W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

ROK 2015

Gmina Miasto Pruszków w sprawie o ustalenielokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji polegającej na budowie kanałusanitarnego w ul. 3-go Maja na odcinku od ul.Mostowej do ul. Bocianiej oraz na działkach nrew. 199/9, 293/1, 205/10 obr. 11 w Pruszkowie

AB.6733.12.2015 Pruszków, dnia 05.11.2015r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Miasto Pruszków w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego w ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Mostowej do ul. Bocianiej oraz na działkach nr ew. 199/9, 293/1, 205/10 obr. 11 w Pruszkowie wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą przedmiotowej inwestycji i przebudową sieci kolidujących z projektowaną inwestycją.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag
i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600,
tel. (22)73-58-749.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:43:29.

P.P.U.H. „GLIF” Sławomir Ziółkowski wsprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego dla zamierzeniapolegającego na budowie sieci wodociągowej w ul.Wołowskiego (działki nr ew. 138/1, 138/2 ob.22)z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowejw ul. Lipowej (części działek nr ew. 191/1ob.22, nr ew. 219/18, 219/15/ 219/14 - ob.23) iul. Marii (część działki nr ew. 165 ob.22)oraz na działce nr ew. 185/5 ob.22 w Pruszkowie

Pruszków, dn. 17.12.2015r.


O b w i e s z c z e n i e


o postanowieniu


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm) , art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199 z późn.zm.)


Prezydent Miasta Pruszkowa


zawiadamia


właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek P.P.U.H. „GLIF” Sławomir Ziółkowski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Wołowskiego (działki nr ew. 138/1, 138/2 ob.22) z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Lipowej (części działek nr ew. 191/1 ob.22, nr ew. 219/18, 219/15/ 219/14 - ob.23) i ul. Marii (część działki nr ew. 165 ob.22) oraz na działce nr ew. 185/5 ob.22 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej uzyskano zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt.10a postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak: W-Z-4701.05.W.2015.PM z dn.10.12.2015r., decyzję Starosty Pruszkowskiego Nr 20/15 z dn. 16.12.2015r.


Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z postanowieniami uzyskanym w trakcie toczącego się postępowania w powyższej sprawie w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok.69 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.poniedziałek 8 00-18 00 wtorek - piątek 8 00 – 16 00, tel. (22) 73 58 749

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-28 09:35:41.

Gmina Miasto Pruszków w sprawie o ustalenielokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji polegającej na budowie kanałusanitarnego w ul. 3-go Maja na odcinku od ul.Mostowej do ul. Bocianiej oraz na działkach nrew. 199/9, 293/1, 205/10 obr. 11 w Pruszkowie

OBWIESZCZENIE

o postanowieniach


Na podstawie art 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 , poz. 199 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Pruszkowa

zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Miasto Pruszków w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego w ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Mostowej do ul. Bocianiej oraz na działkach nr ew. 199/9, 293/1, 205/10 obr. 11 w Pruszkowie wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą przedmiotowej inwestycji i przebudową sieci kolidujących z projektowaną inwestycją, uzyskano zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postanowienie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 210/15 z dn. 15.12.2015r.
Pouczenie

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600 , tel. (22)735-87-49.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-28 09:32:55.

Gmina Miasto Pruszków w sprawie o ustalenielokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji polegającej na budowie kanałusanitarnego w ul. Bohaterów Warszawy na odcinkuod ul. Bursowej do wysokości dz. nr ew. 95/1 obr.26 z włączeniem do istniejącej siecikanalizacji sanitarnej w ul. Bursowej

OBWIESZCZENIE

o postanowieniach

Na podstawie art 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Pruszkowa

zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Miasto Pruszków w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego w ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Bursowej do wysokości dz. nr ew. 95/1 obr. 26 z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Bursowej wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, uzyskano zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postanowienie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 126/15 z dn. 10.12.2015r.

Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600 , tel. (22)735-87-49.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-28 09:29:50.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoNr 13/L/2015 z dnia 14.12.2015r dla inwestycjicelu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie sieci kanalizacji deszczowej w liniachrozgraniczających ulic: 3-go Maja,Ołtarzewskiej, Piotrkowskiej, Kieleckiej,Ciechanowskiej, Otwockiej, Mostowej oraz na dz. nrew. : 124/1 obr. 11, 122 obr. 11, 123 obr. 11, 179obr. 11, 183/1 obr. 11, wraz ze zbiornikiemretencyjnym i przepompownią wód opadowych naterenie działek nr ew.: 182/9 obr. 11, 182/10obr. 11, 182/11 obr. 11, 182/12 obr. 11, 182/13obr. 11, w Pruszkowie

Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszków, dn. 15.12.2015r.


AB.6733.11.2015


ZAWIADOMIENIE


O DECYZJI


zgodnie z art 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.)


Prezydent Miasta Pruszkowa zawiadamia


właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 13/L/2015 z dnia 14.12.2015r dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic: 3-go Maja, Ołtarzewskiej, Piotrkowskiej, Kieleckiej, Ciechanowskiej, Otwockiej, Mostowej oraz na dz. nr ew. : 124/1 obr. 11, 122 obr. 11, 123 obr. 11, 179 obr. 11, 183/1 obr. 11, wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód opadowych na terenie działek nr ew.: 182/9 obr. 11, 182/10 obr. 11, 182/11 obr. 11, 182/12 obr. 11, 182/13 obr. 11, w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 69, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600,


Pouczenie


od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.


Zgodnie z art 53 ust 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.), odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.).

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-28 09:25:50 | Data modyfikacji: 2015-12-28 09:37:48.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. , Oddziałw Warszawie” - w sprawie wydania decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia polegającego na budowiegazociągu średniego ciśnienia w ul. Chopina naodcinku od Al. Niepodległości do wysokości ul.Reja oraz na działce nr ew. 237 (ob.21) wPruszkowie

Pruszków dn. 11.12. 2015r.


Prezydent Miasta PRUSZKOWA


AB.6733.15.2015


OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.), art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199 z późn.zm.)


Prezydent Miasta Pruszkowa


zawiadamia


właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że na wniosek " Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. , Oddział w Warszawie” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Chopina na odcinku od Al. Niepodległości do wysokości ul. Reja oraz na działce nr ew. 237 (ob.21) w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.


Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok.69 w godzinach pracy urzędu w ter minie 14 dni od dnia ogłoszenia.Poniedziałek 8 00-18 00,wtorek - piątek 8 00- 16 00


tel. (22) 735 – 58 - 749

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-28 09:22:44.

„Glif” sp.z o.o.-w sprawie wydania decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia polegającego na budowie sieciwodociągowej w ul. Wołowskiego (działki nr ew.138/1, 138/2 ob.22) z włączeniem do istniejącejsieci wodociągowej w ul. Lipowej (częścidziałek nr ew. 191/1 ob.22, nr ew. 219/7 - ob.23)i ul. Marii (część działki nr ew. 165 ob.22)oraz na działce nr ew. 185/5 ob.22 w Pruszkowie

Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszków dn.25.11.2015r.


OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199 z późn.zm.)


Prezydent Miasta Pruszkowa


zawiadamia


właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że na wniosek „Glif” sp.z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Wołowskiego (działki nr ew. 138/1, 138/2 ob.22) z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Lipowej (części działek nr ew. 191/1 ob.22, nr ew. 219/7 - ob.23) i ul. Marii (część działki nr ew. 165 ob.22) oraz na działce nr ew. 185/5 ob.22 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.


Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok.69 w godzinach pracy urzędu w ter minie 14 dni od dnia ogłoszenia- poniedziałek 8 00-18 00 , wtorek - piątek 8 00 – 16 00tel. (22) 735 87 49

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-28 09:19:23.

Gmina Miasto Pruszków-budowa kanału sanitarnegow ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul.Bursowej do wysokości dz. nr ew. 95/1 obr. 26 zwłączeniem do istniejącej sieci kanalizacjisanitarnej w ul. Bursowej wraz z ewentualnąprzebudową kolidującej infrastrukturytechnicznej.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
AB.6733.13.2015
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Miasto Pruszków w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego w ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Bursowej do wysokości dz. nr ew. 95/1 obr. 26 z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bursowej wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8 00 -18 00 , wtorek - piątek 8 00 - 16 00 , tel. (22)73-58-749.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:19:32.

