W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

ogłoszenie o naborze na stanowisko Samodzielny Referent ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko ogłoszenie o naborze na stanowisko Samodzielny Referent ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych
Status w trakcie rozstrzygania

Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie
ul. Hubala 3
05-800 Pruszków                                                                                                tel.: (22)  758-45-14

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Pruszkowie, ul. Hubala 3, 05-800 Pruszków: 

1) Stanowisko urzędnicze:    
samodzielny referent ds. kadr
wymiar etatu:  pełny etat
liczba stanowisk: 1

2) Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum średnie (o profilu administracyjnym lub pokrewnym) i co najmniej 4 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe (o kierunku administracja, prawo lub pokrewne) i co najmniej 2 lata stażu pracy,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieposzlakowana opinia,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- dobra znajomość obsługi komputera,
- znajomość przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kadrowych w jednostkach oświatowych 
(tj. min. znajomość ustawy Karta nauczyciela, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).

3) Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą kadrową;
- doświadczenie w administracji samorządowej;
- umiejętność obsługi programu MS Word, Excel, Płatnik, VULCAN kadry.
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- bardzo dobra komunikatywność i umiejętność współpracy,
- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie, samodzielność.

4) Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi przedszkoli oraz żłobków miejskich;
- sporządzanie dokumentacji pracowniczej w zakresie: umów o pracę, porozumień zmieniających, świadectw pracy, urlopów pracowniczych, dodatków motywacyjnych, zaświadczeń o zatrudnieniu, przeszeregowań, dodatków, nagród jubileuszowych, sporządzanie tabel dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, weryfikowanie zwolnień lekarskich, 
- dokonywanie stałego przeglądu teczek akt osobowych pracowników przedszkoli i żłobków miejskich;
- prowadzenie spraw pracowniczych związanych z obsługą kadrową w zakresie dotyczącym Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, GUS, PPK;
- stała współpraca z Dyrektorami przedszkoli i żłobków oraz z działem płac CUW.

5) Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- życiorys i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie),
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy oraz inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, 
a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (podpisane własnoręcznie),
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (podpisane własnoręcznie),
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (podpisane własnoręcznie),
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane własnoręcznie).

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w budynku jednostki.
Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, z dokumentami, prowadzeniem rozmów telefonicznych, obsługą interesantów.

 Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie do dnia 05.05.2021 r. osobiście w dziale kadr CUW lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do CUW) na adres: 

Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie
ul. Hubala 3,
05-800 Pruszków,

wyłącznie z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy – samodzielny referent ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych 
w Pruszkowie”. Oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Powiadom znajomego