W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) będzie przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 spis powszechny przeprowadzany będzie w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o NSP 2021, a dane zebrane w ramach prac spisowych będą wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Spisem obejmuje się następujące grupy ludności:
- Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
- cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
- Polacy, przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę,
- osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy,
a także:
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spisowi nie podlegają:
- cudzoziemski personel organów dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych,
- mieszkania, budynki, obiekty oraz pomieszczenia będące własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Metody przeprowadzania spisu:
1. samospis internetowy, przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „samospisem internetowym”. Po raz pierwszy samospis jest obowiązkową metodą spisu, wszystkie pozostałe stosowane są w przypadku, gdy mieszkaniec nie ma możliwości zastosowania tej formy udzielenia odpowiedzi na pytania;
2. wywiad telefoniczny przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego;
3. wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza spisowego;
4. wywiad telefoniczny „Spis na żądanie” przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego z respondentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierze kanał „Spisz się przez telefon”.
We wszystkich ww. metodach do zbierania danych wykorzystywana będzie wyłącznie interaktywna aplikacja formularzowa.

Osoby, które nie będą miały możliwości dokonania samospisu, będą mogły skorzystać z wyznaczonego do tego miejsca w Urzędzie Miasta Pruszkowa (zgłoszenia o niemożliwości dokonania samospisu przyjmowane będą do dnia 31 maja 2021 r. pod numerem infolinii spisowej). W przypadku niedopełnienia obowiązku samospisu internetowego, osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego. Przekazanie przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym danych z  zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego zwalnia ją z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Dane osobowe od momentu ich zebrania na potrzeby wykonywania zadań określonych w ustawie stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, z wyłączeniem informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej. Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie i mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych;

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej:

Art. 56.
1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie

Art. 57.
Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”

Wywiady bezpośrednie i wywiady telefoniczne przeprowadzane będą przez rachmistrzów spisowych.

Zakres informacji zbieranych w NSP zawiera załącznik nr 1 do Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

Szczegółowe informacje na temat spisu znajdują się na stronie: https://spis.gov.pl/

Wersja demonstracyjna samospisu znajduje się na stronie https://poc.spis.gov.pl/capi
wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki Chrome.

Załączniki

Powiadom znajomego