Gmina Miasto Pruszków- budowa sieci kanalizacjideszczowej w liniach rozgraniczających ulic: 3-goMaja, Ołtarzewskiej, Piotrkowskiej, Kieleckiej,Ciechanowskiej, Otwockiej, Mostowej oraz na dz. nrew. : 124/1 obr. 11, 122 obr. 11, 123 obr. 11, 179obr. 11, 183/1 obr. 11, wraz ze zbiornikiemretencyjnym i przepompownią wód opadowych naterenie działek nr ew.: 182/9 obr. 11, 182/10obr. 11, 182/11 obr. 11, 182/12 obr. 11, 182/13obr. 11, w Pruszkowie, wraz z niezbędnąinfrastrukturą techniczną,

Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszków, dn.16.11.2015r.
AB.6733.11.2015
OBWIESZCZENIE
o postanowieniach

Na podstawie art 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Miasto Pruszków w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic: 3-go Maja, Ołtarzewskiej, Piotrkowskiej, Kieleckiej, Ciechanowskiej, Otwockiej, Mostowej oraz na dz. nr ew. : 124/1 obr. 11, 122 obr. 11, 123 obr. 11, 179 obr. 11, 183/1 obr. 11, wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód opadowych na terenie działek nr ew.: 182/9 obr. 11, 182/10 obr. 11, 182/11 obr. 11, 182/12 obr. 11, 182/13 obr. 11, w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, uzyskano zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postanowienia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego: nr 108/15 z dn. 29.10.2015r. oraz nr 187/15 z dnia 29.10.2015r.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 8.00-18.00 , wtorek - piątek 8.00 - 16.00 , tel. (22)735-87-49.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:14:20.

DECYZJA Nr 12/L/2015 z dnia 29.10.2015r.- budowasłupa krańcowego dla linii elektroenergetycznejnapowietrznej i kablowej SN – 15kV w ul.Królowej Jadwigi oraz budowie liniielektroenergetycznej kablowej S.N. - 15kV w ul.Elektrycznej, ul. Królowej Jadwigi oraz nadziałkach nr ew. 536, 537 ob.16 w Pruszkowie

Pruszków, dn. 29.10.2015r.
ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI
Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.), art.50 ust.1oraz art. 53 ust.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/L/2015 z dnia 29.10. 2015r. dla zamierzenia polegającego na budowie: słupa krańcowego dla linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN – 15kV w ul. Królowej Jadwigi oraz budowie linii elektroenergetycznej kablowej S.N. - 15kV w ul. Elektrycznej, ul. Królowej Jadwigi oraz na działkach nr ew. 536, 537 ob.16 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, na wniosek złożony przez PGE - Dystrybucja S.A. w dniu 14.09.2015r.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury , Urbanistyki
i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok.69, tel. (22) 73 58 749 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8 00 – 18 00 wtorek - piątek 8 00 – 16 00
Pouczenie:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wydziału Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 53 ust.6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199 z późn.zm.) odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199 z późn.zm.)

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 12:01:20.

Gmina Miasto Pruszków- budowa sieci kanalizacjideszczowej w liniach rozgraniczających ulic: 3-goMaja, Ołtarzewskiej, Piotrkowskiej, Kieleckiej,Ciechanowskiej, Otwockiej, Mostowej oraz na dz. nrew. : 124/1 obr. 11, 122 obr. 11, 123 obr. 11, 179obr. 11, 183/1 obr. 11, wraz ze zbiornikiemretencyjnym i przepompownią wód opadowych naterenie działek nr ew.: 182/9 obr. 11, 182/10obr. 11, 182/11 obr. 11, 182/12 obr. 11, 182/13obr. 11, w Pruszkowie, wraz z niezbędnąinfrastrukturą techniczną.

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA
Pruszków, dn. 14.10.2015r.
AB.6733.11.2015
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Miasto Pruszków w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic: 3-go Maja, Ołtarzewskiej, Piotrkowskiej, Kieleckiej, Ciechanowskiej, Otwockiej, Mostowej oraz na dz. nr ew. : 124/1 obr. 11, 122 obr. 11, 123 obr. 11, 179 obr. 11, 183/1 obr. 11, wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód opadowych na terenie działek nr ew.: 182/9 obr. 11, 182/10 obr. 11, 182/11 obr. 11, 182/12 obr. 11, 182/13 obr. 11, w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600, tel. (22)73-58-749.


Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 11:51:11.

