W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Zawiadomienie o decyzji Nr 19/L/2022 z dn.09.11.2022 r.

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA

Pruszków, 09 listopada 2022 r.

WPP.6733.13.2022.ZB

ZAWIADOMIENIE
O DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 503)

Prezydent Miasta Pruszkowa
zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 19/L/2022 z dnia 09.11.2022 r. dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego  w ul. Pogodnej (część działki nr ew. 122/9 ob. 22), ul. Lipowej (części działek nr ew. 182/5, 193/8 ob. 22), ul. M. Gutowicza (część działki nr ew. 127 ob. 22) oraz na działkach nr ew. 85/3, 91/1 ob. 22 w Pruszkowie wraz z ewentualną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, na wniosek złożony przez Gminę Miasto Pruszków w dniu 26.09.2022 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 69,

tel.  735 – 87 – 49 w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek 8:00 – 18:00 , wtorek - czwartek 8:00 – 16:00 , piątek 8:00 - 14:00

Pouczenie:
Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie w  terminie 14 dni od doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 503).

Załączniki

Powiadom znajomego