W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

OBOWIĄZUJĄCE

OBOWIĄZUJĄCE

Przestrzeń miasta jest dobrem wspólnym. Jej organizacja decyduje o warunkach życia i dobrobycie mieszkańców, świadczy o kulturze społeczności, która ją zamieszkuje, determinuje postęp cywilizacyjny. Jako specyficzny aspekt gospodarowania, wymaga uczestnictwa i angażuje wszystkie podmioty publiczne i prywatne, dążące do zaspokojenia swoich potrzeb i realizacji swoich celów.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar całego miasta – określa politykę przestrzenną gminy (art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego miasta, kontynuowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie w Pruszkowie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa z dnia z dnia 16 listopada 2000 r. (Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie), które ma za zadanie przypisać poszczególnym celom strategicznym miejsca w przestrzeni miasta oraz gwarantować możliwości i standardy ich zrealizowania.

W dniu 29 czerwca 2006 r. Rada Miejska w Pruszkowie podjęła Uchwałę Nr XLIV/501/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa. Na jej podstawie w chwili obecnej opracowywana jest zmiana obowiązującego studium.

Jedną z głównych przyczyn dezaktualizacji Studium, niezależną od polityki przestrzennej gminy, są zmieniające się przepisy i przy ocenie aktualności Studium zmiany w prawie stanowią jedno z podstawowych kryteriów. Ponadto aktualizacji i zmianom podlegają nadrzędne dla Studium Pruszkowa dokumenty strategiczne. Następują także zmiany w wizji zagospodarowania przestrzennego miasta inspirowane miejscowymi uwarunkowaniami jak również ponadlokalnymi tendencjami w projektowaniu urbanistycznym.

Problematyka studium jest szczegółowo określona w wyżej wspomnianej ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Wymaga skupienia się przede wszystkim na gospodarowaniu przestrzenią, ochronie środowiska kulturowego i przyrodniczego w powiązaniu z systemami komunikacji i infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu interesów zarówno publicznych jak i prywatnych.

TEKST STUDIUM

Uchwała

Załączniki mapowe:

 1. Struktura administracyjna
 2. Środowisko przyrodniczo-kulturowe
 3. Zagrożenia powodziowe
 4. Mapa historyczna 1829 r.
 5. Mapa historyczna 1843 r.
 6. Mapa historyczna 1915 r.
 7. Mapa historyczna 1934 r.
 8. Mapa historyczna 1985 r.
 9. Analiza stanu i formy własności
 10. Przeznaczenie terenów w obowiązującym planie
 11. Istniejące powiązania funkcjonalno-komunikacyjne
 12. RYSUNEK STUDIUM
 13. System Przyrodniczy
 14. Postulowane powiązania funkcjonalno-komunikacyjne
 15. Postulowane powiązania funkcjonalno-komunikacyjne - założenia wstępne
 16. Zaopatrzenie w wodę
 17. Schemat kanalizacji
 18. Zaopatrzenie w gaz i energetyka
 19. Zaopatrzenie w ciepło
 20. Zagrożenia środowiska przyrodniczego
 21. Obszary wnioskowanych planów miejscowych
 22. Tereny których wartość wzrośnie
 23. Granice Pruszkowa - korektaOpublikowane przez: Marcin Kowal | Data wprowadzenia: 2020-02-10 17:14:53 | Data modyfikacji: 2020-02-10 18:01:06.


Załączniki

tekst_studium pdf, 1.49 MB

Powiadom znajomego