PGE Dystrybucja S.A-budowa słupa krańcowegodla linii elektroenergetycznej napowietrznej ikablowej SN – 15kV w ul. Królowej Jadwigi orazbudowie linii elektroenergetycznej kablowej S.N. -15kV w ul. Królowej Jadwigi,i ul. Elektrycznejoraz na działkach 536, 537 ob.16 w Pruszkowie

Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszków, dn. 21.09.2015r.
AB.6733.10.2015
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.), art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199 z późn.zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Grabarskiej 21a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie słupa krańcowego dla linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN – 15kV w ul. Królowej Jadwigi oraz budowie linii elektroenergetycznej kablowej S.N. - 15kV w ul. Królowej Jadwigi,i ul. Elektrycznej oraz na działkach 536, 537 ob.16 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok.69 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, poniedziałek 8 00-18 00, wtorek - piątek 8 00 – 16 00, tel. (22) 735 – 87- 49

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 11:45:04.

DECYZJA Nr 10 /L/2015 z dnia 17.09.2015r.-budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina (działkinr ew. 139/2, 139/1-ob. 21) na odcinku od ul.Powstańców do działki nr ew. 385/3 ob.21 wPruszkowie wraz z ewentualną przebudowąkolidującej infrastruktury technicznej,

Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszków, dn. 17.09.2015r.

ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI
Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) , art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199 z późn.zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji,że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10 /L/2015 z dnia 17.09.2015r. dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Chopina (działki nr ew. 139/2, 139/1-ob. 21) na odcinku od ul. Powstańców do działki nr ew. 385/3 ob.21 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, na wniosek złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w dniu 30.07.2015r.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok.69, tel. 735 – 87 – 49 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 – 1800 , wtorek - piątek 8 00 – 1600
Pouczenie:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wydziału Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 53 ust.6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199z późn.zm.) odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 11:19:46.

DECYZJA Nr 11/L/2015 z dnia 17.09.2015r- budowaprzewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Otwockiejna odcinku od ul. Kieleckiej do ul. Piotrkowskiejw Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturątechniczną.

Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszków, dn. 17.09.2015r.
ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI
Zgodnie z art 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz.199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/L/2015 z dnia 17.09.2015r dla zamierzenia polegającego na budowie przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Otwockiej na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. Piotrkowskiej w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 69, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 8 00 -18 00 , wtorek - piątek 8 00 - 16 00 ,
Pouczenie
od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art 53 ust 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.), odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.).

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 11:12:03.

DECYZJA NR 9/L/2015 z dnia 08.09.2015r -budowagazociągu średniego ciśnienia o średnicy Φ 40PE w ul. Konotopskiej

Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszków, dn.08.09.15r.

ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI

zgodnie z art 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/L/2015 z dnia 08.09.2015r dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Φ 40 PE w ul. Konotopskiej, na odcinku od istniejącego gazociągu na wysokości dz. ew. nr 460 obr. 9 do ulicy Warsztatowej (na wysokości dz. nr ew. 465 obr. 9), w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 69, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600,
Pouczenie
od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art 53 ust 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 , poz. 199 z późn. zm.), odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.).


Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 11:03:45.

DECYZJA Nr 8/L/2015 z dnia 20.08.2015r - zmianadecyzji nr 12/L/2012 z dnia 26.04.2012r.- budowakolektora zrzutowego kanalizacji deszczowej (ul.Warsztatowa)

Prezydent Miasta Pruszków, dn. 20.08.2015r.
Pruszkowa

AB.6733.21.2011
ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI
zgodnie z art 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm. )
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 8/L/2015 z dnia 20.08.2015r w sprawie zmiany decyzji nr 12/L/2012 z dnia 26.04.2012r. dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kolektora zrzutowego kanalizacji deszczowej umożliwiającego odprowadzenie wód deszczowych z ul. Warsztatowej do rzeki Utraty w Pruszkowie wraz z układem oczyszczającym tj. osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, zbiornikiem retencyjnym, przepompownią wód deszczowych i wylotem do rzeki Utraty oraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej wynikającej z lokalizacji projektowanego kolektora deszczowego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 69, w godzinach pracy Urzędu :
poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600,
Pouczenie
od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art 53 ust 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 , poz. 199 z późn. zm.), odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.).

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:58:20.

