W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Konkursy

WYNIKI KONKURSU - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


W dniu 19 stycznia 2016 roku Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Zarządzenie Nr 4/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 stycznia 2016 r. wraz z informacją o wynikach konkursu, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konkurs 2016.Zarządzenie o wynikach.do publikacji.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-01-20 09:03:59 | Data modyfikacji: 2016-01-20 09:54:31.

WYNIKI KONKURSU - projekty służące rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa (sport ligowy, tzw. kwalifikowany)


Informuję, że Prezydent Miasta Pruszkowa w dniu 19 stycznia 2016 roku podpisał Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2016 roku.


Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w załączeniu.Zarządzenie o wynikach.kwalifikowany.2016.publikacja.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 09:44:31.

OFERTA - MAŁY GRANT

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie ubiega o się dofinansowanie realizowanego zadania publicznego pod nazwa: „Rajd Szlakiem Naszej Historii”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia tej oferty.
Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, stowarzyszenie stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 14 marca 2016 r. pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 14 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sport@miasto.pruszkow.pl

Scan_mały grant.ZHP.pdf

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:22:22.

OFERTA MKS Pruszków – MAŁY GRANT

Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Polnej 23, ubiega się o wsparcie finansowe realizowanego zadania publicznego pod nazwą: „Koszykówka dziewcząt – rozgrywki”.
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia tej oferty.
Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, organizacja stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 28 kwietnia 2016 r. pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sport@miasto.pruszkow.pl

W załączeniu skan oferty MKS Pruszków.

scan.oferta.MKS Pruszków.mały_grant.pdf
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-04-20 14:16:19 | Data modyfikacji: 2016-04-20 14:18:13.

OFERTA MAŁY GRANT - MKS Pruszków

Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Polnej 23, ubiega się o dofinansowanie realizowanego zadania publicznego pod nazwą: „Koszykówka dziewcząt – rozgrywki”.
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia tej oferty.
Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, organizacja stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 21 października 2016 r. pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sport@miasto.pruszkow.pl

W załączeniu skan oferty MKS Pruszków

Scan.oferta2.grant.MKS Pruszków.pdf
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-10-13 14:07:37.

konkursu ofert

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r. polegającego na zapewnieniu czasowej opieki bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie , Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt .Konkurs ofert OSO 2017._doc
Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-05 10:54:29 | Data modyfikacji: 2018-01-04 11:31:44.

Ogłoszenie - sport ligowy

Informuję, że w dniu 21 grudnia Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał Zarządzenie Nr 153/2016 w sprawie ogłoszenia wezwania do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2017 roku.


Wezwanie dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, którzy osiągaj wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu oraz reprezentują Miasto Pruszków w najwyższych klasach rozgrywek ligowych lub mistrzowskich organizowanych przez polskie związki sportowe.


W załączeniu Zarządzenie Nr 153/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21.12.2016 r.

Zarzadzenie.kwalifikowany.2017.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 15:45:33.

Braki Formalne - powierzenie.Świetlica Malichy

Informuję, że Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 r. dokonała oceny formalnej oferty złożonej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla - Ogrodu Malichy w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2017 roku realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W związku z powyższym, podaje się do publicznej wiadomości, że oferta Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla – Ogrodu Malichy dotyczącą zorganizowania inkubatora świetlicy osiedlowej dla mieszkańców dzielnicy Malichy, zawiera błędy formalne, które Oferent może poprawić (uzupełnić) w ciągu trzech dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli Oferent nie uzupełni (nie poprawi) błędów formalnych, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Oferta odrzucona ze względów formalnych nie będzie poddana ocenie merytorycznej.

Ogłoszenie w załączeniu.

Konkurs 2017.powierzenie.formalne.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 09:10:12.

Błędy formalne w ofertach - turystyka

W związku z Zarządzeniem Nr 137/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych w obszarze turystyki na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa, podaje się do publicznej wiadomości wykaz ofert zawierających błędy formalne ujawnione podczas oceny ofert dokonanej przez Komisję Konkursową podczas posiedzenia w dniu 3 stycznia 2017 roku.


Ogłoszenie w załączeniu.

Konkurs 2017.turystyka.do poprawy.formalne.podpis.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:39:07.

Wyniki konkursu ofert - sport ligowy

Informuję, że w dniu 11 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które będą realizowane w 2017 roku.


Zarzadzenie i wyniki w załączeniu.

Zarządzenie o wynikach.kwalifikowany.2017.publikacja.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2017-01-11 14:38:19.

Wyniki otwartego konkursu ofert - sportmłodzieżowy i turystyka

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał Zarzadzenie Nr 13/2017 w sprawie ogłaszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.


W załączeniu zarządzenie oraz wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie sportu oraz turystyki.

Konkurs 2017.Zarządzenie o wynikach.sport i turystyka.publikacja.doc
Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:41:05 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:55:59.

Załączniki

Powiadom znajomego