W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

- ROK 2016

XML

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Szpitalnej na odcinku od wysokości działki nr ew. 167/3 obr. 26 z włączeniem do istniejącego gazociągu w ul. Partyzantów, (na działkach nr ew. 159/25, 159/1, 159/27, 159/20, 159/19, 147/1, 172/1 obr. 26) w Pruszkowie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wsprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego dla inwestycji polegającej na budowiegazociągu średniego ciśnienia w ul. Szpitalnejna odcinku od wysokości działki nr ew. 167/3obr. 26 z włączeniem do istniejącego gazociąguw ul. Partyzantów, (na działkach nr ew. 159/25,159/1, 159/27, 159/20, 159/19,...

OBWIESZCZENIE o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy sieci wodociągowej w ul. Topiel (dz. nr ew. 7/1 obr.26), na odcinku od wysokości działki nr ew. 9/2 do ul. Majowej, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Majowej (dz.nr ew. 16/8 obr. 26) w Pruszkowie

OBWIESZCZENIE o postanowieniach w sprawieustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego– budowy sieci wodociągowej w ul. Topiel (dz.nr ew. 7/1 obr.26), na odcinku od wysokościdziałki nr ew. 9/2 do ul. Majowej, z włączeniemdo istniejącej sieci wodociągowej w ul. Majowej(dz.nr ew. 16/8 obr. 26) w Pruszkowie PREZYDENT MIASTA Pruszków, dnia...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora „C-bis” o średnicy DN 1000 na terenie działek nr: 48/7, 254/6, 254/5, 254/4, 254/3, 254/2, 254/1, 46/6, 46/7, 46/1, 46/8, 46/9, 48/6 w obrębie 8 w ul. Długiej i w ul. Mostowej w Pruszkowie wraz z infrastruktura techniczną towarzyszącą przedmiotowej inwestycji i przebudową sieci kolidujących z projektowaną inwestycją w Pruszkowie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wsprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego dla inwestycji polegającej na budowiekolektora „C-bis” o średnicy DN 1000 naterenie działek nr: 48/7, 254/6, 254/5, 254/4,254/3, 254/2, 254/1, 46/6, 46/7, 46/1, 46/8, 46/9,48/6 w obrębie 8 w ul. Długiej i w ul. Mostowejw Pruszkowie wraz z...

OBWIESZCZENIE o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z centrum rehabilitacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 obr. 26 położonej przy ul. Wapiennej w Pruszkowie

OBWIESZCZENIE o postanowieniach w sprawieustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego– budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego dla dzieci i młodzieżyniepełnosprawnej intelektualnie z centrumrehabilitacji wraz z niezbędną infrastrukturątechniczną na terenie działek nr ew. 114/1,114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 obr. 26położonej przy...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania AB.6733.18.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Topiel, na odcinku od wysokości działki nr ew. 9/2 do ul. Majowej, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Majowej.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaAB.6733.18.2016 o ustalenie lokalizacjiinwestycji celu publicznego dla inwestycjipolegającej na budowie sieci wodociągowej w ul.Topiel, na odcinku od wysokości działki nr ew.9/2 do ul. Majowej, z włączeniem do istniejącejsieci wodociągowej w ul. Majowej. PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA Pruszków, dnia 30.11.2016r...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi rowerowej i przebudowie oświetlenia na terenie części działek nr: 87/1, 121/3, 121/4 obr. 12 do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu drogi na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. 3-Maja w Pruszkowie wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawieustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowie drogi rowerowej i przebudowie oświetleniana terenie części działek nr: 87/1, 121/3,121/4 obr. 12 do granicy obowiązującegomiejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoprzebiegu drogi na odcinku...

Zawiadomienie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 17/L/2016 z dnia 22.11.2016r. dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej n.n. od istniejącego słupa w ulicy Promyka przez działki nr ew. 89/16, 89/15, 89/14, 89/13, 89/12, 89/11 (ob.16) do wysokości działki nr ew. 89/10 (ob.16) w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

Zawiadomienie o decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Nr 17/L/2016 z dnia22.11.2016r. dla zamierzenia polegającego nabudowie linii elektroenergetycznej kablowej n.n.od istniejącego słupa w ulicy Promyka przezdziałki nr ew. 89/16, 89/15, 89/14, 89/13, 89/12,89/11 (ob.16) do wysokości działki nr ew. 89/10(ob.16) w Pruszkowie...

Zawiadomienie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 18/L/2016 z dnia 22.11.2016r. dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego w ulicy Promyka w rejonie skrzyżowania z ul. Waryńskiego (działka nr ew. 168/5 ob.16) do granicy obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Gąsin Mieszkaniowy w Pruszkowie – Obszar I” (działka nr ew. 204/5 ob.16) w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w Pruszkowie

Zawiadomienie o decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Nr 18/L/2016 z dnia22.11.2016r. dla zamierzenia polegającego nabudowie sieci wodociągowej na odcinku odistniejącego przewodu wodociągowego w ulicyPromyka w rejonie skrzyżowania z ul. Waryńskiego(działka nr ew. 168/5 ob.16) do granicy obszaruobjętego miejscowym planem...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycjipolegającej na budowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z centrum rehabilitacji wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na terenie działek nr ew. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 obr. 26 położonych przy ul. Wapiennej w Pruszkowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wsprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego dla inwestycjipolegającej na budowieSpecjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dladzieci i młodzieży niepełnosprawnejintelektualnie z centrum rehabilitacji wraz zniezbędna infrastruktura techniczną na tereniedziałek nr ew. 114/1, 114/3, 114/4,...

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 16/L/2016 z dnia 25.10.2016r. dla zamierzenia polegającego na budowie: linii elektroenergetycznej kablowej SN -15KV zgodnie z zadaniem „Budowa wyprowadzenia linią kablową SN 15kV z istniejącej stacji 110/15kV Pruszków na istniejącą linię napowietrzną SN –15kV kierunek Sękocin na działkach nr ew. 537, 193/2, 193/6 - ob.16 położonych w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, na wniosek złożony przez PGE - Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa w dniu 09.09.2016r.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Nr 16/L/2016 z dnia25.10.2016r. dla zamierzenia polegającego nabudowie: linii elektroenergetycznej kablowej SN-15KV zgodnie z zadaniem „Budowa wyprowadzenialinią kablową SN 15kV z istniejącej stacji110/15kV Pruszków na istniejącą linięnapowietrzną SN –15kV kierunek Sękocin...