W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Sesje- rejestrowanie wizerunku


KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIASTA PRUSZKOWA

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SESJI RADY MIASTA PRUSZKOWA INFORMUJEMY, ŻE OBRADY SĄ TRANSMITOWANE I UTRWALANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

§1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Pruszkowa jest Urząd Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewski 14/16 reprezentowany przez Prezydenta Miasta.

§2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w/s danych osobowych można uzyskać poprzez e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 80 00 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16

§ 3. Dane pozyskane przez administratora przetwarzane będą na podstawie:

  • art. 6 ust.1 lit. c, e Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
  • art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669);
  • art. 81 ust. 2, pkt. 1, 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • art. 2.1; art. 6.1 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432)

§ 4. Dane osobowe mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.

§ 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

§ 6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 1983r. ze zm.),

§ 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1. Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.

2. Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.

3. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 - art. 18 Rozporządzenia.

4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nie przysługuje Panu/Pani

1. Prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e.

2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia.

3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia.

Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:58:17 | Data modyfikacji: 2018-12-06 14:00:56.

Powiadom znajomego