W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Zawiadomienie o decyzji Nr 20/L/2022 z dn.15.11.2022 r.

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA

Pruszków, 15.11.2022

WPP.6733.12.2022.ZB

ZAWIADOMIENIE
O DECYZJA


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 503)

Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 20/L/2022 z dn. 15.11.2022 r. dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z drenażem i wypustami ulicznymi na terenie działki nr ew. 286/3 (ob. 23) i części działek nr ew. 65/5, 286/2, 498 i 499 (ob. 23) w związku z przebudową i rozbudową obiektów sportowych i placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 położonej na działkach nr ew. 286/1, 286/2 i 286/3 (ob. 23) przy ul. Hubala w Pruszkowie, na wniosek złożony przez Gminę Miasto Pruszków w dniu 04.08.2022 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 69,
tel. 735 - 87 - 49 w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek 8:00-18:00, wtorek- czwartek 8:00- 16:00, piątek 8:00- 14:00

Pouczenie
Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie w  terminie 14 dni od doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 503)

Załączniki

Powiadom znajomego