W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wysłaniu projektu decyzji do uzgodnień WPP.6730.41.2021 z dn. 09.08.22 r.

WPP.6730.41.2021

Pruszków, dn. 09.08.2022 r.

Zawiadomienie

Zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 89/13 obręb 16 położonej, przy ul. Promyka w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 2, 6, 9, 10a  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póżn.zm.) w dn. 09.08.2022 r. przesłano projekt decyzji dla przedmiotowej inwestycji do uzgodnienia z:

  • Starostą Pruszkowskim w zakresie art. 53 ust.4 pkt. 9 jako zarządcy dróg powiatowych w odniesieniu do terenu przyległego
  • Starostą Pruszkowskie w zakresie ochrony gruntów rolnych (art. 53 ust 4 pkt. 6)
  • Starostą Pruszkowskim w zakresie zadań samorządowych o których mowa w art. w art. 39 ust. 3 pkt. 3 (art. 53 ust.4 pkt.10a )
  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu w zakresie melioracji (art.53 ust.4 pkt. 6)
  • Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie art. 53 ust.4 pkt. 2
  • Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań samorządowych o których mowa w art. w art. 39 ust. 3 pkt. 3 (art. 53 ust.4 pkt.10a) 

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Poniedziałek 8 00-18 00 , wtorek - czwartek 8 00 – 16 00 piątek 8 00 – 14 00
tel.  (22) 735 87 49

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) uprzedza się strony postępowania iż będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach dotyczących w/w postępowania administracyjnego w drodze publicznego obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Pruszków: https://bip.um.pruszkow.pl/artykuly/538/decyzje-o-warunkach-zabudowy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  Pruszkowa.  Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Otrzymują:
1.Pani Elżbieta Jakubczak – Garczyńska
2.Pan Wojciech Wall
3.Pan Marcin Gaca
4. Pan Andrzej Kurzela
5. Pan Adam Walski
6. Pani Jadwiga Walska
7. Pani Beata Bartczak
8. Pan Mariusz Bartczak
9. Pani Zofia Komosa
10. Pani Elżbieta Masiarz
11. Pani Anna Biernacka – Kaleta
12. Pani Urszula Dudzińska
13. Pan Walenty Głowacki
14.  Pani Helena Barczewska
15. Pan Filip Janczak
16. Pan Borys Pardus
17. Pan Franciszek Kurzela
18. Pan Paweł Głód
19. Starosta Pruszkowski
20. Wojciech Lesiewicz
21. Beata Pawlina - Lesiewicz
22. Jacek Koziński
23. Małgorzata Kozińska
24. Wojciech Krajewski
25. Beata Krajewska
26. Dariusz Świerad
27. Klaudia Świerad
28. Ewelina Romaszewska
29. Radosław Romaszewski
30. Łukasz Maciąg
31. Ewelina Maciąg
32. Adam Szaranik
33. Karolina Szaranik
34. Daniel Przybyła
35. Katarzyna Przybyła
36. Radosław Jóźwik
37. Jerzy Tkaczuk
38. Aneta Jóźwik - Tkaczuk
39. Mateusz Pilas
40. Aleksandra Pilas
41. Konrad Lubowicki
42. Małgorzata Lubowicka
43. Sławomir Kaczor
44. Magdalena Kaczor
45. Sławomir Lewandowski
46. Marta Lewandowska
47. Katarzyna Gaca
48. a/a

Załączniki

Powiadom znajomego