MPWiK Warszawa S.A.- budowa kanalizacji deszczowejw ul. Chopina (działki nr ew. 193/2, 193/1 -ob.21) na odcinku od ulicy Powstańców do działkinr ew. 385/3 ob.21 w Pruszkowie wraz z ewentualnąprzebudową kolidującej infrastrukturytechnicznej.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

Pruszków dn. 08.2015r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Chopina (działki nr ew. 193/2, 193/1 -ob. 21) na odcinku od ulicy Powstańców do działki nr ew. 385/3 ob.21 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok.69 w godzinach pracy urzędu w ter minie 14 dni od dnia ogłoszenia, poniedziałek 8 00-18 00 , wtorek - piątek 8, 00 – 16, 00 tel. (22) 735 87 49

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:53:43 | Data modyfikacji: 2015-11-27 13:28:30.

MPWiK Warszawa S.A.- budowa przewoduwodociągowego DN 100mm w ul. Otwockiej na odcinkuod ul. Kieleckiej do ul. Piotrkowskiej wPruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturątechniczną

Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszków, dn. 05.08.2015r.
AB.6733.8.2015

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Otwockiej na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. Piotrkowskiej w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600, tel. (22)73-58-749.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:39:29.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego - budowa kolektorazrzutowego kanalizacji deszczowej

AB.6733.21.2011

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmiany decyzji nr 12/L/2012 26.04.2012r. dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora zrzutowego kanalizacji deszczowej umożliwiającego odprowadzenie wód deszczowych z ul. Warsztatowej do rzeki Utraty w Pruszkowie wraz z układem oczyszczającym tj. osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, zbiornikiem retencyjnym, przepompownią wód deszczowych i wylotem do rzeki Utraty oraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej wynikającej z lokalizacji projektowanego kolektora deszczowego.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 8,00 – 16,00, tel. (22)73-58-749.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:23:30.

DECYZJA Nr 7/L/2015 z dnia 23.07.2015r- budowakanalizacji deszczowej w pasie drogi ul.Warsztatowej na odcinku od ul. 3-go Maja dowysokości dz. ew. nr 488 obr. 09 zwłączeniami w ulicy Górnej i Brzezińskiego, wPruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturątechniczną.

AB.6733.6.2015

ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI

zgodnie z art 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm. )

Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/L/2015 z dnia 23.07.2015r dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Warsztatowej na odcinku od ul. 3-go Maja do wysokości dz. ew. nr 488 obr. 09 z włączeniami w ulicy Górnej i Brzezińskiego, w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 69, w godzinach pracy Urzędu :
poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600,

Pouczenie
od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art 53 ust 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 , poz. 199 z późn. zm.), odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.).

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:19:56.

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziałw Warszawie-budowa gazociągu średniegociśnienia o średnicy Φ 40 PE w ul.Konotopskiej, na odcinku od istniejącegogazociągu na wysokości dz. ew. nr 460 obr. 9 doulicy Warsztatowej (na wysokości dz. nr ew. 465obr. 9), wraz z niezbędną infrastrukturątechniczną.

AB.6733.7.2015
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Φ 40 PE w ul. Konotopskiej, na odcinku od istniejącego gazociągu na wysokości dz. ew. nr 460 obr. 9 do ulicy Warsztatowej (na wysokości dz. nr ew. 465 obr. 9), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600, tel. (22)73-58-749.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:15:53.

DECYZJA NR 6/L/2015- budowa kanalizacji deszczowejo średnicy Æ 0,30m w ul. Warsztatowej wPruszkowie na odcinku od ul. Brzezińskiego (nawysokości dz. nr ew. 488 obr. 09) do granicyobowiązującego Miejscowego PlanuZagospodarowania Przestrzennego części obszaruŻbików-Bąki w Pruszkowie, wraz z niezbędnąinfrastrukturą techniczną.

Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszków, dn. 09.07.2015r.
AB.6733.5.2015

ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI

zgodnie z art 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/L/2015 z dnia 09.07.2015r dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy Æ 0,30m w ul. Warsztatowej w Pruszkowie na odcinku od ul. Brzezińskiego (na wysokości dz. nr ew. 488 obr. 09) do granicy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 69, w godzinach pracy Urzędu :
poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600,

Pouczenie

od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art 53 ust 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.), odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.).

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 10:12:02 | Data modyfikacji: 2015-11-27 13:27:38.

