursu ofert - problemyalkoholowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Pruszkowa o wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych.

Wyniki otwartego konkursu - problemy alkoholowe.pdf
Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2016-12-29 09:32:18.

Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.

Organizacja inkubatora świetlicy osiedlowej dla mieszkańców dzielnicy Malichy.

ogłoszeni o konkursie - świetlica Malichy 2017.doc
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 15:47:15.

Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.

Edukacja muzyczna mieszkańców Pruszkowa.

ogłoszenie o konkursie-edukacja muzyczna 2017.doc
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 15:44:35 | Data modyfikacji: 2016-12-16 08:18:52.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - szkolenie

Szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 1998 i młodsi w różnych dyscyplinach sportu.

ogłoszenie-szkolenia 2017r..doc
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 15:29:57.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - turystyka

Organizacja na terenie kraju wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 1998 i młodsi.

ogłoszenie - turystyka 2016.doc
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 15:26:39.

Regulami kontroli i oceny

REGULAMIN KONTROLI I OCENY


Realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasto Pruszków podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regulamin kontroli.docx
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 14:05:53 | Data modyfikacji: 2016-12-06 14:10:31.

Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.

Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego świadczącej pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym.

konkurs ofert świetlice.doc
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 11:19:21 | Data modyfikacji: 2016-12-05 11:27:54.

Ogłoszenie o konkursie ofert 2017r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogłoszenie KONKURS programy wspierania lokalnego systemu.doc
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 11:15:18 | Data modyfikacji: 2016-12-06 15:34:23.

Konkurs ofert 2017r. OSO

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r. polegającego na zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie , Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt .ogłoszenie o konk.ofert OSO.pdf
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 11:00:47 | Data modyfikacji: 2016-12-06 08:47:44.

Załączniki

Powiadom znajomego