Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa

W dniu 10 stycznia 2023 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa. 

Zgłoś swoją kandydaturę i zostań Młodzieżową Radną, Młodzieżowym Radnym! Termin zgłaszania kandydatur upływa 2 grudnia 2022 r.

Kandydatem na Radnego w Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa może zostać osoba, która:
– jest mieszkańcem Pruszkowa,
– ma ukończone 12 lat i nie ukończyła jeszcze 18 lat (dotyczy dnia wyborów).

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa odbędą się w miejscach określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenie nr 268/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 listopada 2022 r., tj.:
- w pruszkowskich szkołach w dniu 10 stycznia 2023 r. w godz. 10:00-14:00,
oraz 
- w Urzędzie Miasta Pruszkowa w dniu 10 stycznia 2023 r. w godz. 16:00-20:00 - dla uczniów nie będących uczniami szkół z terenu miasta Pruszkowa.

Lista dokumentów związanych z wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa:

Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu (skan)

Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu (docx)

Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu - załącznik (docx)

Zarządzenie nr 267/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (skan)
Zarządzenie nr 267/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (docx)

Zarządzenie nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Pruszkowa (skan)
Zarządzenie nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Pruszkowa (docx)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Kalendarz wyborczy do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa 2022 r. (skan)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Kalendarz wyborczy do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa 2022 r. (docx)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wykaz szkół, w  których zostaną przeprowadzone wybory oraz informacja o punkcie wyborczym dla uczniów nie będących uczniami szkół z terenu miasta Pruszkowa (skan)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wykaz szkół, w  których zostaną przeprowadzone wybory oraz informacja o punkcie wyborczym dla uczniów nie będących uczniami szkół z terenu miasta Pruszkowa (docx)
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór karty do głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (skan)
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór karty do głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (docx)
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór protokołu z głosowania do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa w Szkolnych Komisjach Wyborczych/w Miejskiej Komisji Wyborczej (skan)
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór protokołu z głosowania do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa w Szkolnych Komisjach Wyborczych/w Miejskiej Komisji Wyborczej (docx)
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór protokołu z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (skan)
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór protokołu z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (docx)
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (skan)
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 22.11.2022 r. - Wzór listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (docx)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa

W dniu 11 kwietnia 2022 roku o godz. 16:00 w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie przy ul. Plac Jana Pawła II 2 w Pruszkowie odbędzie się posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie spraw bieżących.
2. Dyskusja dotycząca statutu MRM.
3. Wyznaczenie reprezentanta MRM do Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa.
4. Wyznaczenie reprezentanta MRM do Rady Społecznej do spraw konsultacji z mieszkańcami miasta Pruszkowa.
5. Wolne wnioski.

Posiedzenie jest otwarte dla mieszkańców.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa

 

Młodzieżowa Rada Miasta powstała na mocy Uchwały Nr XXI.233.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu, zmienionej uchwałą Nr XLIX.557.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 27 września 2018 r. Na I Sesji, która odbyła się 14 marca 2019 roku w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy młodzież wybrała Przewodniczącą Młodzieżowej Rady, którą została Karolina Szklarska, uczenica Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie. P

Młodzieżowa Rada Miasta liczy 28 członków, którymi są mieszkańcy i uczniowie pruszkowskich szkół. Rada ma charakter konsultacyjny dla władz miasta.

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa- Karolina Szklarska

Wiceprzewodnicząca Rady - Marcelina Turczyk

Wiceprzewodnicząca Rady - Zuzanna Wyszomierska
Rzecznik Rady - Wiktoria Włodarczyk
Sekretarz Rady - Konrad Grzegorczyk

 


Kontakt:

Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa
Urząd Miasta Pruszkowa
Biuro Rady Miasta
ul. J.I.Kraszewsiego 14/16
05-800 Pruszków


tel. (22) 735 88 33
e-mail: mlodziezowarada@miasto.pruszkow.pl

 

 

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2016-12-29 12:15:29 | Data modyfikacji: 2019-05-21 15:02:40.


Materiały dotyczące wyborów do MłodzieżowejRady Miasta

Prezentacja dot. wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

Statut Młodzieżowej Rady Miasta z Ordynacją

Plakat MRM

Zgłoszenia do MRM - WORD

Obwieszczenie

bwieszczenie o Wyniku Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

Kopia MRM_kalendarz_wyborczy 2018.xlsx

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:53:07 | Data modyfikacji: 2019-01-07 14:59:42.


Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej

Uchwała nr I.2018

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

Uchwała nr II.2018

Uchwała nr III.2018

Uchwała nr IV.2018

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:25:40 | Data modyfikacji: 2019-01-08 10:19:03.
Załączniki:

Kopia MRM_kalendarz_wyborczy 2018
OBWIESZCZENIE - MRM - 11.02.19
PREZENTACJA_2_Młodzieżowa Rada Miasta 4.01.19 r.
Uchwała nr II.2018
Uchwała nr III.2018
Uchwała nr IV.2018
obwieszczenie MRM 2019
obwieszczenie o wynikach wyborów
plakat MRM - wybory
statut MRM
zgłoszenia kandydatów do MRM w word
Uchwała nr I.2018
Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu (skan)
Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu (docx)
Uchwała Nr LXII.589.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa i nadania jej Statutu - załącznik (docx)