Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7a4acbc-f50b-11eb-b885-f28f91688073
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136777/01
Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0009d56c-42c1-4209-9106-7339ecdedb5a

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto:

dla części I - 3 979 775,05 zł

dla części II - 1 063 718,51  złZałączniki:

WSR.271.41.2021 - ogłoszenie o zamowieniu
WSR.271.41.2021 - SWZ z zalacznikami
WSR.271.41.2021 - załącznik nr 8 - Część 2
WSR.271.41.2021 - załącznik nr 8 - Część 1 - 01. Projekt budowlany - termomodernizacja - nadproże
WSR.271.41.2021 - załącznik nr 8 - Część 1 - 04. Zgłoszenie robót - wymiana pokrycia dachowego
WSR.271.41.2021 - załącznik nr 8 - Część 1 - 05. Dodatkowe roboty
WSR.271.41.2021 - załącznik nr 8 - Część 1 - 02. Projekt wykonawczy i OPZ - termomodernizacja
WSR.271.4.41.2021 (226) - odpowiedzi na pytania
WSR.271.41.2021 - zmiana terminu, ogloszenie o zmianie ogloszenia.
WSR.271.41.2021 - zmiana terminu składania ofert.
WSR.271.4.41.2021 (236) - odpowiedzi na pytania, załączniki do pobrania
WSR.271.4.41.2021 (238) - odpowiedzi na pytania
WSR.271.41.2021 - informacja z otwarcia ofert
WSR.271.41.2021 - informacja z otwarcia ofert - pełna
WSR.271.5.41.2021 - informacja o wyborze - część 2
WSR.271.5.41.2021 - informacja o wyborze - część 1