W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Zawiadomienie o decyzji Nr 18/L/2022 z dn.14.11.2022 r.

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA

Pruszków, 14.11.2022

WPP.6733.8.2022

ZAWIADOMIENIE
O DECYZJA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 503)

Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja Nr 18/L/2022 z dnia 12.10.2022 r. umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 11/L/2022 z dnia 21.06.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej (część działki nr ew. 122/9 ob.22) , ul. Lipowej (części działek nr ew. 182/5, 193/8 ob. 22), ul. M. Gutowicza (część działki nr ew. 127 ob.22) oraz na działkach nr ew. 85/3, 91/1 ob. 22 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, na wniosek złożony przez Gminę Miasto Pruszków w dniu 24.05.2022 r.

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się  z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 w godzinach pracy urzędu,  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (poniedziałek 8 00-18 00, wtorek- czwartek 8 00- 16 00, piątek 8 00- 14 00).

Pouczenie
Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie w  terminie 14 dni od doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 503)

Załączniki

Powiadom znajomego