W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

Pruszków, dnia 8 lutego 2021 r.

WPP.6720.76.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XLIV/501/06 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa.

Studium obejmuje obszar położony w granicach administracyjnych miasta Pruszkowa.

Wyłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od 25 lutego 2021 r. do 29 marca 2021 r. Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w ww. terminie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt),w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 14:00 z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń w pracy Urzędu Miasta Pruszkowa w związku z wystąpieniem stanu epidemii zachorowań na COVID-19 tj. po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem 22 735-87-26.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium zostanie przeprowadzona w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 18:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość na platformie ZOOM. W przypadku chęci zabrania głosu w dyskusji na platformie ZOOM prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail: architektura@miasto.pruszkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2021 r. do godziny 14:00. Link do spotkania oraz krótka instrukcja przesłana zostanie w odrębnym e-mailu.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 oraz art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) Uwagi do projektu studium należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2021 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego – Sala Obsługi Mieszkańców – Hol lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta Pruszkowa na platformie ePUAP: /umpruszkow/SkrytkaESP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie: do 20 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu studium jest Prezydent Miasta Pruszkowa (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://http://vip155.lo.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ROK 2021 Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektuww. studium.

 

Prezydent Miasta Pruszkowa

Paweł Makuch

 

 

(skan) obwieszczenie_o_ponownym_wyłożeniu_Studium_2021.pdf

1.0_53_STUDIUM PRUSZKÓW-uwarunkowania_czyste.pdf

1.0_plansza_zbiorcza-10tys-60x90_2.tif

1_0_plansza_zbiorcza-7tys-110x90_2.tif

1_1_wnioski_do_studium_2.tif

1_2a_obowiazujace_mpzp_gr-planow-2021_2.tif

1_2b_pzeznaczenie_terenow-wg_planow_2.tif

1_3_dotychczasowe_użytkowanie_terenow_2.tif

1_4a_istniejacy_uklad_komunikacji_kategorie_2.tif

1_4b_komunikacja_zbiorowa_2.tif

1_4c_komunikacja_z_mpzp_2.tif

1_5a_infrastruktura_techniczna_wodociagi_2.tif

1_5b_infrastruktura_techniczna_kanalizacja_2.tif

1_5c_infrastruktura_techniczna_energetyki_gazownictwo_2.tif

1_5d_infrastruktura_techniczna_cieplownictwo_2.tif

1_6_stan_wlasnosci_gruntow_2.tif

1_7_srodowisko_przyrodnicze_2.tif

1_8_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_2.tif

1_8a_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_2.tif

1_8b_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_2.tif

1_8c_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_2.tif

1_8d_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_2.tif

1_8e_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_2.tif

1_8f_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_2.tif

1_8g_ochrona_dóbr_kultury_szczegoly_2.tif

1_9_demografia_infrastruktura_spoleczna_2.tif

1_10_bilans_terenow_2.tif

1_11_struktura_funkc_przestrz_2.tif

1_12_demografia-na-tle-mpzp_2.tif

1_13_wpf_mozliwosci-finansowe_2.tif

1_14_ograniczenia_w_inwestowaniu_2.tif

1_15-powiazania_2.tif

1_16_pzeznaczenie_terenow-sasiednie_plany_2.tif

2.0_59_STUDIUM_PRUSZKÓW_kierunki.pdf

2.0_kierunki_PLANSZA_10tys-80x90_2.tif

2.1_KIERUNKI_centrum_2.tif

2.2_kierunki_zmiany_struktury_funkcjonalnej_2.tif

2.3_elem_ksztaltujace-strukure-przestrzenna_2.tif

2.4_ekonomiczna-infra-drogi-komercyjne-dojscia_2.tif

2.5_srodowisko_przyrodnicze_2.tif

2.6_infra_spolecz-wpf-MK-srednie_2.tif

2.7_ochrona dóbr kultury_szczegoly_2.tif

2.8_projektowany uklad komunikacji_2.tif

2.9a_infra_tech_wod_2.tif

2.9b_infra_tech_kan_2.tif

2.9c_infra_tech_gaz_2.tif

2.9d_infra_tech_elektro_2.tif

2.9e_infra_techn_cieplo_2.tif

2.10_kierunki_celu_publicznego_2.tif

2.11_obszary_sporzadzenia_mpzp_2.tif

2.12_kierunki_przestrzenie_publiczne_2.tif

2.13_obszary-rewitalizacji_2.tif

2.14_obszary_szczegolne_zagrozenia_2.tif

3_14_PROGNOZA Studium Pruszkow _zaznaczMS_grudzien_czysty.pdf

2.7a_ochrona dóbr kultury_szczegoly_2.tif

2.7b_ochrona dóbr kultury_szczegoly_2.tif

2.7c_ochrona dóbr kultury_szczegoly_2.tif

2.7d_ochrona dóbr kultury_szczegoly_2.tif

2.7e_ochrona dóbr kultury_szczegoly_2.tif

2.7f_ochrona dóbr kultury_szczegoly_2.tif

Informacja o dyskusji_2021.pdf

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:07:38 | Data modyfikacji: 2021-02-10 11:08:40.


Załączniki

Powiadom znajomego