W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie o zawiadomieniu WPP.6730.41.2021.SM

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA

WPP.6730.41.2021.SM

Pruszków, dnia 16.11.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, iż  wydana została decyzja Nr 54/2022 z dnia 16.11.2022 r. o warunkach zabudowy dot. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. budowie dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z  niezbędną infrastrukturą techniczną  na działce o nr ew. 89/18 z obrębu 16, położonej przy ul. Promyka w Pruszkowie. 

Strony postępowania mają prawo zapoznać się z decyzją w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Pruszkowie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z pracownikiem wydziału, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8:00 - 18:00, wtorek - czwartek 8:00 - 16:00, piątek 8:00 - 14:00 (ul. Kraszewskiego 14/16, tel. 22 735 87 49).

Kontakt z urzędem możliwy jest także z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w  terminie 14 dni od doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.um.pruszkow.pl/artykuly/538/decyzje-o-warunkach-zabudowy oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pruszkowa w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 16.11.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie czyli do dnia 30.11.2022 r. 

Załączniki

Powiadom znajomego