W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Konkursy ofert na 2022 r.

!!! UWAGA !!!

Informacja o aktualnie trwających konkursach dostępna jest w Generatorze eNGO na stronie https://pruszkow.engo.org.pl/konkursy-trwajace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 25.01.2022 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2022 roku o wykazie ofert zawierających błędy formalne w konkursie ofert na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2022 roku.

Ogłoszenie o błędach formalnych - Sport kwalifikowany (pdf)

Ogłoszenie o błędach formalnych - Sport kwalifikowany (doc)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 18.01.2022 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 stycznia 2022 roku o wykazie ofert, które zostały odrzucone po ocenie formalnej w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Ogłoszenie o wykazie ofert odrzuconych po ocenie formalnej (pdf)

Ogłoszenie o wykazie ofert odrzuconych po ocenie formalnej (docx)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 11.01.2022 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 stycznia 2022 roku o wykazie ofert zawierających błędy formalne w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Ogłoszenie o błędach formalnych - Edukacja muzyczna (pdf)

Ogłoszenie o błędach formalnych - Edukacja muzyczna (docx)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 11.01.2022 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 stycznia 2022 roku o wykazie ofert zawierających błędy formalne w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Ogłoszenie o błędach formalnych - Sport Młodzieżowy (pdf)

Ogłoszenie o błędach formalnych - Sport Młodzieżowy (docx)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 05.01.2022 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa informuje o możliwości składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2022 roku.
Warunki konkursu zostały określone w Zarządzeniu nr 4/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 stycznia 2022 roku.

Zarządzenie nr 4/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 05 stycznia 2022 w sprawie ogłoszenia wezwania do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2022 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 09.12.2021 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych

Prezydent Miasta Pruszkowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2022 (Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa nr: 292/2021, 297/2021 i 298/2021).
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 27.12.2021 r.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych.pdf

Zgłoszenie kandydata do komisji kokursowej.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 09.12.2021 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Edukacja muzyczna mieszkańców Pruszkowa".

Zarządzenie nr 298/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 09.12.2021 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 2003 i młodsi w różnych dyscyplinach sportu".

Zarządzenie nr 297/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 02.12.2021 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Zapewnienie czasowej opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie ich bezdomności".

Zarządzenie nr 292/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 02 grudnia 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie czasowej opieki bezdomnym zwierzętom, wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie ich bezdomności.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 29.11.2021 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Realizacja programów zdrowotnych w zakresie psychoterapii  oraz udzielanych indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin".

Zarządzenie nr 289/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 29.11.2021 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Rehabilitacyjne programy wspierania lokalnego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zdrowego i trzeźwego stylu życia".

Zarządzenie nr 288/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Załącznik nr 2.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pruszków, 29.11.2021 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert p.n.: "Prowadzenie opiekuńczych i specjalistycznych placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Pruszkowa".

Zarządzenie nr 288/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Załącznik nr 1.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki

Powiadom znajomego