Młodzieżowa Rada Miasta liczy 39 członków, którymi są mieszkańcy Pruszkowa i uczniowie pruszkowskich szkół w wieku od 12 do 18 lat. Rada ma charakter konsultacyjny i doradczy dla władz miasta. Kadencja Rady trwa 2 lata.

Prezydium :

Przewodnicząca - Dominika Cichocka
Wiceprzewodnicząca Rady - Anna Jurewicz
Sekretarz Rady - Maria Karolina Nawrocka

Sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa IV kadencji 3 marca 2023 roku

Protokół z prac Komisji Skrutacyjnej wybranej do przeprowadzenia wyborów prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa IV kadencji (2023-2025)

Protokół Komisji Skrutacyjnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie listy członków Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 stycznia 2023 r (skan)

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 stycznia 2023 r (docx)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie MKW lista kandydatów do MRM

Obwieszczenie MKW lista kandydatów do MRM

Protokół z posiedzenia MKW

Protokół posiedzenia MKW

uchwała I MKW

uchwała_I wybór_przewodniczącego mkw

uchwała II MKW

uchwała II wybór sekretarza mkw

uchwała III MKW

uchwała III lista kandydatów

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa

W dniu 10 stycznia 2023 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa. 

Zgłoś swoją kandydaturę i zostań Młodzieżową Radną, Młodzieżowym Radnym!
Termin zgłaszania kandydatur upływa 2 grudnia 2022 r.

Lista dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydatury:

Karta zgłoszeniowa kandydata na radnego MRM w Pruszkowie (skan)
Karta zgłoszeniowa kandydata na radnego MRM w Pruszkowie (docx)
Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku osoby niepełnoletniej (skan)
Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku osoby niepełnoletniej (docx)
Zgoda rodziców-opiekunów prawnych na udział w pracach MRM Pruszkowa (skan)
Zgoda rodziców-opiekunów prawnych na udział w pracach MRM Pruszkowa (docx)


Kandydatem na Radnego w Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa może zostać osoba, która:
jest mieszkańcem Pruszkowa,
– ma ukończone 12 lat i nie ukończyła jeszcze 18 lat (dotyczy dnia wyborów).

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa odbędą się w miejscach określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 268/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 listopada 2022 r., tj.:
- w pruszkowskich szkołach w dniu 10 stycznia 2023 r. w godz. 10:00-14:00
oraz 
- w Urzędzie Miasta Pruszkowa w dniu 10 stycznia 2023 r. w godz. 16:00-20:00 - dla uczniów nie będących uczniami szkół z terenu miasta Pruszkowa.

Lista dokumentów związanych z wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa:

Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu (skan)
Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu (docx)
Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu - załącznik (docx)

Zarządzenie nr 267/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (skan)
Zarządzenie nr 267/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (docx)

Zarządzenie nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Pruszkowa (skan)
Zarządzenie nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Pruszkowa (docx)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Kalendarz wyborczy do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa 2022 r. (skan)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Kalendarz wyborczy do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa 2022 r. (docx)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wykaz szkół, w  których zostaną przeprowadzone wybory oraz informacja o punkcie wyborczym dla uczniów nie będących uczniami szkół z terenu miasta Pruszkowa (skan)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wykaz szkół, w  których zostaną przeprowadzone wybory oraz informacja o punkcie wyborczym dla uczniów nie będących uczniami szkół z terenu miasta Pruszkowa (docx)
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór karty do głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (skan)
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór karty do głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (docx)
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór protokołu z głosowania do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa w Szkolnych Komisjach Wyborczych/w Miejskiej Komisji Wyborczej (skan)
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór protokołu z głosowania do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa w Szkolnych Komisjach Wyborczych/w Miejskiej Komisji Wyborczej (docx)
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór protokołu z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (skan)
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór protokołu z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (docx)
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (skan)
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (docx)

 

Kontakt :

Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa
Urząd Miasta Pruszkowa 
Wydział Inicjatyw Społecznych
ul. J.I.Kraszewsiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (22) 735 87 27
e-mail: mlodziezowarada@miasto.pruszkow.pl

Opublikowane przez: Wydział Inicjatyw Społecznych | Data wprowadzenia: 2016-12-29 12:15:29 | Data modyfikacji: 2023-03-08 09:02:40.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa III kadencja (2019-2022)

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa- Karolina Szklarska

Wiceprzewodnicząca Rady - Marcelina Turczyk
Wiceprzewodnicząca Rady - Zuzanna Wyszomierska
Rzecznik Rady - Wiktoria Włodarczyk  
Sekretarz Rady - Konrad Grzegorczyk 

Materiały dotyczące wyborów do MłodzieżowejRady Miasta

Prezentacja dot. wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

Statut Młodzieżowej Rady Miasta z Ordynacją

Plakat MRM

Zgłoszenia do MRM - WORD

Obwieszczenie

bwieszczenie o Wyniku Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

Kopia MRM_kalendarz_wyborczy 2018.xlsx

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:53:07 | Data modyfikacji: 2019-01-07 14:59:42.


Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej

Uchwała nr I.2018

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

Uchwała nr II.2018

Uchwała nr III.2018

Uchwała nr IV.2018

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:25:40 | Data modyfikacji: 2019-01-08 10:19:03.
Załączniki:

Kopia MRM_kalendarz_wyborczy 2018
OBWIESZCZENIE - MRM - 11.02.19
PREZENTACJA_2_Młodzieżowa Rada Miasta 4.01.19 r.
Uchwała nr II.2018
Uchwała nr III.2018
Uchwała nr IV.2018
obwieszczenie MRM 2019
obwieszczenie o wynikach wyborów
plakat MRM - wybory
statut MRM
zgłoszenia kandydatów do MRM w word
Uchwała nr I.2018
Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu (skan)
Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu (docx)
Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu - załącznik (docx)
Karta zgłoszeniowa kandydata na radnego MRM w Pruszkowie (skan)
Karta zgłoszeniowa kandydata na radnego MRM w Pruszkowie (docx)
Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku osoby niepełnoletniej (skan)
Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku osoby niepełnoletniej (docx)
Zgoda rodziców-opiekunów prawnych na udział w pracach MRM Pruszkowa (skan)
Zgoda rodziców-opiekunów prawnych na udział w pracach MRM Pruszkowa (docx)
Obwieszczenie MKW lista kandydatów do MRM
Obwieszczenie MKW lista kandydatów do MRM
Protokół z posiedzenia MKW
Protokół posiedzenia MKW
uchwała I MKW
uchwała_I wybór_przewodniczącego mkw
uchwała II MKW
uchwała II wybór sekretarza mkw
uchwała III MKW
uchwała III lista kandydatów
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 stycznia 2023 r (skan)
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 stycznia 2023 r (docx)
Protokół Komisji Skrutacyjnej