W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

ZAPROSZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa do składania wniosków - w sprawie projektu mpzp części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa – Obszar I

Pruszków, dnia 8 marca 2022 r.

ZAPROSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

W związku ze sporządzanym projektem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa – Obszar I”, zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach nad przyjętymi rozwiązaniami w tym projekcie, który będzie podlegał zmianom.

Konsultacje prowadzone są poza ustawową procedurą sporządzania „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa – Obszar I”.

Sporządzanie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa – Obszar I” odbywa się na podstawie uchwały Nr  V.32.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa zmienioną uchwałami: Nr XXVI.281.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz Nr LIII.516.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 lutego 2022 r. Projekt planu miejscowego był 3-krotnie wyłożony do publicznego wglądu w następujących terminach: od 9 stycznia 2017 r. do 6 lutego 2017 r., uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2017 r.oraz od 3 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r., uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. jak również od 22 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r., uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. W okresie wyłożeń projektu planu organizowane były dyskusje publiczne.

Na obszarze opracowania planu miejscowego „Obszar I” obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa –   osiedle Bolesława Prusa przyjęty  uchwałą  Nr XLV/440/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. opublikowaną  w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z dnia  10 września  2014 r. poz. 8389, który jest aktualnie zmieniany.

Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503).

Projekt planu miejscowego dotyczy zagadnień określonych w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i ustala m.in. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Przyjęte rozwiązania projektowe zapewnią możliwość zagospodarowania obszaru objętego planem, zgodnie 
z wymogami ładu przestrzennego. 

Problematyka projektu planu miejscowego regulowana jest przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan miejscowy wpłynie na zharmonizowany rozwój tej okolicy. Pomoże określić wiele zagadnień dotyczących kształtowania przestrzeni na terenie jego obszaru.

Jeśli mieszkasz, pracujesz, jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w tym rejonie albo też po prostu znasz to miejsce i masz swoje zdanie na temat zmian, które mogą w nim nastąpić, podziel się z nami swoimi wnioskami.

W ramach konsultacji społecznych, w trakcie których wypracowane zostaną wytyczne do dalszych prac przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa – Obszar I, możesz wnieść swój wkład poprzez złożenie do Prezydenta Miasta Pruszkowa wniosku. Projekt ww. planu miejscowego, który będzie podlegał zmianie, zostanie udostępniony na stronie internetowej https://bip.um.pruszkow.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/ OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego  ROK 2022 – Zaproszenie Prezydenta Miasta Pruszkowa do składania wniosków. 

Wnioski można składać w terminie od dnia 11 marca 2022 r. do dnia 25 marca 2022 r. (włącznie) do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić tradycyjnie w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub pocztą na adres: ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta Pruszkowa na platformie ePUAP:/umpruszkow/SkrytkaESP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej https://bip.um.pruszkow.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/ OBWIESZCZENIA   Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2022 – Zaproszenie  Prezydenta Miasta Pruszkowa do składania wniosków.
RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej.                   

 

Prezydent Miasta Pruszkowa

Paweł Makuch

Załączniki

Powiadom znajomego