W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin mieszkaniowy - Inżynierska”

PREZYDENT 
MIASTA PRUSZKOWA

Pruszków, dnia  1 marca  2022 r. 

WPP.6721.6.1.2022.AM.51

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  - Gąsin mieszkaniowy - Inżynierska” sporządzanego na podstawie uchwały  Nr XXXIII.350.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin mieszkaniowy - Inżynierska”

Wyłożenie w zakresie wprowadzonej zmiany szerokości projektowanej drogi 5KDD. W zakresie niezbędnym zmianie uległa również prognoza oddziaływania n na środowisko. 
Zmiany wprowadzone w tekście projektu planu i w tekście prognozy podlegające wyłożeniu do publicznego wglądu, wyróżniono pogrubieniem i podkreśleniami.
Zmiany wprowadzone na rysunku planu podlegające wyłożeniu do publicznego wglądu, wyróżniono pogrubieniem.
Granicę obszaru objętego ww. planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu. 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu publicznego od 14 marca 2022 r. do 5 kwietnia 2022 r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16 pokój nr 68, w godzinach pracy Urzędu (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 14:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21 marca  2022 r. o godzinie 17:00 w sali 21 Urzędu Miasta Pruszkowa.

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa:

  • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa,
  • pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl. lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta Pruszkowa na platformie ePUAP:/umpruszkow/SkrytkaESP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r. włącznie.
Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa  z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej https://bip.um.pruszkow.plpatrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/ OBWIESZCZENIA   Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego    ROK 2022 Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planów.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej.


Prezydent Miasta Pruszkowa 
Paweł Makuch

Załączniki

Powiadom znajomego