W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

- ROK 2017

XML

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/L/2018 z dnia 10.01.2018r. dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø40PE w ul. Berenta na działce nr ew. 114/1 ob. 23 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Nr 1/L/2018 z dnia10.01.2018r. dla zamierzenia polegającego nabudowie gazociągu średniego ciśnienia ø40PE wul. Berenta na działce nr ew. 114/1 ob. 23 wPruszkowie wraz z ewentualną przebudowąkolidującej infrastruktury technicznej PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA AB.6733.18.2017...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o Ø 40 PE w ul. Zacisze, na części działki nr ew. 133 obr. 26, na odcinku od istniejącego gazociągu na wysokości działki nr ew. 120 obr. 26 do wysokości działki nr ew. 119 obr. 26 w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania nawniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.Oddział w Warszawie w sprawie o ustalenielokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji polegającej na budowie gazociąguśredniego ciśnienia o Ø 40 PE w ul. Zacisze, naczęści działki nr ew. 133 obr. 26, na odcinkuod istniejącego gazociągu na wysokości...

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 21/L/2017 z dnia 20.12.2017r dla inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 313/35 obr. 26 stanowiącą drogę wojewódzką nr 719 - Al. Jerozolimskie, (w rejonie ulicy Piastowskiej i Grunwaldzkiej), do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr LVII/456/1998 z dnia 05.02.1998r., w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI o lokalizacji inwestycjicelu publicznego Nr 21/L/2017 z dnia 20.12.2017rdla inwestycji celu publicznego na wniosekPolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dlazamierzenia polegającego na budowie gazociąguśredniego ciśnienia na części działki nr313/35 obr. 26 stanowiącą drogę wojewódzką nr719 - Al. Jerozolimskie, (w rejonie...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o Ø 63 PE w ul. Narodowej na części działki nr ew. 408 obr. 9, na odcinku od istniejącego gazociągu na wysokości działki nr ew. 350 obr. 9 do wysokości działki nr ew. 351 ob. 9 w Pruszkowie. wraz z niezbędną infrastrukturą

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania nawniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.Oddział w Warszawie w sprawie o ustalenielokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji polegającej na budowie gazociąguśredniego ciśnienia o Ø 63 PE w ul. Narodowejna części działki nr ew. 408 obr. 9, na odcinkuod istniejącego gazociągu na wysokości...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 40PE w ul. Berenta /działka nr ew. 114/1 ob. 23/ w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wsprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego dla zamierzeniapolegającego na budowie gazociągu średniegociśnienia ø 40PE w ul. Berenta /działka nr ew.114/1 ob. 23/ w Pruszkowie wraz z ewentualnąprzebudową kolidującej infrastrukturytechnicznej. PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA AB....

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 19/L/2017 z dnia 20.11.2017r. dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63PE w ul. Szmaragdowej na działce nr ew. 522 ob. 16 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Nr 19/L/2017 z dnia20.11.2017r. dla zamierzenia polegającego nabudowie gazociągu średniego ciśnienia 63PE wul. Szmaragdowej na działce nr ew. 522 ob. 16 wPruszkowie wraz z ewentualną przebudowąkolidującej infrastruktury technicznej PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA AB.6733.15.2017...

OBWIESZCZENIE o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 313/35 obr. 26 stanowiącą drogę wojewódzką nr 719 - Al. Jerozolimskie, (w rejonie ulicy Piastowskiej i Grunwaldzkiej), do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr LVII/456/1998 z dnia 05.02.1998r., w Pruszkowie

OBWIESZCZENIE o postanowieniach w sprawieustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego– budowy gazociągu średniego ciśnienia naczęści działki nr 313/35 obr. 26 stanowiącądrogę wojewódzką nr 719 - Al. Jerozolimskie, (wrejonie ulicy Piastowskiej i Grunwaldzkiej), dogranicy obowiązującego miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 313/35 obr. 26 stanowiącą drogę wojewódzką nr 719 - Al. Jerozolimskie, (w rejonie ulicy Piastowskiej i Grunwaldzkiej), do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LVII/456/1998 z dnia 05.02.1998r. w Pruszkowie.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wsprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego dla inwestycji polegającej na budowiegazociągu średniego ciśnienia na częścidziałki nr 313/35 obr. 26 stanowiącą drogęwojewódzką nr 719 - Al. Jerozolimskie, (wrejonie ulicy Piastowskiej i Grunwaldzkiej), dogranicy obowiązującego miejscowego...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o 63PE w ul. Szmaragdowej /działka nr ew. 522 ob. 16/ w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie gazociągu średniego ciśnienia o 63PE wul. Szmaragdowej /działka nr ew. 522 ob. 16/ wPruszkowie wraz z ewentualną przebudowąkolidującej infrastruktury technicznej. PREZYDENT MIASTA Pruszków dn....

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI - wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 18/L/2017 z dnia 02.10.2017r dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu mostowego – kładki dla ruchu rowerowego nad rzeką Utratą wraz z dojazdami do obiektu oraz fragmentem chodnika stanowiącego dojście do istniejącej kładki pieszej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew.: 1 i 205 obr. 16 w Pruszkowie, na wniosek Gminy Miasta Pruszków złożony w dniu 25.07.2017r.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI - wydana decyzja olokalizacji inwestycji celu publicznego Nr18/L/2017 z dnia 02.10.2017r dla zamierzeniainwestycyjnego polegającego na budowie obiektumostowego – kładki dla ruchu rowerowego nadrzeką Utratą wraz z dojazdami do obiektu orazfragmentem chodnika stanowiącego dojście doistniejącej kładki pieszej wraz z...