W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

obwieszczenie o zawiadomieniu WPP.6730.41.2021.SM

WPP.6730.41.2021.SM

OBWIESZCZENIE
Z A W I A D O M I E N I E
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 89/18 obręb 16 położonej przy ul. Promyka w Pruszkowie   z wniosku z dnia 03.12.2021 r. uzupełnionego w dniach : 22.12.2021 r., 07.02.2022 r.   

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając numer sprawy, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w  Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Pruszkowie , po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z pracownikiem wydziału, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8 00 - 18 00, wtorek - czwartek 8 00 - 16 00, piątek 8 00 - 14 00 (ul. Kraszewskiego 14/16, tel. 22 735 87 49).

Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy dla przedmiotowej  inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.um.pruszkow.pl/artykuly/538/decyzje-o-warunkach-zabudowy oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pruszkowa w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 30.09.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie czyli do dnia 14.10.2022 r.

Załączniki

Powiadom znajomego