W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

WYBORY II TURA

Dyżur pracowników

Pruszków, 10.07.2020 r.

INFORMACJA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 12 LIPCA 2020 R. PODCZAS II TURY WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BĘDĄ PEŁNIONE DYŻURY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA PRUSZKOWA:


Sekretarz Miasta Pruszkowa

tel. 22 735 87 03 od godz. 5.30 – do zakończenia akcji wyborczej

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

tel. 22 735 88 02 od godz. 5.30 – do zakończenia akcji wyborczej

Kierownik Referatu ds. Organizacji i Administracji Urzędu

tel. 22 735 87 15 od godz. 5.30- do zakończenia akcji wyborczej

Pracownicy Wydziału Organizacyjnego

tel. 22 735 87 39, 22 735 87 83, 22 735 88 01 od godz. 5.30 - do zakończenia akcji wyborczej

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców

tel. 22 735 87 17 od godz. 6.00 – do zakończenia akcji wyborczej

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców

tel. 22 735 88 15, 22 735 88 09, 22 735 88 15, 22 735 88 08 , 22 735 88 14,

od godz. 6.00 – do zakończenia akcji wyborczej.

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-11 12:25:49 | Data modyfikacji: 2020-07-11 12:28:20.

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 1207


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

Pobierz plik: plik 1

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-09 10:47:26 | Data modyfikacji: 2020-07-09 10:48:17.

INFORMACJA


1) zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w II turze może być dokonane do 30 czerwca br. – osoby będące na kwarantannie do dnia 7 lipca – osoby poddane kwarantannie po 7 lipca do dnia 10 lipca,


2) złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do dnia 3 lipca,


3) złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców do dnia 7 lipca,


4) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania do dnia 10 lipca.


Wszystkie czynności mogą być załatwiane w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-02 16:47:44 | Data modyfikacji: 2020-07-09 10:50:19.

Informacje o godzinach otwarcia komisji II TURA

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy oraz otwarcia lokalu wyborczego przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Pruszkowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 12 lipca 2020 r.
II Tura Wyborów

Informacje o godzinach otwarcia komisji II TURA

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-11 11:34:14 | Data modyfikacji: 2020-07-11 11:38:24.

Informacje

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.


1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.


Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.


Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.


2. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.


3. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.


Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-01 09:00:16 | Data modyfikacji: 2020-07-11 11:37:46.

Głosowanie korespondencyjne
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-06-29 21:03:36 | Data modyfikacji: 2020-07-11 11:37:23.

Kalendarz wyborczy

do 29 czerwca 2020 r.

 • zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do 30 czerwca 2020 r.

 • zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

do 3 lipca 2020 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 7 lipca 2020 r.

 • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju

do 9 lipca 2020 r.

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do 10 lipca 2020 r.

 • składanie do urzędu gminy właściwej na miejsce ujęcia w spisie wyborców lub do konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców, wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (nie dotyczy to wyborców, którzy pobrali zaświadczenie przed pierwszym głosowaniem);
 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.;
 • składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
 • wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
 • dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie po 30 czerwca 2020 r.

10 lipca 2020 r. o godz. 24:00

 • zakończenie kampanii wyborczej

11 lipca 2020 r.

 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12 lipca 2020 r. w godz. 7:00‑21:00

 • ponowne głosowanie;
 • dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania;
 • dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-02 16:42:14 | Data modyfikacji: 2020-07-11 11:37:03.

Załączniki

Powiadom znajomego