DECYZJA NR 5 /L/2015 z dnia 26.06.2015r-budowiegazociągu średniego ciśnienia Φ 125 PE naterenie części działki nr ew. 89/19 obr. 27 naodcinku od ul. Dolnej, do granicy obowiązującegoMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegoczęści osiedla Malichy i terenu SzpitalaTworkowskiego w Pruszkowie

Prezydent Miasta Pruszkowa
Pruszków, dn. 26.06.2015r.

ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI


zgodnie z art 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 5/L/2015 z dnia 26.06.2015r dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia Φ 125 PE na terenie części działki nr ew. 89/19 obr. 27 na odcinku od ul. Dolnej, do granicy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 69, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600,

Pouczenie
od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art 53 ust 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 , poz. 199 z późn. zm.), odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.).

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 09:56:46 | Data modyfikacji: 2015-11-27 10:04:45.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego- budowakanalizacji deszczowej w pasie drogi ul.Warsztatowej na odcinku od ul. 3-go Maja dowysokości dz. ew. nr 488 obr. 09 zwłączeniami w ulicy Górnej i Brzezińskiego, wPruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturątechniczną

Pruszków, dn.17.06.2015r.
AB.6733.6.2015


OBWIESZCZENIE
o postanowieniach
Na podstawie art 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 , poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Warsztatowej na odcinku od ul. 3-go Maja do wysokości dz. ew. nr 488 obr. 09 z włączeniami w ulicy Górnej i Brzezińskiego, w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, uzyskano zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postanowienie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 55/15 z dn. 11.06.2015r.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600 , tel. (22)735-87-49.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 09:52:58.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego- budowa kanalizacjideszczowej o średnicy Æ 0,30m w ul. Warsztatowejw Pruszkowie na odcinku od ul. Brzezińskiego (nawysokości dz. nr ew. 488 obr. 09) do granicyobowiązującego Miejscowego PlanuZagospodarowania Przestrzennego części obszaruŻbików-Bąki w Pruszkowie, wraz z niezbędnąinfrastrukturą techniczną

Pruszków, dn. 05.06.2015r.

AB.6733.5.2015
OBWIESZCZENIE
o postanowieniach

Na podstawie art 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 , poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy Æ 0,30m w ul. Warsztatowej w Pruszkowie na odcinku od ul. Brzezińskiego (na wysokości dz. nr ew. 488 obr. 09) do granicy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, uzyskano zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postanowienie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 50/15 z dn. 28.05.2015r.

Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600 , tel. (22)735-87-49.
Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 09:50:28.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego-budowa kanalizacjideszczowej w pasie drogi ul. Warsztatowej naodcinku od ul. 3-go Maja do wysokości dz. ew.nr 488 obr. 09 z włączeniami w ulicy Górnej iBrzezińskiego, wraz z niezbędną infrastrukturątechniczną

AB.6733.6.2015
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Warsztatowej na odcinku od ul. 3-go Maja do wysokości dz. ew. nr 488 obr. 09 z włączeniami w ulicy Górnej i Brzezińskiego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600, tel. (22)73-58-749.Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 09:44:41.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego-budowa kanalizacjideszczowej o średnicy 0,30m w ul. Warsztatowej wPruszkowie na odcinku od ul. Brzezińskiego (nawysokości dz. nr ew. 488 obr. 09) do granicyobowiązującego Miejscowego PlanuZagospodarowania Przestrzennego części obszaruŻbików-Bąki w Pruszkowie, wraz z niezbędnąinfrastrukturą techniczną

AB.6733.4.2015

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy Æ 0,30m w ul. Warsztatowej w Pruszkowie na odcinku od ul. Brzezińskiego (na wysokości dz. nr ew. 488 obr. 09) do granicy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 8,00 – 16,00, tel. (22)73-58-749 .

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 09:38:43 | Data modyfikacji: 2015-11-27 09:40:38.

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziałw Warszawie-budowa gazociągu średniegociśnienia Φ 125 PE na części działki nrew. 89/19 obr. 27 na odcinku od ul. Dolnej

AB.6733.4.2015
Pruszków, 12.05.2015 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art. 53 ust.1 -ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia
Φ 125 PE na części działki nr ew. 89/19 obr. 27 na odcinku od ul. Dolnej, do granicy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pouczenie
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 8,00 – 16,00,tel. (22)73-58-749.


Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 09:34:06.

DECYZJA NR 3/L/2015 z dnia 24.04.2015r - budowagazociągu średniego ciśnienia o średnicy Φ180 PE w ul. 3-go Maja

Pruszków, dn. 24.04.2015r.
ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI

zgodnie z art 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm. )

Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/L/2015 z dnia 24.04.2015r dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Φ 180 PE w ul. 3-go Maja, na odcinku od ulicy Pętelki (dz. nr ew. 276 obr. 11) do granicy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (na wysokości dz. ew. nr 109 obr. 12) wraz z włączeniami w ulicy Pętelki, Wesołej, Łąkowej, Pańskiej, Szkolnej, w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 69, w godzinach pracy Urzędu :
poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600,
Pouczenie
od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wydziału Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art 53 ust 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 , poz. 199 z późn. zm.), odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.).Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-27 09:31:22 | Data modyfikacji: 2015-11-27 13:27:04.

Decyzja Nr 2/L/2015 z dnia 10.04.2015r- liniaelektroenergetyczna napowietrzna i kablowa SN-15KV oraz słupy krańcowe SN -15kV

Pruszków dn.10.04.2015r.


ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI

Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.), art.50 ust.1 oraz art. 53 ust.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199)

Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/L/2015 z dnia 10.04.2015r. dla zamierzenia polegającego na budowie:

- linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych SN -15KV oraz słupów krańcowych SN -15kV na działce nr ew. 537 (ob.16) wraz z połączeniami projektowanych linii kablowych SN – 15kV z istniejącymi liniami kablowymi SN – 15kV na terenie działek nr ew. 537, 193/2,193/6 (ob.16),
- linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych SN -15KV od projektowanych słupów krańcowych SN -15kV na działce nr ew. 537 (ob.16) poprzez ul. Elektryczną do słupów krańcowych SN -15kV na działce nr ew. 207 (ob.16) w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na wniosek złożony przez PGE - Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa w dniu 17.10.2014r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury , Urbanistykii Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pok.69,tel. (22) 73 58 749 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8 00 – 18 00 wtorek - piątek 8 00 – 16 00

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wydziału Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 53 ust.6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199) odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ( t.j. Dz.U.z 2015r, poz.199)Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-25 15:54:57.

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziałw Warszawie- budowa gazociągu średniegociśnienia o średnicy Φ 180 PE w ul. 3-go Maja

AB.6733.1.2015

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art 50 ust 1 oraz art. 53 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199)

Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Φ 180 PE w ul. 3-go Maja, na odcinku od ulicy Pętelki (dz. nr ew. 276 obr. 11) do granicy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (na wysokości dz. ew. nr 109 obr. 12) wraz z włączeniami w ulicy Pętelki, Wesołej, Łąkowej, Pańskiej, Szkolnej, w Pruszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800-1800 , wtorek - piątek 800 - 1600, tel. (22)73-58-749.

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-25 15:47:01.

PGE Dystrybucja S.A.-linia elektroenergetycznanapowietrzna i kablowa SN -15KV oraz słupykrańcowe SN -15kV

Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszków dn. 10. 03.2015r.
O b w i e s z c z e n i e
o postanowieniu

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm) , art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2012r., poz.647 z późn.zm.)

Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:
- linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych SN -15KV oraz słupów krańcowych SN -15kV na działce nr ew. 537 (ob.16) wraz z połączeniami projektowanych linii kablowych SN – 15kV z istniejącymi liniami kablowymi SN – 15kV na terenie działek nr ew. 537, 193/2,193/6 (ob.16),
- linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych SN -15KV od projektowanych słupów krańcowych SN -15kV na działce nr ew. 537 (ob.16) poprzez ul. Elektryczną do słupów krańcowych SN -15kV na działce nr ew. 207(ob.16) w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,. uzyskano zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt.11 postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 362/P/NZW/15 z dn. 02.03.2015r.
Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z postanowieniem uzyskanym w trakcie toczącego się postępowania w powyższej sprawie w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 pok.69 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poniedziałek 8 00-18 00 , wtorek - piątek 8 00 – 16 00
tel. (22) 73 58 749

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-11-25 15:35:56 | Data modyfikacji: 2015-11-27 13:26:18.

Powiadom znajomego